Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály I

Publikácia s podtitulom Kniha rozhovorov s osobnosťami (nielen) slovenského (nielen) literárneho žiovta 1991 - 2001 nie náhodou vychádza 25 rokov po Novembri 1989.

08.12.2014 05:00
debata
Stanislava Chrobáková Repar:
Existenciály I Foto: Renesans
Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály I Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály I

Ponúka vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia (konkrétne v rokoch 1991 – 2001) pre redakcie a rubriky literárnych časopisov a niektorých novín.

Špecifickú váhu majú v knihe profilové rozhovory, ktoré okrem otázok súvisiacich priamo s umeleckými textami, literatúrou a literárnou vedou zachytávajú aj „znamenia doby“, podmienky, v ktorých literatúra v 90. rokoch existovala, celkovú spoločenskú atmosféru na poli vzdelávania a kultúry, u starších opytovaných aj vývinovú problematiku niektorých fenoménov a – v neposlednom rade – ich osobnú názorovú genealógiu či existenciálne zrenie. Zaradené sú tu aj niektoré rozhovory skôr príležitostnej povahy, ktoré dokresľujú celkový (dobový i súčasný) spoločenský, kultúrny a literárny kolorit.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Stanislava Chrobáková Repar #rozhovory