Valerij Kupka (zost.): Ruská avantgarda

28.11.2014 05:00

Ruská avantgarda nadväzuje na antológiu Ruská moderna, ktorá vyšla v roku 2011.

Valerij Kupka (zost.):
Ruská avantgarda
Valerij Kupka (zost.): Ruská avantgarda Autor: Slovart

Zostavovateľ Valerij Kupka v nej predstavuje ruskú avantgardnú scénu od obdobia jej vzniku začiatkom 10. rokov 20. storočia až po jej likvidáciu stalinovským režimom koncom 30. rokov. Počas tohto pomerne dlhého trvania ruská avantgardná literatúra radikálne uzavrela jedno veľké obdobie ruskej spisby a vytvorila predpoklady pre vznik novej tvorby založenej na experimentovaní, hľadaní novej obraznosti, možností jazyka, rytmov, ktoré by čo najpresvedčivejšie odrážali atmosféru doby.

Kniha predstavuje široké spektrum zástupcov všetkých avantgardných skupín (kubofuturistov, egofuturistov, imažinistov, konštruktivistov, zaumnikov, absurdistov) a navyše prináša preklady manifestov, dobovej kritiky, životopisy autorov a bohatý ilustračný materiál. Valerij Kupka (1962) je slovenský rusista, básnik a prekladateľ. Narodil sa na Ukrajine, v roku 1978 sa jeho rodina presťahovala na Slovensko.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižná novinka #Rusko #avatgarda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku