Katarína Popelková a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?

09.04.2015 05:30

Ako sa autenticky slávia Vianoce či Halloween? O tom píšu Katarína Popelková, Juraj Zajonc, Monika Vrgzulová a ďalší v novej publikácii Ústavu etnológie SAV.

Autor: Ústav etnológie SAV

Knižka prezentuje výsledky základného výskumu súčasných sviatkov, ktorému sa venoval tím etnológov v rokoch 2011–2013. Sviatky sa stali predmetom empirického skúmania ako sociálne fenomény a ich analýza sa opiera o popisy autentických prejavov, konkrétneho prostredia a spoločenských podmienok, v ktorých sa vyvíjajú.

Cieľom etnológov bolo odhaliť, aký význam majú sviatky pre súčasnú spoločnosť Slovenska a aké funkcie v nej plnia. Jednotlivé časti publikácie sa venujú trom vybraným sviatkom – Výročie Slovenského národného povstania, Vianoce a Halloween. Samostatná časť sa zaoberá zákonodarstvom súvisiacim so sviatkami.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižná novinka #Katarína Popelková #Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku