Igor Baka, František Cséfalvay a kol.: Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Ďalším príspevkom k popularizácii najnovších poznatkov slovenskej vojenskej historiografie je práca, ktorej cieľom je osloviť čo najširší okruh čitateľov, a najmä laickej verejnosti priblížiť všetky dôležité aspekty vojenských dejín Slovenska a Slovákov v rokoch 1939-1945.

22.07.2016 05:00
debata
Igor Baka, František Cséfalvay a kol.:...
Igor Baka, František Cséfalvay a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny Igor Baka, František Cséfalvay a kol.: Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Autori sa zamerali predovšetkým na vývoj ozbrojených síl na území Slovenska v kontexte vnútro- a zahraničnopoli­tického vývoja, na nasadenie slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny, formovanie a vývoj československého zahraničného vojenského odboja a pôsobenie Slovákov, na domáci vojenský odboj a ozbrojený zápas na Slovensku v rokoch 1944 – 1945, bojové operácie pri oslobodzovaní Slovenska, na situáciu na oslobodenom území a dôsledky vojny – obete, vojnové škody, bipolarizácia spoločnosti.

Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a každá dôležitá udalosť, osobnosť či vývoj situácie a jej dôsledky sú dokumentované obrazovým materiálom – dobovými fotografiami, plagátmi, letákmi, autentickými dokumentmi, mapkami, náčrtmi, prehľadovými tabuľkami, ako aj miniatúrami vyznamenaní, odznakov, zástav a pod. V závere publikácie sú polstranové životopisné profily významných vojenských osobností daného obdobia.

Igor Baka (1976) je historik a politológ špecializujúci sa na vojenské a politické dejiny Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny, František Cséfalvay (1953) je historik zaoberajúci sa slovenskými dejinami 20. storočia, najmä domácim ozbrojeným odbojom na Slovensku v rokoch 1943 – 1945 a slovensko-maďarskými vzťahmi v 30. a 40. rokoch 20. storočia.

Pro Militaria Historica

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Igor Baka #František Cséfalvay #Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny #Pro Militaria Historica