Jozef Miloslav Hurban: Ľudovít Štúr. Rozpomienky

22.02.2016 05:00

Jozef Miroslav Hurban bol zo Štúrových súčasníkov asi najpovolanejší na napísanie jeho životopisu.

Bol mu priateľ a v mnohých veciach najbližší spolupracovník a disponoval aj odbornými schopnosťami. Dlhé roky zbieral a spracovával materiál, dospel až po rok 1848. Životopis uverejňoval až na sklonku života na pokračovanie v Slovenských pohľadoch.

Rozpomienky sa organicky viažu k materiálu, súvisiacemu so životopisom Ľudovíta Štúra, preto sú súčasťou publikácie, ktorej podstatnú časť tvorí Hurbanovo opísanie Štúrovho života. Kniha je reedíciou prvého uceleného vydania uvedených Hurbanových textov, ktoré publikovalo v roku 1959 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry pod názvom Ľudovít Štúr – Rozpomienky na revolučné roky 1848/1849. Zachovala sa teda nielen pôvodná podoba Hurbanovho textu (s pravopisnými úpravami z vydania v roku 1959), ale aj vyše stostranová časť vysvetliviek literárneho historika a bibliografa Jána Vladimíra Ormisa.

Odborná verejnosť v neskorších dobách prijímala Hurbanovo dielo s istými výhradami a i dnes ho možno hodnotiť ako pochopiteľnú snahu o kanonizáciu Štúrovej osobnosti a zachovanie jeho idealizovaného obrazu pre budúce generácie.

Slovart /TASR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Rozpomienky #Ľudovít Štúr #Jozef Miloslav Hurban
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk