Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny

25.04.2016 05:00

Slovník prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, slová prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov).

Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník...
Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny

Odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je slovník zároveň určený pre čitateľov z radov širšej kultúrnej verejnosti a pre všetkých záujemcov o slovenský jazyk.

Ľubor Králik (1967) je samostatným vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Pracuje najmä v oblasti etymologického výskumu slovenskej a slovanskej slovnej zásoby a kartografického spracovania slovanskej lexiky. „Úplný a nie stručný slovník by musel obsahovať staršiu slovnú zásobu slovenského jazyka, ako aj nárečia či vlastné mená. To je úloha, ktorá slovenskú jazykovedu ešte len čaká,“ povedal Králik na tlačovej konferencii pri príležitosti vydania knihy.

Veda

#knižná novinka #veda #Ľubor Králik #Stručný etymologický slovník slovenčiny
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku