Sigmund Freud: Totem a tabu

19.03.2015 05:00

Moderný preklad celosvetovo najvydávanejšieho Freudovho diela. Na počiatku štúdia problematiky obsiahnutej v tejto práci stojí konštatovanie, že fantázie neurotikov sa podobajú mýtom a kozmogóniám starých národov. Eseje zhrnuté do diela Totem a tabu predstavujú pokus o aplikáciu psychoanalýzy na problematiku etnológie, etnografie, antropológie a náboženstva.

Moderný preklad celosvetovo najvydávanejšieho...
Moderný preklad celosvetovo najvydávanejšieho Freudovho diela. Autor: Európa

Freud sa vracia k fenoménu totemizmu ako nábožensko-sociálnej sústavy a jeho funkcie v regulácii sociálnych vzťahov v primitívnych spoločnostiach. Originálny je však jeho prístup pri analýze tabu a jeho podobnosti v správaní nutkavých neurotikov, popis vzniku svedomia a citovej ambivalencie. Podobnosti a odlišnosti tabu a neurózy nachádza aj pri skúmaní všemohúcnosti myslenia a vzniku oidipovského komplexu.

Hypotéza totemickej hostiny ako pripomenutia otcovraždy na úsvite dejín sa stáva Freudovi východiskom pre skúmanie nielen totemizmu, ale aj vzniku náboženstva ako sociálneho javu. Názorom vysloveným v tejto knihe môžeme veriť alebo k nim pristupovať skepticky, nenechajú nás však ľahostajnými a nútia k zamysleniu sa nad problémami človeka a jeho duševného života.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižná novinka #Sigmund Freud #Totem a tabu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku