Ivan Laučík: Trblet v oku

05.08.2015 05:11

Výber z publicistických a esejistických textov básnika Ivana Laučíka, ktoré vyšli medzi rokmi 1988-2004. Kniha je osobitým záznamom „prelomu“ a následného „prudkého behu“ – to všetko videné očami vidomého; sú presným záznamom z pozorovaní okolitého otvárajúceho sa sveta, obzretím sa dozadu s cieľom lepšie pochopiť prítomnosť, ale najmä detailnou introspekciou seba a krajiny, ktorá je jeho neodmysliteľnou súčasťou.

Ivan Laučík: Trblet v oku
Ivan Laučík: Trblet v oku Autor: F. R. & G.

Ivan Laučík (1944–2004) bol spolu s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom členom literárnej skupiny Osamelí bežci.

„Do literárneho diania vstúpil ako príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci zbierkou Pohyblivý v pohyblivom, ktorá je vyjadrením básnikovho znepokojenia nad stavom ľudskej civilizácie a hrozbou jej zániku. Podobne možno charakterizovať aj jeho druhú básnickú zbierku Sme príbuzní na začiatku, ktorá je na jednej strane obrazom chaosu súčasného sveta, no zároveň apelom na možnosti každého jednotlivca pri ochrane základných ľudských hodnôt. Po takmer dvadsaťročnej nútenej prestávke vydal básnickú zbierku Na prahu počuteľnosti. Zobrazil v nej rozporuplnosť prítomnosti, plnej konfliktov, ktoré vznikajú vlastníckym a koristníckym prístupom človeka k prírode a jej zákonitostiam,“ napísal o ňom básnik Jozef Mihalkovič.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižná novinka #Ivan Laučík #Trblet v oku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku