Známy i neznámy Ladislav Novomeský

Kniha Väzeň vlastných súdruhov sa líši od tradičných teoretických publikácií o Lacovi Novomeskom viacerými aspektmi. Okrem predslovu, obrazovej prílohy, bibliografie a bohatého menného registra obsahuje tri základné texty s rôznym autorstvom – Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov; Zdeněk Doskočil: Jak se Ladislav Novomeský stal slovenským buržoazním nacinalistou a Ján Gavura: Básnik vo väzení.

10.09.2015 07:01
debata (1)
Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov Foto: FACE
Štefan Drug Väzeň vlastných súdruhov Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov

Literárny historik Štefan Drug (1931 – 2011) spracoval korešpondenciu i publikačnú činnosť tohto básnika, novinára a politika a v roku 1984 vydal jeho beletrizovaný životopis pod názvom Dobrý deň, človek (Životopisné rozprávanie o mladosti Laca Novomeského). Drugov zámer bol spracovať celú biografiu Novomeského. Z nej sa zachovala len časť s pracovným názvom Je taká múdrosť (Životopisné rozprávanie o zrelosti Laca Novomeského). Pôvodné Drugove texty, vytvorené krátko po roku 1989, ktoré mapujú životné udalosti Novomeského v rokoch 1951 – 1955, boli doplnené a spresnené, keďže od roku 1990 sa sprístupnili "nové historické podklady a pribudli aj nové literárne zhodnotenia Novomeského tvorby“. Preto sa niektoré dokumenty a poznatky objavujú v tejto knihe prvý raz.

Napínavý životopis

Drugov text má charakter výkladový, lebo autor sa prejavil nielen ako historik literárny, ale historik vôbec – osobitne zaujmú výklady reálií a najmä zoširoka opísané osoby a osobnosti viažuce sa k životu Novomeského. Popri zaujímavom, napínavom, priam beletristickom životopise Ladislava Novomeského tak čitateľovi pripomenie desiatky politikov a literátov z rokov 1951 – 1955. Texty súvisiace s dobou od 6. februára 1951 až po začiatok 70. rokov 20. storočia majú ráz takmer životopisného románu s hlavnou postavou Ladislava Novomeského a vševediacim rozprávačom Štefanom Drugom. Mohlo sa tak stať aj preto, že Drug vychádzal nielen z autentických dobových dokumentov, ale aj z osobných rozhovorov s Ladislavom Novomeským.

Kým Ján Gavura, znalec Novomeského básnickej tvorby, analyzuje jeho verše, ktoré vznikali alebo boli inšpirované pobytom vo väzení, Štefan Drug a Zdeněk Doskočil zamerali svoju pozornosť na 50. roky, osobitne Doskočil vo svojej rozsiahlej štúdii. Uvádza dejinnú chronológiu a dôvody, ako sa Novomeský dostal do vysokej politiky a ako z nej bol odstavený napriek tomu, že poslušne plnil príkazy strany. Milan Hamada sa o ňom vo svojich Komentároch vyjadril, že bol významný básnik, ale "ako človek bol dosť zbabelý“. Je zrejmé, že Doskočil prešiel mnohými archívnymi materiálmi, ktoré aj podrobne uvádza a cituje z nich, rovnako ako uvádza bohatú bibliografiu Novomeského diel.

Autor štúdie si vytýčil úlohu, „prečo práve Novomestský, ktorý celou svojou politickou činnosťou, novinárskou i umeleckou tvorbou dával najavo, ako sú mu cudzie národnostné predsudky, bol obvinený z nacionalistickej úchylky a čo viedlo k tomu, že padol do súkolia vykonštruovaných politických procesov“. Tento český historik uvádza aj medzinárodný kontext vykonštruovaných procesov.

Výborná koláž zaujímavých textov

Ladislav Novomeský bol prvý raz odsúdený v roku 1926, keď sa ako 22-ročný stal vedúcim redaktorom Pravdy. Do roku 1938 bol väznený asi tridsaťkrát, "ani jedno z týchto väznení sa však nedalo porovnať s tým z rokov 1951 – 1955, aké pripravili príslušníci politickej strany, ktorej bol lojálnym členom od roku 1925,“ píše Gavura. Tieto Novomeského zlé životné skúsenosti našli odraz v jeho básnickej tvorbe, ktorú Gavura spolu s príkladmi podrobne analyzuje. Text svojej štúdie obohatil o citácie iných literárnych vedcov a o citácie z listov – básní, ktoré z väzenia adresoval najbližším príbuzným.

Kniha je výbornou kolážou zaujímavých nových textov a dokumentov (napr. osobný väzenský spis, zamietnutie žiadosti o návštevu manželky, list dcére s básňou k jej 10. narodeninám i list 11-ročnej dcéry, adresovaný prezidentovi, so žiadosťou o prepustenie "tatu“) o Novomeskom ako občanovi a o Novomeskom ako básnikovi.

Štefan Drug: Väzeň vlastných súdruhov. Z väzenských rokov básnika Novomeského, ed. Ján Gavura, FACE 2015

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #Štefan Drug #Väzeň vlastných súdruhov #Ladislav Novomeský