Branislav Kinčok a kol.: Gustáv Husák a jeho doba

30.04.2016 05:00

Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov.

Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Právnickou fakultou UK v januári 2013 v Bratislave.

Publikácia približuje viaceré životné etapy Husáka. Kolektív autorov sa pokúsil priblížiť jeho cestu ku komunistickému hnutiu a rovnako aj jeho prvotnú aktivistickú činnosť. Autori sa nevyhýbali ani jeho súkromnému životu – vzťahu s manželkou Magdou. Bez povšimnutia nemohla ostať ani prvá hviezdna chvíľa Husáka, ktorou sa stala jeho účasť v Povstaní.

Zaujímavou a málo prebádanou časťou života Husáka je komplikovaný vzťah ku katolíckej cirkvi, na ktorej perzekúcii nesie výrazný podiel. Autori venovali značnú pozornosť aj jeho najťažšiemu životnému obdobiu – vyšetrovaniu Štátnou bezpečnosťou, odsúdeniu na doživotie, pobytu vo väzení, ťažkému návratu na slobodu, zaradeniu sa do spoločnosti a neskoršej občianskej a straníckej rehabilitácii. Predmetom výskumu sa stal aj jeho podiel na federalizácii Československa a zásluhy na vytvorení slovenskej cirkevnej provincie.

Publikácia sa nevyhýba ani najkontroverznejšej časti politického pôsobenia protagonistu – obdobiu normalizácie, ktorej symbolom sa stal. Všíma si jeho vzťahy s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi aj jeho posledné roky osamelosti a izolácie za múrmi Pražského hradu.

Ústav pamäti národa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Branislav Kinčok a kol. #Gustáv Husák a jeho doba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku