Keith Lowe: Krutý kontinent – Európa krátko po druhej svetovej vojne

Jedinečná kniha o Európe krátko po druhej svetovej vojne zachytáva široké spektrum konfliktov, ktorými kontinent prešiel približne v rozmedzí rokov 1944 až 1949.

01.01.2015 05:00
debata
Keith Lowe:
Krutý kontinent – Európa krátko po... Foto: Premedia
Keith Lowe Krutý kontinent – Európa krátko po druhej svetovej vojne Keith Lowe: Krutý kontinent – Európa krátko po druhej svetovej vojne

Koniec vojny priniesol explóziu nového násilia naprieč celou Európou. Väzni zabíjali svojich väzniteľov, odbojári zabíjali a pranierovali kolaborantov. Etnické čistky, občianske vojny, znásilňovanie a zabíjanie boli bežné v dňoch, mesiacoch aj rokoch po oficiálnom skončení vojny.

Podľa idylickej predstavy sa zničený kontinent rýchle vrátil do normálu, ako v knihe Krutý kontinent ukazuje britský historik Keith Lowe, máločo je vzdialnejšie pravde. Nasledovalo ďalšie obdobie bezprávia a chaosu, jednotlivé krajiny sa odlišujú iba tým, ako dlho to tvrvalo. V menej zasiahnutých krajinách iba mesiace, inde zvyčajne roky a v extrémnych prípadoch až desaťročia – posledných pobaltských lesných bojovníkov proti komunistom zatkli až v sedemdesiatych rokoch. Kniha začína popisom toho, čo sa dialo na oslobodených územiach. Oslobodzujúca armáda sa vždy nesprávala v rukavičkách, štatistiky znásilnení ukazujú na veľmi rozdielne osudy jednotlivých krajín. Ako konštatuje autor, faktory rozhodujúce o miere sexuálneho násilia boli napríklad to, či išlo o kultúrne blízku alebo vzdialenú krajinu a na ktorej strane konfliktu jej obvateliana konci vojny stáli. Nie náhodou sa státisíce znásilnení udiali práve v Maďarsku a Nemecku.

Krutý kontinent sa sústredí na obdobie od oslobenia približne po začiatok studenej vojny a nástup komunistov vo východnej Európe. Európa v tom období hľadala svoju budúcu tvár – mnohé krajiny to využili na posúvanie hraníc, etnické čistky a zbavovanie sa menšín, čo platí aj pre povojnové Československo, ale aj pre Poľsko a ďalšie krajiny. Bývalí hlavní vinníci sa stali hlavnými vyhnancami, svoje domovy po vojne muselo opustiť 12 až 16 miliónov Nemcov. Neľahký osud čakal aj deti nemeckých vojakov v okupovaných krajinách, ako dokazujú napríklad udalosti v Nórsku, kde ich automaticky vyhlásili za choromyseľné a zatvárali ich do ústavov.

Kniha britského historika skúma Európu hnanú túžbou po pomste. Krutý kontinent je šokujúcim portrétom doteraz nepovšimnutej doby bezprávia a hrôz. Je to prvá veľká syntéza o danom období, ktorá ukazuje, že podobné dianie a chaos existovali takmer všade v Európe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #história #Keith Lowe