Milan Rúfus má 80 rokov. Básnik ticha slávi v tichosti

10.12.2008 10:07
Milan Rúfus
Básnik Milan Rúfus oslavuje 80. narodeniny. Autor:

Zbierku Báseň a čas z roku 2005 označil Milan Rúfus za svoj básnický testament. Napokon sa z nej stala prvá časť trilógie (Báseň a čas, Vernosť), ktorej záverečný diel nazvaný Ako stopy v snehu vyjde vo februári 2009. Milan Rúfus oslavuje 10. decembra 80 rokov.

Odmieta hovoriť o úctyhodnom jubileu. Ani v tomto veku sa o jeho tvorbe nehovorí len v minulom čase. Rúfus nežije zo starej slávy. Stále má potrebu vyjadrovať sa k svetu a má na to dostatok slov. Vie ich zoradiť s istotou a ľahkosťou do krásnych "rúfusovských“ metafor.

Jeho verše sa opakovane predávajú v nákladoch, o akých ostatní slovenskí básnici iba snívajú. Aj bez reklamy a médií, ktorým sa vyhýba. Žije v tichu a ústraní s rodinou a jednoducho tvorí. Značka Rúfus už nepotrebuje nič navyše. Je len málo autorov, ktorí dokážu písať na vysokej intelektuálnej úrovni a pritom veľmi zrozumiteľne.

Ako píše Rúfus
Človeka miluje Milan Rúfus takého, aký je a život prijíma so všetkým dobrým aj zlým. V súkromí aj v poézii. Oslovuje čitateľa jednoduchosťou a pokorou, s akou píše o večných témach – pravde, kráse, domove, božskej i svetskej láske. Nie je patetický. Je pravdivý. Píše poéziu v najčistejšej forme. "Poézia nemusí nič. Okrem toho, aby bola poéziou,“ povedal Milan Rúfus pre Pravdu.

Prvé básne začal časopisecky publikovať v 40. rokoch 20. storočia. Od debutovej knihy básní Až dozrieme z roku 1956 napísal viac ako dvadsať básnických zbierok, desať kníh pre deti vrátane úspešných, opakovane vydávaných Modlitbičiek – lyrických miniatúr inšpirovaných kresťanskými modlitbami.

Nemenej dôležitá je aj jeho esejistická tvorba. V tej sa zaoberá poéziou aj svojím vzťahom k umeniu, človeku aj národu ako v textoch Život básne a báseň života či O literatúre. V eseji Štyri epištoly k ľuďom píše zase o svojom vzťahu k Bohu. Viera v neho je pre Rúfusa stálou inšpiráciou.

Básne s obrazmi
Zaujímavou kapitolou v tvorbe Milana Rúfusa je spolupráca s výtvarníkmi a fotografmi. Boli medzi nimi Vladimír Kompánek, Ľudovít Fulla či Martin Martinček. Vzniklo pôsobivé spojenie veršov s obrazmi. Knižné dvojspevy, ako ich Rúfus nazýva. V roku 1998 vyšla Biblia ilustrovaná Vincentom Hložníkom, kde Rúfus napísal prológ a spravil výber z Písma svätého – Starého zákona.

Ilustrácie popredných výtvarníkov robia z viacerých Rúfusových zbierok vydaných doma aj v zahraničí exkluzívne publikácie. Napríklad americké vydanie dvojjazyčného anglicko-slovenského výberu A to je pravda (And That's The Truth) vyšlo s grafikami Kolomana Sokola.
Rúfus aktívne pôsobil aj ako citlivý prekladateľ Puškina, Lermontova, Jesenina, Šaldu, Kunderu, Seiferta či Ibsena. Prekladal z nórskeho aj španielskeho jazyka.

Podstatné je mlčanie
„Položiť na stôl presné ako chlieb / alebo voda. Alebo / medzi dva prsty soli. To je báseň,“ odpovedá Rúfus v básni Čo je báseň. Rúfus stavia na silnej metafore, ktorá je preňho „stavebným princípom básne“. "Metafora nie je na to, aby sa za ňu mohlo niečo schovať. Naopak, metafora obnažuje to, čo sa v bežnom živote schováva za frázu,“ povedal v jednom z rozhovorov pre Pravdu.
Milan Rúfus dokázal v celoživotnom diele spojiť poéziu, kritické úvahy aj tvorbu pre deti. Básnik ticha, ako ho často nazývajú, sa ponára do sveta, kde mlčanie je výrečnejšie ako pretlak slov.

„Prekričať hluk doby krikom znamená pridať sa k tomu hluku a zvýšiť ho,“ povedal v rozhovore pre prílohu Kumšt na jar minulého roka. Rúfus precízne vyberá slová, nenecháva zaznieť ani jedno navyše. Tak dosahuje k podstate poézie a emócií.
Medzi jeho najpôsobivejšie diela patrí básnická skladba z roku 1981 Óda na radosť. A v tejto básni píše: „to podstatné je mlčanie“. Óda na radosť vyšla minulý rok aj v audio podobe. Rúfusove verše prednáša Gustáv Valach. Ako audio kniha vyšla aj ďalšia Rúfusova zbierka Murárska balada v podaní Mariána Geišberga. „Pri čítaní knihy je čitateľ s knihou sám. Pri počúvaní sú traja. Môže z toho byť výhoda aj nevýhoda,“ povedal Rúfus.

Nobelovu cenu?
Básnikove verše boli preložené do pätnástich jazykov. Francúzsky preklad básní vo výbere Nepokoj srdca z roku 2002 bol prvým prekladom slovenského diela vydaného v edícii UNESCO. A k čitateľskému úspechu sa pripája aj množstvo ocenení. Štátnych – ako Rad Tomáša Garrigua Masaryka III. triedy a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy – aj literárnych. Rúfus sa stal aj laureátom medzinárodnej Ceny Crane Summit za poéziu 2008. V apríli to v Bratislave oznámil zakladateľ básnického fóra Crane Summit 21. storočia taiwanský básnik Yu Hsi. Cenu si Rúfus prevezme 11. decembra v bratislavskom Divadle Astorka Korzo '90. Pri tejto príležitosti vyjdú Rúfusove verše aj v čínštine.

Najmä na Slovensku sa hovorí, či dúfa, že by Milan Rúfus mohol dostať aj Nobelovu cenu za literatúru.
Na budúci rok pripravuje vydavateľstvo Slovenský spisovateľ prvú knihu o živote a diele básnika pod názvom Milan Rúfus / Malé resumé. Píše ju básnikov priateľ a znalec jeho diela Imrich Vaško.

päť z kníh Milana Rúfusa, ktoré dostať v kníhkupectvách

Báseň a čas
Slovenský spisovateľ 2005
Zbierku autor označil za svoj básnický testament, nakoniec sa stala prvou časťou trilógie, ktorá sa uzavrie vo februári 2009.

Vernosť
Slovenský spisovateľ 2007
S Vernosťou nadviazal Milan Rúfus na Báseň a čas. Poslednou časťou trilógie bude zbierka Ako stopy v snehu.

Modlitbičky
Mladé letá 2005
Obľúbená zbierka miniatúr inšpirovaných kresťanskými modlitbami určená deťom. Nové vydanie dopĺňa báseň Modlitba za deti tretieho tisícročia.

Dielo I. – IX.
MilaniuM 2003 – 2008
Prvých deväť zo šestnástich častí súborného diela básnika, za ktorého vydaním stojí spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ Milan Richter.

Óda na radosť
audio kniha, PRO 2007
Pôsobivú básnickú skladbu z roku 1981 prednáša Gustáv Valach. Súčasťou balíka audio knihy je aj kniha v papierovej podobe.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku