Michal Habaj: Model človeka a sveta v básnickom diela Jána Smreka

Publikácia prináša nový pohľad na jednu z kľúčových postáv slovenskej poézie 20. storočia.

01.06.2014 10:00
debata

Sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, ktorú skúma v dosiaľ opomínaných kontextoch a súvislostiach, s ohľadom na dobovo aktuálne estetické, filozofické a spirituálno-náboženské koncepcie.

Tento pohľad umožnil presnejšie a adekvátnejšie literárnohistoricky ukotviť tvorbu Jána Smreka, nanovo a podstatným spôsobom zhodnotiť Smrekov prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu v kontexte modernej slovenskej poézie. Jednotlivé zbierky sú sledované chronologicky, pozornosť je venovaná kontinuite a transformáciám Smrekovho básnického gesta. V závere monografie autor naznačuje aj možné východiská a výhľady pre skúmanie Smrekovej vojnovej a povojnovej tvorby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Michal Habaj #Model človeka a sveta v básnickom diela Jána Smreka