Knihami roka sú tituly Poker s kockami ľadu a Ruská avantgarda

Anketa denníka Pravda pre rok 2014 pozná víťazov. A druhýkrát v troch kategóriách: pôvodná slovenská tvorba, prekladová tvorba - do slovenčiny alebo češtiny a pôvodná česká tvorba.

20.12.2014 15:00
debata (1)
Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu Foto: F.R.& G.
Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu

V minulom ročníku sme sa rozhodli osamostatniť čitateľské tipy pre pôvodnú českú tvorbu a toto rozhodnutie sa ukázalo správnym. Čeština v našom kultúrnom prostredí stále, našťastie, nepotrebuje preklad. Viac tak vynikli diela slovenských aj českých autorov, ktoré si zaslúžia širšiu pozornosť.

Výsledky sú opäť pekným prekvapením. Zvíťazili totiž takzvané okrajové žánre: poézia, korešpondencia (básnikov) a esej. Slovenský Poker s kockami ľadu je unikátna kniha zostavená z listov a iných písomných dokumentov básnickej skupiny Osamelí bežci. Kniha Ruská avantgarda približuje v skvelých slovenských prekladoch búrlivé revolučné dianie v ruskej poézii, ktoré pre svetové umenie prinieslo veľký impulz. Tri eseje Milana Kunderu, ktoré v krátkom slede vydal brniansky Atlantis, vracajú na českú a slovenskú scénu myšlienky tohto svetovo uznávaného autora.

Valerij Kupka (zost.):
Ruská avantgarda Foto: Slovart
Valerij Kupka (zost.) Ruská avantgarda Valerij Kupka (zost.): Ruská avantgarda

Náročné texty dokázali upútať natoľko, že si ich ľudia navzájom odporúčajú a zhovárajú sa o nich v dobe, ktorá je vraj rýchla a povrchná. V dobe, ktorá nežičí ani poézii, ani hĺbavému uvažovaniu a ktorá už pomaly úplne zavrhla poštovú listovú korešpondenciu. Je azda trojica našich víťazov len nostalgiou za odchádzajúcim svetom 20. storočia? Posúďte sami. Na pozadí množstva ďalších odporúčaných kníh, medzi ktorými je aj kanadská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, dve novinky klasika Pavla Vilikovského alebo ďalšia poézia, ďalšie eseje, ale aj Pikettyho Kapitál v 21. storočí. Sedemdesiat hlasujúcich ponúklo svoju voľbu, na rade je čitateľ.

Kniha roka 2014

Výsledky ankety denníka Pravda

Pôvodná tvorba

1. Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F. R. & G. 2014)
5 hlasov

2. – 3. Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)
4 hlasy

2. – 3. Jozef Ignác Bajza: Epigramy (zostavil a prebásnil Marián Heveši, KK Bagala – Literárny klub 2013)
4 hlasy

4. – 6. Peter Šulej: Nódy (Vlna / Drewo a srd 2014)
3 hlasy

4. – 6. Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka (Kalligram 2014)
3 hlasy

4. – 6. Kornel Földvári: … až pod čiernu zem (KK Bagala 2014)
3 hlasy

Prekladová tvorba

1. zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)
5 hlasov

2. – 4. Marion Poschmann: Zamknuté komory (preklad: Nóra Ružičková, Modrý Peter 2014)
3 hlasy

2. – 4. Michel Houellebecq: Zostať nažive (preklad: Aňa Ostrihoňová, inaque.sk 2014)
3 hlasy

2. – 4. Alice Munroová: Ako o život (preklad: Vladislav Gális, Zelený kocúr 2014)
3 hlasy

Česká pôvodná tvorba

1. Milan Kundera: Slova, pojmy, situace; Zahradou těch, které mám rád; O hudbě a románu (Atlantis, Brno 2014)
3 hlasy

2. Radka Denemarková: Příspěvek k dejinám radosti (Host, Brno 2014)
2 hlasy

Ako hlasovali respondenti ankety Kniha roka 2014

Mária Ferenčuhová, filmová teoretička, prekladateľka, po­etka

1 Peter Šulej: Nódy (Vlna / Drewo a srd 2014)

Šulej sa pohráva so starými východiskami textovej generácie – chladnú mechaniku textu dotuje narážkami na históriu a literatúru, textovú líniu vedie od Veľkej Moravy (čo Veľkej Moravy – od úsvitu našej civilizácie) až po najhorúcejšiu súčasnosť. Je pritom vtipný, ironický, citlivý, neotesaný aj vzdelaný. Peter Šulej skrátka dozrel. Je z neho už veľký básnik.

2 Marion Poschmann: Zamknuté komory (preklad: Nóra Ružičková, Modrý Peter 2014)

Nenápadná, krásne zalomená kniha s poéziou, o ktorej by som si pri troche domýšľavosti mohla povedať, že bola napísaná pre mňa či pre mne podobné a podobných. Je to intímna lyrika s dokonalou architektúrou textu i členením literárneho priestoru, plná vizuálnych odkazov, montáže pohľadov – poskladaných do zarážajúcej blízkosti, a zároveň do celku s nečakane zreteľnými obrysmi.

3 Lucie Česálková: Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let (Národní filmový archiv Praha, 2014)

Hoci Slováci majú už od 90. rokov napísané Dejiny slovenskej kinematografie (V. Macek, J. Paštéková) i dejiny dokumentárneho filmu (V. Macek: K dejinám slovenského dokumentárneho filmu), k detailnému skúmaniu organizačného, produkčného i estetického kontextu krátkometrážnej tvorby v jednotlivých desaťročiach sa dostávajú len pozvoľna. Monografia Lucie Česálkovej je z tohto hľadiska mimoriadne prínosnou publikáciou. Ponúka pohľad na krátky film na území Čiech a Moravy a zároveň skúma vzťah krátkeho filmu a inštitúcií, ktoré ovplyvňovali jeho tvár v období, ktoré bolo pre krátkometrážnu tvorbu formatívne z estetického i politického hľadiska.

Jana Bodnárová, spisovateľka

1 Etela Farkašová: Vrstvenie času (Spolok slovenských spisovateľov 2014)

Kniha esejí o „bytí nažive“, o fenoméne spomienok, o lete času a jeho nazeraní v kontextoch historických reflexií, ale i intímneho autorkinho „časobytia“.

1 Albert Marenčin: Básnici a rebeli (Marenčin PT 2014)

Sú to zväčša esejistické či spomienkové texty o živote a tvorbe geniálnych hľadačov nových programov a výrazov vo francúzskej poézii, v literatúre, vo filme a v dráme (Cocteau, Breton, Apollinaire, Micheaux, Césaire, Ionesco, Péret, Robbe-Grillet), na ktorých nám autor, právom, nedá zabúdať.

2 Michel Houellebecq: Zostať nažive (preklad: Aňa Ostrihoňová, inaque.sk 2014)

Pretože tento „Baudelaire supermarketov“ prináša eseje a novinárske články, v ktorých opäť útočí jeho skepsa z (ne)zmyselnosti existencie, jej chladu, pocitu rapídne postupujúcej izolácie jednotlivca, ale tiež prebleskujúci svojský, čierny humor či irónia. Pretože k tejto zložitej knihe sa treba vracať. Tak ako jeho iné diela, má magnetizmus a možno tiež vyvolá rozporné názory, ale absolútne „neohrozuje“ čitateľa suchopárnosťou a nudou.

3 Jana Černá: Adresát Milena Jesenská (Torst 2014)

Pre nepatetický, odvážny a hlbinný portrét matky – novinárky Mileny Jesenskej, ženy s veľkým osobným kúzlom a obetavosťou voči druhým ľuďom. Tá napokon viedla i k jej internácii a smrti v koncentračnom tábore.

Vladimír Petrík, literárny historik

1 Bardejovský katechizmus z roku 1581. Najstaršia slovenská kniha (Slovenská národná knižnica 2014

Táto reedícia Malého katechizmu Martina Luthera, ktorý vyšiel v dobovom preklade v Bardejove v roku 1581, je udalosť, ktorá významom presahuje trvanie jedného roka. Je to knižka o viere, no dnes má najmä kultúrny význam. Jej vydanie inicioval Prof. Ľubomír Ďurovič a k novému vydaniu aktívne prispel aj Miloš Kovačka. Vybavená je kvalifikovanými vedeckými štúdiami, ktoré zhodnocujú všetky stránky publikácie. Podtitul znie: najstaršia slovenská kniha. Niektorí rodáci s tým nesúhlasia, prekáža im, že v nej ide o slovakizovanú češtinu. Zaujímavé, že im nikdy neprekážala latinčina, ktorá bola kedysi tiež dorozumievacím i literárnym jazykom.

2 Hans Küng: Žena v kresťanstve (preklad: Mária Vargová, Promedia 2014)

Autor je švajčiarsky liberálny teológ, kňaz, prednášateľ, autor kontroverzných kníh, kritik Vatikánu a katolíckeho tradicionalizmu, aktívny účastník Druhého vatikánskeho koncilu. Pre kritické názory (spochybnil neomylnosť pápeža) mu Vatikán zakázal prednášať teológiu. V tejto knihe kritizuje katolícku cirkev za súčasný diskriminačný vzťah k ženám, hoci v začiatkoch kresťanstva mali ženy oveľa bližšie k rovnoprávnosti s mužmi. Emancipačný postup, o ktorý mu ide, sa však podľa neho už nedá zastaviť.

3 Miroslav Petříček, Rudolf Fila: Obraz a slovo (Slovart a VŠVU v Bratislave 2014)

Na širokom priestranstve filozofie a estetiky sa tu rieši vzťah medzi výtvarným umením a literatúrou. Vhodným vstupom do tejto problematiky je úvodné slovo Petra Michaloviča.

3 Milan Kundera: Slova, pojmy, situace; Zahradou těch, které mám rád; O hudbě a románu (Atlantis, Brno 2014)

Tieto tri malé knižky (5., 6. a 7. zväzok esejí, vydávaných postupne v brnianskom Atlantise, ktoré Milan Kundera publikoval najskôr po francúzsky) nemajú – ako hovorí autor – nič spoločné s vedou. Vznikali z prečítaného a premýšľaného. Fakt, že autor je zároveň tvorca, dodáva jeho premýšľaniu konkrétnosť a vierohodnosť. Okrem toho romány nielen píše, ale píše aj o nich, a tak môžeme veriť jeho tvrdeniu, že román (a hudba) stvorili Európu.

Martin Ciel, filmový vedec

1 Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka (Kalligram 2014)

2 Vladimír Sorokin: Metelica (preklad: Ján Štrasser, Kalligram 2013)

3 Petr Kopal (editor): Film a dějiny 4 – normalizace (Ústav pro studium totalitních režimů/Casablanca, Praha 2014)

Agda Bavi Pain, spisovateľ 

1 Peter Šulej: Nódy; Eva Tomkuliaková: Sie Forma; Martin Kočiš: TXT.TXT; Kamil Zbruž: Notes (Vlna / Drewo a Srd 2014)

Guru modernej slovenskej poézie Peter Šulej sa opäť hlási o slovo, a to by tentoraz naozaj nemalo chýbať v žiadnej knižnici. Nódy sú bezpodmienečne tou najlepšou knihou z dielne jedného z najlepších súčasných básnikov! Rovnako významné sú debutové knihy novej generácie: Eva Tomkuliaková a jej ružovučká Sie Forma, ako aj Martin Kočiš a jeho úderný TXT­.TXT. A tú najčistejšiu formu poézie možno zažiť vďaka Notesu od Kamila Zbruža. ‎ Gabriela Rakúsová, literárna kritička

1 Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F. R. & G. 2014)

Editori Oleg Pastier a Ján Púček urobili z listov dobrú textovú koláž a chronológia vytvára dojem autobiografického románového príbehu troch protagonistov. Samostatnou súčasťou knihy je faksimile konceptu a definitívna verzia manifestu Osamelých bežcov Návrat anjelov z roku 1963. Prečo Poker s kockami ľadu sa možno dozvedieť z Mierne needičnej poznámky editorov.

2 Velimir Chlebnikov: Fontána črepov (preklad: kolektív, F. R. & G. 2013)

V textoch knihy je Chlebnikov prítomný ako uctievaný i odmietaný, osamelý, nepochopený, ale slobodný človek. Zaujme jeho život, vnútorný svet, názory, v jeho poézii, próze a esejistike je zem i vesmír a autorove vízie budúcnosti.

Ivan Štrpka, básnik

1 Peter Repka:  Slabičné (Salón fotografie, Bratislava 2014)

Rozhoduje každý dych, každá slabika.

Dušan Dušek, spisovateľ

1 Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F. R. & G. 2014)

Nevídane krásne.

2 zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)

Krásne nevídané.

Ivan Kamenec, historik

1 Časopis  Kritika a Kontext, č. 45 – 46,  ročník XVIII / Časopis kritického myslenia (Občianske združenie K&K Association Bratislava )

Monotematické dvojčíslo časopisu je venované kontroverznej osobnosti ruského spisovateľa Alexandra Solženicyna, vrátane jeho kontaktu so Slovenskom prostredníctvom Pavla Ličku, prvého politického väzňa tunajšej normalizácie. Obsah časopisu je až prekvapujúco aktuálny aj pre súčasnosť.

1 Paul Hacker: Slovensko 1990 – 1993. Spomienky amerického diplomata. (preklad: Eva Salnerová, Artfórum 2014)

Prvý americký diplomat na Slovensku po nežnej revolúcii podáva originálne svedectvo o faktoch a ľuďoch tunajšej politickej scény v turbulentných rokoch 1990 – 1993.

Michal Habaj, básnik, literárny vedec

1 Peter Šulej: Nódy (Vlna / Drewo a srd 2014)

Nová zbierka Petra Šuleja potvrdzuje autorovo miesto v absolútnej špičke súčasnej slovenskej poézie.

2 zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)

V našom prostredí vskutku výnimočný edičný čin, akých by mohlo či malo byť viac.

Viktor Suchý, kníhkupec, redaktor (Artforum)

1 Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

Je veľmi ťažké vyrovnať sa s postupnou stratou kognitívnych schopností najbližšieho človeka. Takmer rovnako ťažké je napísať o tom kvalitnú prózu. Bez uhýbania, bez sentimentu. Ako to Vilikovský zvládol, stojí za čítanie.

2 Marion Poschmann: Zamknuté komory (preklad: Nóra Ružičková, Modrý Peter 2014)

Presný, dôkladný výber slov a ich originálne spojenia. V origináli i preklade. Zážitok z pomalej poézie.

3 Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti (Host, Brno 2014)

Veľký román o násilí, v ktorom majsterka českej prózy využila viacero žánrov a poetík. Svoj analytický a zároveň expresívny jazyk vybrúsila do podoby diamantu, na ktorom si už nejeden český literárny kritik vylámal zuby.

Jana Beňová, spisovateľka

1 Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F. R. & G. 2014)

Román v listoch. Vytrvalostný beh, korešpondencia naprieč 30 rokmi. Napríklad aj o tom, že „Unavenému človeku sa nevynárajú slovesá… Stromy meditujú stále… a Biblia má vyše tisíc strán. Katalóg Neckerman tiež.“

2 Velimir Chlebnikov: Fontána črepov (preklad: kolektív, F. R. & G. 2013)

„Málo mi treba! / Krajíček chleba / a kvapku mlieka. / A okruh neba, / mračná, čo letia.“    

Eugen Gindl, publicista, scenárista, dramatik

1 Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F. R. & G. 2014)

Martin Kasarda, spisovateľ, VŠ pedagóg

1 Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm – architekt (Slovart 2014)

Príbeh moderného architekta, ktorý doma nemohol byť prorokom, spracovaný v excelentnom, hlboko ľudskom rozprávaní.

2 Orhan Pamuk: Tichý dom (preklad: Otto Havrila, Slovart 2014)

Majstrovské, spletité rozprávanie reflektujúce veľké dejiny v malom ľudskom živote. Rozum je záchranné koleso v iracionálnom svete, ale nie vždy účinkuje, ako by sme si priali.

Martin Plch, vydavateľ

1 Pavol Rankov: Matky (Kalligram 2014)

Rankov opäť dokazuje, že netvorí len slovenskú literatúru, ale píše naozaj dobré knihy.

2 Andrej Zubov (editor): Dějiny Ruska 20. století – 1. díl, 1894 – 1939 (preklad: kolektív, Argo, Praha 2014)

Neuveriteľná a dych vyrážajúca kniha a rovnako aj vydavateľský (podľa mňa) počin roka široko-ďaleko. 

3 Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek: Češi 1952 – Jak Gottwald zavraždil Slánského (Mladá fronta, Praha 2014)

Bravúrna komiksová adaptácia piateho pokračovania českého televízneho seriálu o zlomových okamihoch v dejinách Československa.

Aňa Ostrihoňová, prekladateľka a publicistka​

1 Andrea Puková a Peter Župník​: Zaľúbení do Paríža (Petrus 2014)

Kniha je sprievodcom životom literárnych kaviarní a kaviarenským svetom literatúry. Je plná príbehov reálnych aj fiktívnych postáv, ktoré spája tento mikrosvet francúzskej metropoly. Atmosféru miest, na ktorých zastal čas, ilustrujú fotografie Petra Župníka a najfotografova­nejšiemu mestu prepožičiavajú novú tvár.

2 Anya von Bremzen: Umenie sovietskej kuchyne (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2014)

Anya von Bremzen rozpráva rodinnú históriu prostredníctvom vtipných a trpkosmiešnych príbehov spojených s jedlom, či skôr s jeho nedostatkom. Veľké dejiny, revolúcie, Stalin, Brežnev, Putin prenikajú do osobných príbehov, do kuchýň obyčajných ľudí pretavené na spomienky na chute, vône a farby.

Oleg Pastier, spisovateľ

1 Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka (Kalligram 2014)

Keď má spisovateľovo pero bystrý zrak a nezašumený sluch, zapísaný text je radosť a rozkoš čítať doslova jedným vrzom. Pavel Vilikovský takéto pero má už pekných pár rokov! Nech mu nevysychá, nech nás zásobuje čitateľnými knižkami aj na ešte horšie časy.

2 zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)

Výtržnícke skupinky avantgardistov vždy posúvajú hranice umenia k oporným bodom, k dostupnejším brehom, na ktorých my už netrpezlivo vyčkávame. Netreba nič hľadať, všetko je nájdené, preosiate, prístupné. Vot i vsjo!

Miroslava Ábelová, poetka

1 Michal Rehúš: Poetika ataku (Literis 2014)

Rehúš si zvolil výborný koncept. Celé dokopy to funguje. Ironizuje a robí si „srandu“ z našej malej literárnej scény a vzťahov v nej (áno, aj zo mňa), robí to originálne, zábavne a s nadhľadom. Knižka možno „naštvala“ polovicu literárnej obce, ale mne sa veľmi páčila.

2 Sharon Oldsová: Papežův penis a jiné básně (preklad: Yveta Shanfeldová, Milan Děžinský, Host, Brno 2014)

Túto knižku som objavila náhodou v Artfore (prisahám, že na názov ma upozornila až pani pri pokladnici) a úplne ma nadchla. Výborné básne, silné témy, moja najobľúbenejšia báseň z knižky je o tom, ako pred zrkadlom svojej dcére češe vlasy a uvedomuje si vlastné starnutie. Fakt silné.

3 Karel Škrabal: Rádio Vítrholc (Větrné mlýny 2014)

Básne Karla Škrabala poznám z našich spoločných čítaní a koncertov z kapely Vítrholc, kde obaja pôsobíme. Práve preto viem, že označiť túto knižku básní za pre mňa najlepšiu z českých, nebude krok vedľa. Škarabalova poetika je mi veľmi blízka, rovnako aj jeho zmysel pre humor a spôsob videnia sveta.

Peter Darovec, literárny vedec, VŠ pedagóg

1 Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

Aj vo svojich súčasných prózach sa Vilikovský venuje podobným – a stále rovnako závažným – témam ako v knihách predošlých. Napríklad nová kniha Letmý sneh je svojou témou podobná staršej próze Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch. Predsa je však iná. O kúsok menej literárna, intelektuálna, exkluzívna a zasa o kúsok ľudskejšia, obyčajnejšia, dojímavejšia.

2 Timur Vermes: A je tu zas /Er ist wieder da (preklad: Michal Hvorecký, Zelený kocúr 2014)

Alternatívna, teda vymyslená história nám o našej nealternatívnej, teda skutočnej súčasnosti často dokáže povedať mnohé zaujímavé veci. Tak je to aj v tejto knižke, ktorá smutno-smiešnym spôsobom konštruuje stret nacistickej ideológie prvej polovice 20. storočia s naším neideologickým mediálnym vekom prvej polovice 21. storočia.  A okrem zábavných odlišností nachádza aj viaceré vážne podobnosti.

Andrea Puková, novinárka, koordinátorka Stredoeurópske­ho fóra

1 Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach (Modrý Peter 2014)

Krásne spojenie poézie (o ktorej som si až doteraz vždy myslela, že jej nerozumiem) a ilustrácií Lucie Talovej.

2 Julian Barnes: Roviny života (preklad: Pavel Vilikovský, Artforum 2014)

 Aj smutný Julian Barnes je neodolateľný.

3 Petr Sís: Pilot a Malý Princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho (La­byrint, Praha 2014)

Malý Princ sa kúzelne preplieta celým naším životom a knižka Pilot a Malý Princ dáva odpoveď na našu otázku, prečo to tak je.

Peter Bilý, básnik a prozaik

1 Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača. Prózy Vincenta Šikulu (LIC 2014)

Nová literárnovedná štúdia o jednom z najobľúbenejších slovenských prozaikov.

2 Philip Roth: Hodina anatomie (český preklad: Pavel Dominik, Mladá fronta, Praha 2014)

Tvorivá kríza štyridsaťročného spisovateľa, ženy, alkohol… Roth dokáže čitateľa nenásilne vtiahnuť do svojho sveta a po dočítaní každého z jeho románov siaha po ďalšom a ďalšom, prípadne sa vráti k tým už prečítaným.

Marta Frišová, publicistka, prekladateľka, koordinátorka Stredoeurópskeho fóra 

1 Andrea Puková, Peter Župník: Zaľúbení do Paríža (Petrus 2014)

Som medzi tými, ktorým autorka venovala poďakovanie, tak ma asi nebudete brať vážne. Ale aj tak naozaj neviem o inej tohtoročnej knihe, ktorá by takto prekvapila, a to aj mňa: to, že fascinácia a pôžitok, spojené s dôslednosťou naozaj prinesú úspech. A novým spôsobom otvoria klasickú tému.

2 Vladimir Sorokin: Telúrsko (preklad: Ján Štrasser, Artforum 2014)

Virtuózna nočná mora. Ján Štrasser sa suverénne pohybuje slovnými prívalmi pseudostredovekej pravoslávnej postmoderny.

Peter Šulej, básnik a prozaik

1 Ivan Štrpka: Básne III (KK Bagala a Modrý Peter 2014)

Vždy sa mi páčili básnické knihy nad 300 strán, človek sa s takouto „bichlou“ na chvíľku cíti ako súčasť kultúrneho sveta.

2 Marion Poschmann: Zamknuté komory (preklad: Nóra Ružičková, Modrý Peter 2014)

Je fajn, že ešte vôbec niekto prekladá a vydáva zahraničnú poéziu, človek sa s takouto knižkou na chvíľku cíti ako súčasť kultúrneho sveta.

2 Ezra Pound: Cantos (Čínska Cantos) LII – LXI (český preklad: Anna Kareninová, Atlantis, Brno 2013)

Pound je jedným z najzásadnejších autorov minulého storočia a nepredstavuje len percepčnú výzvu, ale aj mimoriadne tvrdý prekladateľský oriešok, ktorý Anna Kareninová bravúrne zvládla a vôbec mi pri čítaní tejto knižky neprekáža, že za tým kultúrnym svetom predsa len zaostávame.

Michal Jareš, literárny historik

1 Ľubomír Longauer: Vyzliekanie z kroja. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 (Slovart / VŠVU 2014)

Výborne vykonaná práca, informujúca o stále značne prehliadanej typografii na Slovensku. Netrpezlivo čakám na ďalšie diely!

2 Anonym: Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze III (český preklad: Oldřich Král, Maxima, Lásenice 2014)

Tretí diel mimoriadneho projektu mimoriadneho diela starej čínskej literatúry. Ďalších desať kapitol z monumentálneho románu, v ktorom sa všetko krúti okolo korupcie, sexuálnych dobrodružstiev a nemorálneho konania – aké blízke je to dnešku… A rovnako ako pri predchádzajúcom zväzku netrpezlivo čakám na ďalšie diely.

3 Vít Janota: Noc a déšť (Dauphin, Praha 2013)

Možno je Janota nenápadný básnik, ale o to viac stojí za prečítanie…

Ivana Taranenková, literárna vedkyňa

2 Alice Munroová: Drahý život (český preklad: Zuzana Mayerová, Paseka, Praha 2014); Ako o život (slovenský preklad Vladislav Gális, Zelený kocúr 2014)

Jedným z príjemných objavov tohto roka, tentoraz zo svetovej prózy, sa pre mňa stala kanadská prozaička. Jej posledná poviedková zbierka Dear life vyšla začiatkom roka v českom preklade vo vydavateľstve Paseka ako Drahý život a na jeseň v slovenskom preklade pod názvom Ako o život. Tak ako v jej všetkých knihách i v tejto si táto skvelá autorka čitateľa získa nenápadnými, no predsa dramatickými príbehmi, ktoré ako každá dobrá literatúra ukazujú, že v živote nie je nikdy nič čierno-biele a jednoznačné.

Veronika Šikulová, spisovateľka

1 Uršuľa Kovalyk: Krasojazdkyňa (Divadlo bez domova 2013)

Pekne a s chuťou napísaná knižka. Radosť čítať.

3 Milan Kundera: Slova, pojmy, situace; Zahradou těch, které mám rád; O hudbě a románu (Atlantis, Brno 2014)

Milana Kunderu mám radšej ako esejistu ako autora románov. Pravdaže, jeho ostatné romány nepoznáme, a to je škoda. Kundera je pre mňa jeden z posledných svetových veľkých rozprávačov, mám rada jeho intelektuálnu lektúru či razenie v próze a ešte radšej v esejach.

Ľubomír Navrátil, prekladateľ

1 Peter Juščák: …a nezabudnite na labute (Kalligram 2014)

Po úspešnom dokumentárnom románe Odvlečení sa Peter Juščák vracia k téme osudov ľudí násilne odvlečených do pracovných táborov v povojnových rokoch. Vo svojom najnovšom románe sa však upriamuje na detailné vykreslenie jedného konkrétneho osudu. Príbeh Ireny Kalaschovej, ktorý vychádza zo skutočných udalostí, je zosobnením osudov tisícov ľudí odvlečených do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze z územia vtedajšieho Československa.

2 Horný vidiek/ Felvidék. Polemika Bélu Grünwalda a Michala Mudroňa o slovenskej identite (preklad: Karol Wlachovský, Kalligram 2014)

Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda, ba po prvý raz vychádza na Slovensku aj osobne zaujatá, argumentmi podložená odpoveď Michala Mudroňa na tento pamflet. Konfrontácia týchto dvoch názorov poskytuje dnešnému čitateľovi predstavu o situácii slovenského etnika po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, po založení Matice slovenskej a po zrušení troch slovenských gymnázií.

3 Rudolf Vrba: Utekl jsem z Osvětimi (Sefer, Praha 2014)

Hlavný hrdina Walter Rosenberg (Rudolf Vrba) bol pri druhom pokuse o útek za hranice Slovenského štátu transportovaný do vyhladzovacieho tábora v Majdanku a následne do Osvienčimu. Podstatná časť knihy je tvorená opisom jeho zážitkov a pozorovaní z táborov. V roku 1944 s jedným spoluväzňom z Osvienčimu utiekol. V správe, ktorú so sebou priniesli, podávajú prvé ucelené, podrobné a zároveň otrasné informácie o situácii, ktorá vo vyhladzovacích táboroch panovala. Dej knihy sa končí vo chvíli, keď hrdina ide po prvý raz do boja proti Nemcom.

Damas Gruska, informatik a publicista

1 Ľubomír Longauer: Vyzliekanie z kroja. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 (Slovart / VŠVU 2014)

Druhý diel monumentálneho projektu sa venuje úžitkovej grafike obdobia, v ktorom naša krajina urobila jeden z najväčších kultúrnych skokov.

2 Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century (The Belknap Press, USA 2014)

Žiada sa mi uviesť knihu Kapitál v 21. storočí, ktorá u nás zatiaľ nie je preložená. V našich končinách vyjde až začiatkom budúceho roku. Ono preklad nie je iste jednoduchý – veľký rozsah, nutnosť byť veľmi presný a zároveň zachytiť autorov skvelý literárny štýl. V každom prípade kniha tento rok zásadným spôsobom ovplyvnila debatu o podobe súčasného sveta a jeho smerovaní.

2 Don Thompson: Supermodelka a krabice Brillo (český preklad: Martina Neradová, Kniha Zlín 2014)

Rovnako zábavné čítanie ako jeho prvá kniha venovaná prieniku veľkých peňazí a umenia (toho už nie nutne ozaj veľkého). I tu vidno, že spoločenský dosah umenia môže marginalizovať nielen nedostatok, ale aj prebytok peňazí.

3 Petr Vopěnka: Prolegomena k nové infinitní matematice (Karolinum. Praha 2014)

Vždy ma poteší nová kniha môjho učiteľa z čias pražských štúdií. V živote som stretol len málo ľudí schopných kráčať hĺbavo, vytrvalo a intelektuálne poctivo hoci aj proti prúdu. Som rád, že som svoje formatívne roky strávil na jeho prednáškach.

Ivan Marton, muzikológ, dramaturg Slovenskej filharmónie

1 Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

Ďalší majstrovský text doyena slovenskej prózy. Odporúčam čítať pomaly, s prestávkami a po paragrafovaných odsekoch. Autor má nažité na prinajmenej päť ďalších kníh.

1 Ján Štrasser: Pravá dáma. Rozhovory s Emíliou Vášáryovou (Forza 2014)

Sú knihy, ktoré nedočítate so suchými očami a táto k nim nesporne patrí. Charizmu, životnú múdrosť, úprimnosť a najmä rýdzi osobnostný charakter Emílie Vášáryovej dokázal Ján Štrasser, majster vedenia rozhovorov, znamenite vystihnúť a čitateľovi autenticky sprostredkovať.

3 Michael Žantovský: Havel (Argo, Praha 2014)

Pútavo a starostlivo napísaný životopis osobnosti, ktorá zmenila obraz našej krajiny. Navyše z pera človeka najpovolanejšieho.

Balla, spisovateľ

1 Ján Johanides: Súkromie, Podstata kameňolomu, Nie (KK Bagala 2014)

Možno „staré“, ale stále naj.

2 Vladimir Sorokin: Telurie (český preklad: Libor Dvořák, Pistorius & Ol­šanská, Praha 2014)

„Skladačkový“ román ešte stále zaujímavo provokatívneho rus­kého autora.

Róbert Šveda, filmový a televízny režisér

1 Viťo Staviarsky: Človek príjemný (KK Bagala 2014)

Nepoznajúc veľmi Staviarskeho dielo, potešila ma hravosť knihy, ktorá mala byť jeho debutom. A keďže mám slabosť pre (nielen filmové) debuty, dal som sa správne navnadiť na to, že si onedlho prečítam aj neskoršie prózy, ktoré, paradoxne, vyšli skôr ako táto milá malá poviedková kniha.

2 Andrei Makine: Kniha krátkych lások, čo trvali večne (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque.sk 2014)

„Režimy sa menia. Čo ostáva, je ľudská túžba vlastniť, ničiť svojich blížnych, upadnúť do tupej ľahostajnosti dobre nakŕmených zvierat,“ píše sa niekde pred koncom knihy, ktorú som prečítal jedným dychom, smial sa pri nej, plakal a vravel si, že z tejto knihy ide zvláštna Neha (pre mňa najkrajšie slovo slovenčiny). A keďže som sám prednedávnom prehral svoj boj o lásku, ktorú rozoštvala „spoločnosť“, čítať tieto nežné poviedky o ruských dušiach v časoch komunizmu snažiacich sa o milostné objatie bolo rovnako povzbudzujúce ako zraňujúce. Ale také už niektoré dobré knihy sú.

Ľubomír Dobrovoda, prozaik a podnikateľ

1 Veronika Šikulová: Freska v dome (LIC 2014)

1 Ľubomír Feldek: Porcelánový pavilón (Ikar 2014)

Muž a žena, ktorí vedia písať, sú múdri, veselí a originálni – národné poklady, či už svetové?

2 Alice Monroová: Ako o život (preklad: Vladislav Gális, Zelený kocúr 2014)

Jedna z mála autoriek, ktorú človek nezabije za poviedku ukončenú do stratena, dôvod je „nabíledni“: forma je nad obsahom, keby bola futbalistom, jej meno je Pelé.

3 Evžen Boček: Poslední aristokratka (Druhé město, Praha 2013)

Niečo také totálne česky vtipné som nečítal asi nikdy. Kniha má iba jeden obrovský kaz, že som ju nenapísal ja. Preto som jediný človek vo vesmíre, ktorý pri nej plače. Od závisti.

Helena Dvořáková, redaktorka Pravdy, prozaička

1 Kamil Peteraj: Milujte sa s láskou (Ikar 1914)

Krátke texty, v ktorých je nápad a humor. Príklad: „My nemôžeme za svoje dejiny. Robili sme, čo sme mohli. Kým iní, čo chceli.“ alebo: „Aj zívnutie je niekedy úsudok.“

2 Michela Murgia: Accabadora (preklad: Miroslava Vallová, Slovart 2014)

Život na ostrove Sardínia má svoje vlastné zákonitosti. A smrť tiež. Preklad sprostredkoval aj magično.

3 Jiří Menzl: Rozmarná léta (Slovart 2014)

Režisér ide do detailov svojho života, poskytuje plno fotografií, spomína na detstvo, mladosť, začiatky, čiže – na čas, keď je to najzaujímavejšie.

Etela Farkašová, spisovateľka, filozofka

1 Eva Maliti: Symbolizmus ako princíp videnia. Kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia (Veda 2014)

Monografia je venovaná teórii symbolizmu reflektovanej na pozadí vybraných diel ruskej literatúry, pozornosť autorky – literárnej vedkyne sa sústreďuje na dielo ruského náboženského filozofa a teoretika symbolizmu Pavla Florenského, na tvorbu Vasilija V. Rozanova, Andreja Belého, Borisa Pasternaka, tu zaujme najmä analytické porovnávanie dvoch slovenských prekladov diela Doktor Živago, a to z pera Zory Jesenskej a Viery Hegerovej.

2 Konrad Paul Liessmann: Chvála hranic. Kritika politické rozlišovací schopnosti (český preklad: Milan Váňa, Academia, Praha 2014)

Popredný súčasný rakúsky filozof sa v knihe venuje fenoménu hraníc a ich pôsobeniu v rôznych sférach individuálneho i spoločenského života. V dobe, keď sa s eufóriou hovorí o rušení hraníc, prichádza tento svojrázny filozof s „chválou hraníc“ a zdôrazňuje (v niektorých prípadoch) ich ochrannú funkciu, dokonca ich sociálnu užitočnosť. Autor hovorí napríklad o hraniciach metafyzických, etických, o hranici medzi tichom a hlukom, mladosťou a starobou. Jeho eseje prinášajú intelektuálny a estetický zážitok.

Gabriela Rothmayerová, spisovateľka, publicistka

1 Rado Ondřejíček: Homo asapiens (Slovart 2014)

Niekedy stačí dobre položiť otázku. V tejto knihe sú otázky ako ponorná rieka – a odpovede sa z nej vynárajú v podobe príbehu ľudí, ktorí žijú tak rýchlo, až nestíhajú žiť. Umelecký účinok románu o živote-neživote generácie homo asapiens je o to silnejší, že ho autor – predpokladám – ani sám tak nemyslel.

1 Kolektív autorov: Slovo: Nezopakovateľné rozhovory (CCW 2014)

Rozhovory s už nežijúcimi osobnosťami uverejnil týždenník Slovo a v prúde času je to ako čítanie jedného príbehu Slovenska, nazeraného z ľavého brehu. Po pätnástich rokoch sa rozhovory stali históriou, ale aj dokumentom o nás.

2 Claire Legendreová: Pravda a láska (český preklad: Michaela Marková, Argo, Praha 2014)

Autorka ponúka čitateľom pohľad Francúzky, ktorá sa ocitne ako manželka diplomata v postkomunistickej Prahe. S neobyčajným zmyslom pre sebairóniu, humor až sarkazmus, zaznamenáva príbeh súčasníkov, ktorí sa bez rozpakov udávajú, klamú, navzájom sa podrážajú, pracujú ako agenti. A veľkou láskou milujú všetci bez rozdielu Václava Havla a Pravdu a Lásku. Ľúbostný román, ktorý sa mení na politický thriller. Taký malý český (a slovenský) boľševizmus v modrom.

3 Petr Uhl: Dělal jsem co jsem považoval za správné. Rozhovor so Zdenkom Pavelkom (Torst, Praha 2013)

Doteraz som disent – odpadlíkov od režimu – poznala z rozprávania pravicových kritikov. Petr Uhl sa na režim pozerá očami ľavicového intelektuála, a v tom je jedinečný a zdá sa, že aj ojedinelý. Práve preto mnohých irituje zľava aj sprava, ale to je asi jeho základná životná poloha: nikdy neplával s prúdom.

Anna Blahová-Šikulová, editorka, prekladateľka

1 Rudolf Sloboda: Hudba (Ikar 2014)

Neviem prečo mám v posledných rokoch rada všetko, čo je staré. Možno aj preto sa mi z pôvodnej slovenskej prózy tento rok najviac prihovorila reedícia Slobodovho románu zo 70. rokov. Je to iný, akoby neproblematický Sloboda, študent, Devínskonovovešťan, ale aj Bratislavčan, konzervatorista, chudobný chlapec, ktorý zavesil lesný roh na klinec. Hravý text doplnený novými generačnými ilustráciami Ľudovíta Hološku a doslovom Valéra Mikulu poteší isto aj iných autorových obdivovateľov.

2 Alfred Tennyson: Prechod cez piesčiny (preklad Jana Kantorová-Báliková, Ikar 2014)

Vravím, asi som stará duša, preto novoromantik, viktoriánsky básnik. Popri iných veršoch je vo výbere zahrnutá aj poéma In memoriam. Spomínajme pri jej čítaní na všetkých priateľov, spisovateľov, básnikov, ktorí žili pre umenie, na všetkých, ktorým išlo o vážne, duchovné posolstvo. Len si pripomeňme, koľko básnických knižiek kedysi u nás vychádzalo, a kde sú dnes básnici? Ešteže poetka Jana Kantorová-Báliková si našla čas a prebásnila svojou druhou materinskou rečou úžasné posolstvo o priateľstve a láske, lebo ľuďom poézia chýba, len o tom nevedia.

Mária Hejtmánková, kultúrna manažérka

1 Juraj Raýman: Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopuchová (Filmotras 2014)

Juraj Raýman napísal rozprávkovú knihu, ktorá pobaví všetky generácie. Veď už pri názve sa človek začne smiať. Do rozprávkového sveta prepašoval súčasné spoločenské problémy. Smejeme sa z nich, ale zároveň nás mrazí na chrbte, teda aspoň dospelákov.

2 Etgar Keret: Sedem dobrých rokov (preklad Silvia Singer, Artforum 2014)

Etgar Keret má očividne talent na absurdné situácie. V jeho knihe, ktorú radšej ani nevydal vo svojej rodnej krajine, keďže je príliš autobiografická a príliš kritická, ich naservíroval až-až. Vážne veci nadľahčuje natoľko, že v nás vyvolajú smiech. A robí to dokonale, pretože jeho uštipačné poznámky sa nám zavŕtajú do hlavy, no už s vyprchaným smiechom. 

Marek Vadas, spisovateľ

1 Kornel Földvári: … až pod čiernu zem (KK Bagala 2014)

Pamäti, ktoré sa čítajú ako pútavý román a ktoré píše vynikajúci rozprávač a skvelý človek.

2 John Maxwell Coetzee: Ježišovo detstvo (preklad: Barbora Daxner, Citadella 2014)

Coetzee vie písať o najzložitejších veciach strohým a jednoduchým jazykom, až z toho mrazí.

Miroslav Tížik, sociológ

1 Jozef Ignác Bajza: Epigramy (zostavil a prebásnil Marián Heveši, KK Bagala – Literárny klub 2013)

„Časy sa menia. V nich sa človek mení: je vždy len horší. Inak bezo zmeny.“

2 Fréderic Schiffter: Krása. Estetická výchova (preklad: Silvia Ruppeldtová, Inaque.sk 2014)

Knižôčka-úvaha o tom, ako rozlišovať pekné od krásneho, žiadostivosť od pocitu vznešenosti. Kniha o kráse, ktorá čitateľovi sprostredkováva skutočný estetický zážitok krásny. Nie len obálkou, štýlom a prekladom. A možno aj svojou do očí bijúcou nenápadnosťou na pultoch kníhkupectiev.

2 Mariusz Szczygiel (editor): 20 let nového Polska v reportážích (český preklad: kolektív, Premedia 2014)

V českom preklade reportáží z Poľska v posledných viac ako 20 rokoch si môžeme prečítať o tom, čím v rovnakom období prešla slovenská spoločnosť, no nemal o tom kto tak dôkladne a prenikavo napísať. Vďaka pohľadu na Poliakov máme možnosť spoznať sami seba a dôsledky nášho postkomunistického vývoja. 

Ondrej Štefánik, ideamaker a spisovateľ

1 Ivan Kolenič: Až do nirvány (Agentúra Signum 2014)

Lokálny inside, nostalgia, záznam, sonda. 

2 Michel Houellebecq: Zostať nažive a iné texty (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque.sk 2014)

Manuál prežitia, zábavné a oslobodzujúce eseje s presnými inštrukciami. 

Matúš Kvasnička, redaktor Pravdy, vedúci oddelenia kultúry

1 Tomáš Kompaník: AHA (vyd. Tomáš Kompaník 2014)

Pozrieť sa na tradičné slovenské výšivky, pripomenúť ich rozmanitosť a ukázať, že v spojení so súčasným grafickým dizajnom sú nadčasové. O to sa pokúsil mladý dizajnér Tomáš Kompaník. Keď si listujete v jeho knihe AHA, v ktorej zmapoval výšivky zo všetkých slovenských krajov, musíte uznať, že sa mu to podarilo. Tradičným vzorom dodal nové farby a vytvoril reprezentatívnu kolekciu, ktorá má oprávnenú ambíciu reprezentovať Slovensko aj v zahraničí.

2 Anya von Bremzen: Umenie sovietskej kuchyne. Spomienky na jedlo a túženie (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2014)

Hamburger, ktorý prišiel o žemľu, lyžička kaviáru za Lenina… Príbeh troch generácií jednej rodiny, dejiny Sovietskeho zväzu a zároveň pohľad na premeny a zdroje inšpirácie ruskej kuchyne za posledných sto rokov. Smutné, ale i vtipné čítanie s dôrazom na jedlo.

Marek Debnár, filozof

2 Stig Saeterbakken: Cez noc (preklad: Miroslav Zumrík, Premedia / Pro Libris 2014)

Nórsky spisovateľ Stig Saeterbakken napísal výbornú, aj keď temnú knihu, kde sa „nádeje menia na sračky“. Vlastne nás tým (a tým, keď pred dvomi rokmi odišiel dobrovoľne zo sveta na vrchole svojej kariéry, na „prahu svetového úspechu“) upozorňuje, že vo veľkej literatúre nejde o jubileá, granty a plné, respektíve poloprázdne brucho, ale že otázka písania je hraničná, že je to otázka života a smrti. Akoby sme na to od čias Ondruša a Slobodu zabudli.

Lenka Szentesiová, literárna kritička

1 Roman Holec, Marián Bovan: V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy (Kalligram 2013)

Autori v tejto výnimočnej knihe dokazujú, že téma Habsburgovcov vonkoncom nie je sprofanovaná a prekvapuje takmer románovými príbehmi „nekorunovaných“ ktoré stojí za to odkrývať.

2 Zygmunt Miloszewski: Zrnko pravdy (Premedia 2014)

Tejto poľskej kriminálke sa darí čitateľa strhnúť a nepustiť. Má charizmatického, zľahka cynického hlavného hrdinu, ponurú atmosféru a inovatívnu zápletku, ktorej neublíži ani prvotná košatosť rozprávania. Poteší aj jazyk knihy: drsný a tak akurát ironický. Jazyková priliehavosť je nepochybne aj zásluhou prekladu Tomáša Horvátha. V rámci žánru príjemné prekvapenie a dobrá stredoeurópska alternatíva (už trochu prevarených) severských kriminálok.

3 Jiří Hájíček: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku (Host, Brno 2014)

Nielen Magnesiou literou ocenená Rybí krev je dôkazom, že Jiří Hájíček je talentovaným prozaikom, typom moderného regionalistu, aký napríklad v našej súčasnej literatúre stále chýba. Jeho najnovšia zbierka „juhočeských“ poviedok nie je možno pre každého, ale zistenie, že životy malých hrdinov nemusia byť nevyhnutne útrpné, v tomto prípade nie je klišé. Nekomplikovaná ľudskosť je najväčšou devízou Hájíčkovych próz.

Ján Púček, spisovateľ, scenárista

1 Peter Repka: Slabičné (Salón fotografie, Bratislava 2014)

Je to pre nás všetkých dobrá správa, že Peter Repka sa ešte stále rád hrá.

2 Pavel Sanajev: Pochovajte ma za lištu (preklad Ján Štrasser, Slovart 2014)

Sedemročný Saša vie, ako uviaznuť v betóne a napriek tomu bežať ďalej… 

Andrijan Turan, básnik a novinár

1 Ivan Kolenič: Až do Nirvány (Agentura Signum 2014)

Román o dezilúzii zo súčasnosti.

2 Haruki Murakami: Bezfarebný Cukuru a roky jeho putovania (preklad Dana Hishimoto, Slovart 2014)

O ceste do vlastného vnútra.

3 Josef Formánek: Mluviti pravdu. Brutální román o lásce k životu. (Smart Press 2014)

Ľubomír Feldek, spisovateľ

1 Kornel Földvári: … až pod čiernu zem (KK Bagala 2014)

1 Tina Čorná: Kornel Földväri (Divadelný ústav 2014)

Kornel Földvári nemal ľahký život, tí, čo vládli, ho vždy obrali takmer o všetko, no obrať ho o zdravý rozum a humor sa nepodarilo nikomu. Obe knihy môžu poslúžiť aj ako učebnice správneho života.

3 Jiří Žáček: Ostrovtipné rozprávky pre bystré hlavičky (preklad: Elena Slobodová, Slovart 2014)

Je výborné, že slovartovská séria Žáčkových rozprávok s ilustráciami Adolfa Borna pokračuje ďalším titulom. Túto kongeniálnu dvojicu zrejme netreba predstavovať ani nijako osobitne odporúčať.

Dorota Sadovská, výtvarníčka

1 Stanislav Rakús: Fáza uvoľnenia (KK Bagala 2013)

Oceňujem humorný nadhľad autora a ironickú drobnokresbu celkom všedných nádejí a sklamaní, príjemné čítanie.

Iveta Škripková, divadelníčka

1 Iva Mojžišová: Škola moderného videnia bratislavská ŠUR 1928 – 1939 (Slovenské centrum dizajnu / Artforum 2013)

Ojedinelá kniha, ktorá emotívne a súčasne faktograficky rozpráva príbeh bratislavskej Školy umeleckých remesiel a cez osudy školy vydáva svedectvo o vzťahu Slovenska, tzv. slovenskej inteligencie k umeniu, k vzdelávaniu umením a o veľkej nedocenenej (ešte stále) neznámej: o majstrovstve a význame umenia vzdelávať a vzdelávať sa… Treba si to prečítať.

2 Alice Munroová: Příliš mnoho štěstí (český preklad: Zuzana Mayerová, Paseka, Praha / Litomyšl 2013)

Kanadská autorka, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru v roku 2013 prekvapuje nielen autorskou poetikou, teda spôsobom, akým sú poviedky napísané, ale najmä tým, ako neočakávane všetky jej poviedky ukazujú bežné udalosti života. Jej poviedky sú príbehy bez klišé, sentimentu, s dokonalou znalosťou ľudských pováh a vždy s prekvapujúcou pointou v závere. Vyrážajú dych práve tým, že sa veľa dozvedáme sami o sebe.

Júlia Vrábľová, vedecká pracovníčka a pedagogička

1 Erik Šimšík: Hegemónia (Drewo a srd 2014)

O nihilizme z veselého pera talentovaného mladíka.

2 Bell Hooks: Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách (preklad: Jana Juráňová, Aspekt 2013)

Úderná borička mýtov o feminizme, príručka pre každú dcéru i syna.

3 Alice Horáčková: Vladimíra Čerepková. Beatnická femme fatale (Argo, Praha 2014)

Inšpiratívne prehrabávanie sa archívmi duše beatnickej poetky, ktoré mrazí.

Michaela Jurovská, literárna kritička a umelecká prekladateľka

Ťažko si vybrať, niektoré knihy ešte nie sú vonku, napríklad súbor textov Mily Haugovej a s ňou spriaznených duší na tému písať, dýchať, či netrpezlivo očakávané memoáre Júliusa Vanoviča, ale aj pôvabná spomienková kniha Veroniky Šikulovej Freska v dome (LIC 2014).

1 Sviatočné pozdravy Antona Srholca (Slovart 2014)

Literatúra (epištolárna) ako svedectvo aj terapia, ako výsostne pozitívny odkaz mimoriadnej osobnosti našej kultúry, lekcia pokory a jasnozrivosti, odvaha k spoluúčasti­. Vďaka!

1 Karol Horák: Medzivojnový muž (Modrý Peter, 2013)

Umelecky živý doklad existencie zakazovanej experimentálnej prózy spred polstoročia.

1 Peter Pišťanek: Rukojemník. Lokomotívy v daždi (Slovart, 2014).

Skvelý román, čierna groteska plná humoru a poézie, ktorou sa autor, a vďaka nemu slovenská literatúra, vysporadúva s našou komunistickou minulosťou bez vykrúcania a tušovania.

1 Ingrid Hrubaničová: Ako zjesť žabu (Kalligram, 2013)

Akútne problémy s používaním slovenčiny odkrývané s citom a vtipom v spätosti s akútnymi problémami našej spoločenskej (ne)kultúry.

2 Alice Munroová: Ako o život (Zelený kocúr, 2014)

Po každej stránke objavné poviedky nositeľky Nobelovej ceny za rok 2013, anglofónnej Kanaďanky, v preklade Vladislava Gálisa.

2 Michel Houellebecq: Zostať nažive a iné texty (preklad Aňa Ostrihoňová, Inaque.sk 2014)

Iskrivá mrazivá presnosť v bezútešnosti – poznámky na okraj, čiže na margo sveta francúzskeho zaklínača hadov a svojského dediča moralistov.

Marián Urban, scenárista, režisér

1 Peter Pišťanek: Rukojemník. Lokomotívy v daždi (Slovart 2014)

Celkom iný príbeh ako dosiaľ môžeme nájsť v slovenskej literatúre o dnes už asi legendárnych 60. rokov minulého storočia, nečakane pôvabne charakterizuje jednu z ich tragikomických podôb.

2 Cormac McCarthy: Táto krajina nie je pre starých (preklad: Ján Gavura, Slovart 2013)

Ani táto naša (krajina nie je pre starých). Temný, strohý, človečenský minimalizmus. Navyše tento príbeh umožnil vznik takého uhrančivého filmu, že veľmi nebol a ani nie je dôvod porovnávať ho s jeho literárnym inventorom.

Anna Valcerová, poetka, literárna vedkyňa

1 Jozef Ignác Bajza: Epigramy (zostavil a prebásnil Marián Heveši, KK Bagala 2013)

„Preklad“ potvrdzuje nadčasovú platnosť Bajzových Epigramov, ktoré platili v dobe vzniku, vyšli nanovo pred rokom 1989 a koncom minulého roka. Kritizujú všeobecné ľudské neduhy.

Marek Ormandík, výtvarník

1 Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

1 Tomáš Janovic: Jajkele sa rozpráva s Bohom (Karmelitánske nakladateľstvo 2014)

1 Ivan Melicherčík: Kabinet Jana Švankmajera (i+i print 2014)

Vo všetkých troch knihách nachádzam krehké spojenie tragédie a humoru. A to mi je blízke.

Peter Getting, spisovateľ

1 Ľudovít Petránsky: Vincent Hložník – Posolstvá a vízie (Galéria Nedbalka 2014)

Storočie malomocných ešte neminulo…

1 Jozef Ignác Bajza: Epigramy (zostavil a prebásnil Marián Heveši, KK Bagala – Literárny klub 2013)

Konečne svieži prístup k autorovi, neprávom zaškatuľkovanému za „klasika“.

Erik Ondrejička, básnik a geodet

1 Rudolf Sloboda: Narcis (Slovart 2014)

Debutový román Narcis bola prvá slobodovská próza, ktorú som čítal. Bezprostredne po návrate hrdinu do Bratislavy mal svoje neverejné, nikdy nenapísané pokračovanie, ktoré poznajú iba nemnohí. Čo ale treba dodať k románu, ktorý v roku 2014 v ďalších reedíciách vydali hneď dve vydavateľstvá?

2 J. D. Salinger: Franny a Zooey (preklad: Jozef Kot, Artforum 2014)

 Kto vie vopred odhadnúť, kam až nás môže dostať túžba dotknúť sa najvyššieho tajomstva a súčasne túžba po premene, o ktorú v dobrej literatúre akosi zákonite tiež ide? Salingerova Franny chce zažiť premenu na vlastnej koži a na tento účel donekonečna opakuje magickú krátku modlitbu. Čitateľa Salinger dostáva do svojej legendárnej rodiny Glassovcov a zároveň do nestarnúceho novelového sveta, ešte stále nepochopiteľne umiestneného do tieňa slávnejšieho „Chytača v žite“.

Marián Heveši, prekladateľ, literárny publicista, knižný editor

1 Peter Getting: Errata (Artis Omnis 2014)

Literárne mystifikácie, alúzie, provokácie. Nateraz najlepšia autorova knižka.

2

Vo vydavateľstvách, ktoré disponujú aspoň akými-takými editormi, vychádzajú preklady prozaických titulov v štandardnej, v podstate vyrovnanej kvalite. Hlas dávam všetkým prekladateľom, ktorí sa venujú tejto nelukratívnej, bohumilej činnosti.

Elena Hidvéghyová-Yung, poetka, prekladateľka

1 Beáta Panáková (text), Katarína Vavrová (ilustr.): Dafnis a Chloe (Perfekt december 2013)

Nezvyčajná harmónia obrazu a textu. Klasický, slávny príbeh veľkej lásky vydestilovaný do verzie prístupnej aj mladšiemu čitateľovi. Vycibrený, maximálne čistý a vznešený jazyk prepojený s unikátnym prejavom K. Vavrovej: knihu mám každý deň na očiach, dobíja ma pozitívnou energiou.

2 C. S. Lewis: Rady skúseného diabla (preklad: Lucia Tužinská, Porta Libri 2013)

Kniha napísaná „obrátenou“ kresťanskou logikou (Nepriateľ = Boh, atď.) patrí k najdômyselnejším knihám, aké poznám. Je múdra, vtipná i smrteľne vážna. Klasické dielo duchovnej literatúry z roku 1942 konečne má aj v slovenčine svoju kompletnú verziu (vydanie z roku 2007 – tiež Porta Libri – vynechalo autorov zasvätený úvod z roku 1960). Neraz som zaskočená, koľko múdrych a vzdelaných ľudí o tejto knihe nikdy nepočulo.

Peter Krištúfek, spisovateľ a režisér

1 Kornel Földvári: … až pod čiernu zem (KK Bagala 2014)

Často zabúdaná časť našej histórie tu ožíva ako takmer neuveriteľný príbeh. V spojení s autorovým hypnotickým rozprávačským štýlom je to čitateľská lahôdka.

2 Paul Auster: V krajině posledních věcí (preklad: Jan Jirák, Prostor 2014)

Skvelá kniha pre tých, čo majú príliš dobrú náladu.

Zuska Kepplová, sociologička, spisovateľka

1 Michaela Rosová: Malé Vianoce (KK Bagala & literárny klub 2014)

Nenápadný titul, ktorý rozpráva baladický príbeh zo západoslovenského vidieka jazykom, za ktorým by ste netušili sotva 30-ročnú autorku. Malé Vianoce sa dajú čítať ako pocta povinnému čítaniu zo slovenskej literatúry.

2 Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy (preklad: Paulína Šedíková Čuhová, Premedia 2014)

Román o identite v celej jej zložitosti – Maša je ruská Židovka vyrastajúca v azerbajdžanskom Baku, odkiaľ uteká s rodinou počas pogromov na arménske obyvateľstvo. Udomácni sa v Berlíne a vyštuduje tlmočníctvo. Keď jej nemecký priateľ zahynie na následky drobného zranenia pri futbale, Maša sa začne skĺzavať po špirále starých tráum.

Ján Bahna, architekt

1 Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm / Architekt (Slovart 2014)

Monografia významného architekta slovenskej medzivojnovej moderny predstavuje prvýkrát jeho ucelené dielo. Autorka na základe dlhoročných archívnych výskumov interpretuje dielo architekta a dobové súvislosti. Weinwurmovo dielo začleňuje do kontextu domácej a stredoeurópskej architektonickej scény. Knihu ocenil Spolok architektov Slovenska Cenou prof. Martina Kusého za rok 2014.

Ivan Jackanin, redaktor, prozaik, predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku

1 Jozef Ignác Bajza: Epigramy (zostavil a prebásnil Marián Heveši, KK Bagala – Literárny klub 2013)

Vďaka brilantnému prekladu Mariána Hevešiho má súčasný slovenský čitateľ možnosť konfrontovať svet okolo seba s epigramami Jozefa Ignáca Bajzu, ktoré pôsobia nanajvýš aktuálne, akoby sa spisovateľ sústredil práve na dnešok. Na vysokej úrovni je zvládnutá aj grafická úprava vydania.

Pavel Malovič, lekár, literárny a hudobný publicista, pesničkár

1 Ivan Kadlečík, Oleg Pastier: Krúženie (fragmenty románu) (F.R.&G. 2014)

Všemožné odtiene cirkulácie myšlienok duše aj srdca na knižných stránkach, aby sme nezabudli…

2 Erik Menkveld: Veľké mlčanie (preklad: Adam Bžoch, Slovart 2014)

Brilantný preklad jedného z najlepších románov súčasnosti o hudbe.

3 Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu Blatném (Torst 2014)

Vrúcne objavovanie neprávom zabudnutého Básnika.

Tina Čorná, redaktorka Pravdy, vedúca prílohy Víkend

1 Laučík, Repka, Štrpka: Poker s kockami ľadu. Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2004 (F.R.&G. 2014)

Vydavateľstvo F.R.&G., ktoré vedie Oleg Pastier, opäť prinieslo dôkaz, že s rodinným striebrom našej literárnej pamäti vie zaobchádzať vyberaným spôsobom.

1 Veronika Šikulová: Medzerový plod (Slovart 2014)

Chcem upozorniť na knihu, ktorá sa v týchto dňoch má objaviť na pultoch kníhkupectiev a u čitateľov ešte len zarezonuje. Je to výnimočná próza venovaná pamiatke výnimočnej ženy, autorkinej matky – doktorke Alice Kalmančokovej.

2 zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)

Pred tromi rokmi vydal Valerij Kupka, známy rusista, prekladateľ a básnik vynikajúcu knihu prekladovej poézie Ruská moderna. Stala sa v Pravde knihou roka 2011. Teraz hlasujem bez zaváhania za jeho Ruskú avantgardu.

2 Ihar Babkov: Minútka. Tri príbehy (preklad: Ľubor Matejko a Ivana Slivková, Artforum 2014)

Artforum vydalo knihu skvelého rozprávača z Bieloruska. Ihar Babkov získal celkom nedávno Vyšehradskú literárnu cenu Východného partnerstva 2014. Nový projekt V4, ktorý koordinuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave, má ambíciu vrátiť do pozornosti stredoeurópskeho čitateľa diela spisovateľov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

Juraj Mojžiš, teoretik umenia

1 Alta Vášová: Menoslov (F. R. & G. 2014)

1 Pavel Vlikovský: Príbeh ozajského človeka (Kalligram 2014)

3 Milan Kundera: Slova, pojmy, situace; Zahradou těch, které mám rád; O hudbě a románu (Atlantis, Brno 2014)

Ľubor Matejko, slavista, historik, VŠ pedagóg

1 Daniel Hevier: Veľké Bum a malé Bum (Buvik 2014)

Nádherná kniha poézie pre najmenšie deti s ilustráciami Ľuboslava Paľa.

2 zostavovateľ Valerij Kupka: Ruská avantgarda (preklad: kolektív, Slovart 2014)

Krásna kniha o ruských básnikoch a ruskej poézii v období jej veľkolepého rozmachu.

Derek Rebro, literárny kritik

1 Etela Farkašová: Vrstvenie času (SSS 2014)

2 Deborah Levy: Doplavat domů (preklad: Jana Kunová, Odeon, Praha 2014)

3 Radka Denemarková: Příspěvek k dejinám radosti (Host, Brno 2014)

Ivica Ruttkayová, rozhlasová publicistka, literárna autorka

1 Jaroslava Blažková: To decko je blázon. Zo spomienok rozmaznanej dcérušky (Q111, 2013)

Detstvo optikou múdrej ženy . Smutno-smiešne reálie „lepších “ rodín v predtuche druhej svetovej vojny, matko-dcérske vzťahy bez sentimentálnych zjednodušení, láska, nevraživosť a manipulácie v mene lásky, rodina, ako ju poznáte aj vy, ale nepíšete o nej. Jaroslava Blažková, opäť raz originálna v jazyku a v nenapodobiteľnom vnímaní ľudskej individuality. Stále prítomná v slovenskej literatúre, stále prekračujúca jej mentálne hranice.

2 Péter Esterházy: Jednoduchý príbeh čiarka sto strán. Verzia podľa Marka. (preklad: Renata Deáková, Kalligram 2014)

Experiment s jazykom , hravosť formy , postmoderna ako filozofia písania. Pokus, koľko príbehov udrží rozprávanie v krátkych záznamoch. Irónia ako spôsob poznávania sveta a našich dejín. Stredná Európa je spoločná, Péter Esterházy prichádza na Slovensko pravidelne predstavovať svoje knižky, ktoré sú akýmsi „opraveným vydaním“ histórie, čo tvorili ľudia a histórie, čo tvorila ľudí. Ďalšia zo série autorových historických „prepisov“ ponúka intelektuálne podnety, ktoré potrebujeme, aby sme sa naučili vnímať rozporuplnosť súčasnosti a dočasnosť každej moci.

Zuzana Bariaková, literárna vedkyňa, VŠ pedagogička

1 Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť (Aspekt 2013)

Subtílna knižka, ktorá o nás – dnes či v minulosti – hovorí viac, ako by sme chceli.

2 Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy (preklad: Paulína Šedíková – Čuhová, Premedia 2014)

Silná, aktuálna správa o súčasnom svete.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kniha roka #anketa denníka Pravda #literárna anketa