Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny

Literárnovedná správa o poézii Ivana Štrpku. "Autorka kvalifikovane poodkrýva možnosti, ktoré nám básnik svojou poéziou ponúka. V intenciách povahy predmetu svojho skúmania nás vťahuje do procesu poznávania, oboznamuje nás s jeho výsledkami, a pritom ponecháva priestor pre jeho otvorenosť," napísal o knižke literárny vedec a básnik Ján Zambor.

03.07.2016 05:00
debata
Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny
Veronika Rácová Na pomedzí škrupiny Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny

„Monografiu Veroniky Rácovej hodnotím ako originálny, metodologicko-koncepčne veľmi solídne zvládnutý a nesporne prínosný literárnovedný interpretačný výkon osobitného významu – totiž ako momentálne najdôkladnejšie a najlepšie komplexné výkladové spracovanie, resp. literárnoteoretickú interpretáciu poézie Ivana Štrpku, t. j. zásadný príspevok k literárno-historiografickej a teoretickej reflexii, systematickému a komplexnému poetologickému i axiologickému hodnoteniu básnického diela jedného z najvýznamnejších a najosobitejších autorov slovenskej poézie posledného polstoročia a čelného príslušníka, ,protagonistu‘ jednej z kľúčových básnických skupín na domácej literárnej scéne tohto obdobia (osobitne 60. rokov),“ píše o tejto monografii popredného slovenského básnika – „osamelého bežca“ literárny teoretik a pedagóg Zoltán Rédey.

Mladá literárna vedkyňa Veronika Rácová pracuje na Katedre slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venuje sa literárnej kritike, problematike textológie, editorstva a tvorivému písaniu.

Ars Poetica

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Ars Poetica #Veronika Rácová #Na pomedzí škrupiny