Výsledky ankety Pravdy Kniha roka 2011

Knihy boli, sú a budú. Zmeniť by to dokázali azda iba čitatelia - ak by odrazu prestali čítať a zhovárať sa o nich. No rok 2011, ktorý plný napätia práve vrcholí, nič také nenaznačuje.

17.12.2011 08:00
Pavel Vilikovský: Pes na ceste
Pavel Vilikovský: Pes na ceste

Ľudia knihy rovnako kupujú, čítajú, požičiavajú si ich, darujú si ich navzájom, debatujú o myšlienkach v nich skrytých a tešia sa na nové dobrodružstvá z čítania.

Obľúbená anketa Kniha roka, ktorú prinášame vždy pred Vianocami, je jedným z dôležitých dôkazov, že čítanie a tvorivé rozmýšľanie nás neprestalo zaujímať. Anketa nesúťaží ani nehodnotí. Ľudia sa v nej priateľsky ťahajú za rukáv – pozri, aj táto kniha vyšla, všimni si ju, ja som ju už prečítal a veľmi odporúčam, stojí za to. Takýto súbeh otvára možnosť nahliadnuť do vlastného vnútorného sveta a oceniť iných.

Účastníci ankety sú z okruhu priateľov, spolupracovníkov, ale aj viac-menej nezainteresovaných pozorovateľov nášho denníka. Ich odporúčania vytvorili zaujímavú mozaiku. Farebný obraz vkusu ľudí, ktorých vedomie sa pohybuje v blízkosti kultúrneho uvažovania Pravdy. Hra, ktorej nechýba zvedavosť aj prekvapenia.

Tri víťazné knihy sú vynikajúce texty o svete, za ktorým sa musíme obzrieť. Pes na ceste Pavla Vilikovského je úvahou staršieho muža o odchádzaní. Turecký med Jana Wolkersa zo 60. rokov minulého storočia je nekompromisnou vzburou proti pokrytectvu. Antológia Ruská moderna prináša správu z ríše krásy, ktorá predchádzala rodiacemu sa krvavému 20. storočiu. Možno práve preto si ich navzájom odporúčame. Aby sme pozornejšie čítali vlastné životy a budúcnosť, ktorú spoluvytvárame.

Kniha roka 2011

Výsledky ankety denníka Pravda

Kategória: Pôvodná slovenská tvorba

1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste
Kalligram, 2010
8 hlasov
8,00 € Panta Rhei
7,60 € martinus.sk

2. Veronika Šikulová: Miesta
Slovart, 2011
5 hlasov
9,95 € Panta Rhei
9,45 € martinus.sk

3. – 6. Iva Kadlečíková: Čítanie myslenia
F. R. & G. 2011
3 hlasy
8,00 € Panta Rhei
8,00 € Artforum

3. – 6. Alta Vášová: Sfarbenia
F. R. & G. 2011
3 hlasy
8,00 € Panta Rhei
8,00 € Artforum

3. – 6. Ivan Štrpka: Bebé: jedna kríza
F. R. & G., 2011
3 hlasy 
6,00 € Panta rhei / 5,70 € martinus.sk

3. – 6. Kolektív: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L
(VEDA Bratislava, 2011)
3 hlasy
29,19 € Panta rhei
29,17 € martinus.sk

7. – 12. Zuska Kepplová: Buchty švabachom
KK Bagala, 2011
2 hlasy
5,50 € Panta Rhei
4,90 € martinus.sk

7. – 12. Nóra Ružičková: Pobrežný výskum + CD
Ars Poetica, 2010
2 hlasy
6,65 € Artforum

7. – 12. Lucia Piussi: Láska je sliepka
(Marenčin PT, 2011)
2 hlasy
11,90 € Panta rhei
11,31 € martinus.sk

7. – 12. Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne
(preklad: Karol Wlachovský, Marenčin PT, 2011)
2 hlasy
10,90 € Panta rhei
10,36 € martinus.sk

7. – 12. Július Satinský: Expedície 1973 – 1982
(Slovart 2011)
2 hlasy
14,95 € Panta rhei
11,96 € martinus.sk

7. – 12. Ján Rozner: Výlet na Devín
(Marenčin PT 2011)
2 hlasy
9,90 € Panta rhei
9,41 € martinus.sk

Kategória: prekladová tvorba

1. – 2. Zostavil Valerij Kupka: Ruská moderna
(preklady I. Kupková, Juraj Andričík, Ján Buzássy, Ján Kvapil, Ján Štrasser a Ján Zambor, Slovart, 2011)
3 hlasy
14,95 € Panta rhei
14,20 € martinus.sk

1. – 2. Jan Wolkers: Turecký med
(preklad Adam Bžoch, Slovart 2010)
3 hlasy
12,95 € Panta rhei
12,30 € martinus.sk

3. – 9. George Steiner: Smrť tragédie
(preklad: Zuzana Vajdičková, Divadelný ústav, 2011)
2 hlasy
11,50 € Panta rhei
10,93 € martinus.sk

3. – 9. William Shakespeare: Dílo
(preklad: Martin Hilský, Academia 2011)
2 hlasy
75,08 € Panta rhei
71,33 € martinus.sk

3. – 9. Tony Judt: Zle sa vede zemi. Pojednání o naší současné nespokojenosti
(preklad: Jakub Franěk, Rybka Publisher, Praha 2011)
2 hlasy
10,42 € Panta rhei
8,73 € martinus.sk

3. – 9. Michael Cunningham: Za soumraku
(preklad: Veronika Volhejnová, Odeon, 2011)
2 hlasy
13,60 € Panta rhei
10,76 € martinus.sk

3. – 9. Jack Kerouac: Na ceste
(preklad Otakar Kořínek, Artforum, 2011)
2 hlasy
14,90 € Panta rhei
14,16 € martinus.sk

3. – 9. Breda Smolnikar: Keď sa hore zazelenajú brezy
(preklad: Stanislava Repar, Kalligram, 2011)
2 hlasy
5,00 € Panta rhei
4,75 € martinus.sk

3. – 9. Amos Oz: Čierna skrinka
(preklad Katarína Karovičová-Rybková, Slovart 2011)
2 hlasy
2 hlasy 12,95 € Panta rhei
12,30 € martinus.sk

Ako hlasovali

Michal Habajbásnik, literárny vedec
1. Nóra Ružičková: Pobrežný výskum (Ars Poetica, 2010)
Vybral som poéziu, pretože o poézii sa na Slovensku hovorí zúfalo málo. A z poézie som vybral knihu etablovanej, ale ešte stále mladej autorky: táto básnická zbierka mi pripomenula, že aj u nás niektorí básnici vedeli vždy, a niektorí iní nebudú vedieť nikdy. Pobrežný výskum patrí k tomu najlepšiemu, čo Nóra Ružičková napísala.

2. Zostavil Valerij Kupka: Ruská moderna (preklady Ivana Kupková, Juraj Andričík, Ján Buzássy, Ján Kvapil, Ján Štrasser a Ján Zambor, Slovart, 2011)
Opäť som si vybral poéziu: pretože sa na Slovensku prekladá a vydáva tak málo, treba takýto vydavateľský čin a takúto edíciu oceniť. A hoci vyšli – v českých prekladoch – i dôležitejšie knihy z oblasti filozofie, sociológie či hermetických vied – poézia Ruskej moderny dokazuje, že jazyk poézie siaha hlbšie a vidí ďalej ako všetky ostatné jazyky človeka. A navyše: v slovenčine!

2. William Shakespeare: Dílo (preklad: Martin Hilský, Academia 2011)
Ktovie, či raz dozrieme aj na Shakespeara…

Dušan Dušekvysokoškolský učiteľ a spisovateľ:
1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart 2011)

2. Jan Wolkers: Turecký med (preklad: Adam Bžoch, Slovart, 2011)

Juraj Mojžišspisovateľ príbehov o umení a umelcoch

1. Alta Vášová: Sfarbenia (F. R. & G. 2011)
Dvadsať sfarbených situácií Alty Vášovej na ceste krajinou textu je originálne čítanie na autorkinom autobiografickom pozadí. Niekedy sú sfarbené vecne pieskom, snehom, bahnom, železom, uhlom či bridlicou. Inokedy maľujú priam neuchopiteľne, pretože situáciu sfarbujú myšacou, mydlovou, svetelnou, nebeskou, jagavou a pleťovou. Vždy však s pocitom chvenia a očividnej opravdivosti.

2. Susan Sontagová: Ve znamení Saturna (preklad: Martin Pokorný, Paseka, Praha 2011)
Kritické reflexie Sontagovej zo 70. rokov minulého storočia dodnes presvedčivo svedčia o významnej úlohe intelektuálneho gesta, ktoré vášnivo odporuje ,,milosrdnému” zabúdaniu. Napríklad zabúdaniu na fascináciu fašizmom tvorkyne kultu umenia podriadeného ,,Triumfu vôle” Leni Riefenstahlovej a, naopak, chápavo sa rozpamätáva na dielo a osud Antonina Artauda, Eliasa Canettiho, Waltera Benjamina, Paula Goodmana a Rolanda Barthesa. Napokon, komu by v roku 1972 v New Yorku okrem Sontagovej napadlo venovať knihu Josifovi Brodskému?

Marek Debnárfilozof

1. Pavol Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram, 2011)
Ide o krátku, napriek tomu výnimočnú knihu, ktorá je v našom priestore nesmierne dôležitá. Je akoby mentálnou mapou strednej Európy, jej zvláštnej citovosti.

2. Jan Wolkers: Turecký med (preklad Adam Bžoch, Slovart 2010)
Je to nesmierne dynamická a krásna kniha. Patrí k tomu vzácnemu typu literatúry, ktorý nevychádza z dielne spisovateľa, ale najmä sochára a maliara. Tieto knihy sú veľmi vzácne, pretože ich autori nám súčasne ponúkajú akýsi iný spôsob, iný dotyk s tým, čo nás obklopuje. Len málokedy sa toto spojenie podarí, kniha Jana Wolkersa je jedným z týchto ojedinelých prípadov.

Vladimír Petríkliterárny historik
1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart 2011)
Román o troch generáciách žien, bez akéhokoľvek náznaku tzv. ženského písania, bez ideologizovania a módnych schválností. Poctivý realizmus s viditeľnými znakmi poetizmu a autentickosti.

2. Viktor Šklovskij: Sentimentální cesta (Dauphin, Praha 2011)
Románová reportáž významného teoretika prózy, jedného zo zakladateľov formálnej školy. Živá a bezprostredná vojnová a revolučná skúsenosť sa tu podáva zdanlivo neosobne, ale s ľudsky očividným zaujatím a vysokou prozaickou kultúrou.

Nina Hradiskánovinárka, kritička
1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram 2010)
Reflexie o Slovensku a Slovákoch, ale aj o strednej Európe, slovenskej literatúre a seniorskej erotike potvrdzujú slová Milana Lasicu k autorovmu nedávnemu jubileu: „Pavel Vilikovský? Šťastné manželstvo intelektu s humorom.“

2. Andrzej Stasiuk: Taksim (preklad: Marianna Petrincová, Slovart 2011)
Známy poľský spisovateľ, ktorý je miestom pobytu a tematikou svojich diel tak trochu aj náš, pokračuje v mapovaní zabudnutých kútov Európy. Tentoraz cez mozaiku originálnych príbehov dvoch životných stroskotancov, ktorí chodia na starej dodávke predávať Slovákom, Ukrajincom, Rumunom, Maďarom, Cigánom a Ázijcom pašované obnosené šatstvo a zaznamenávajú pri tom zmeny v ich živote i správaní, podmienené nedávnymi politicko-ekonomickými zvratmi.

Gabriela Rakúsováliterárna kritička
1. Alta Vášová: Sfarbenia (F. R. & G. 2011)
Texty sú na rozhraní poézie a prózy, majú zaujímavú kompozíciu a štýl, rôzne typy rozprávačov, vyznačujú sa smutným humorom, veselým smútkom a silnými témami.

2. Daniel Wallace: Veľká ryba (preklad: Miroslava a Ján Gavurovci, Artforum 2011)
Zaujímavá kompozícia, keď syn rozpráva o celom živote svojho otca až po jeho smrť v spätnom, sprostredkovanom pohľade. Rozprávanie je veľmi prirodzené, s množstvom humoru aj pri vážnych veciach. Prekladatelia použili živú, sviežu reč.

Oleg Pastierbásnik, rozhlasový dramaturg, vydavateľ

1. Iva Kadlečíková: Čítanie myslenia (F. R. & G. )
Kniha plná čitateľských objavov a zázračnej radosti z myslenia.

2. Revue svetovej literatúry č. 3
Svetové číslo s prekladmi ruského undergroundu. Valerij Kupka odviedol – ako je u neho zvykom – profesionálny výkon hodný obdivu.

Ivan Kadlečíkspisovateľ
1. Iva Kadlečíková: Čítanie myslenia, F. R. & G, 2011
Kniha Čítanie myslenia je román, ktorého protagonistami sú časopisy košický Krok 66 a 67 a martinské Matičné čítanie 1968–1970. Postavy príbehu sú prispievatelia a ich texty, dramatické vyvrcholenie sujetu tvorí sovietska okupácia v roku 1968. Dejiny neodchádzajú, sú tu stále s nami. Treba ich poznať.

Peter Krištúfekspisovateľ a režisér

1. Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne (preklad z maďarčiny: Karol Wlachovský, Marenčin PT, 2011)
Jednou z najzaujímavejších vecí je pre mňa história. Podaná práve takto a práve týmto autorom a práve v tejto dobe, keď ľudský život trvá maximálne štyri týždne. Potom sa naň zvyčajne zabúda.

2. Hallgrímur Helgason: 10 rad nájemného vraha jak vyčistit kvartýr (preklad: Martin Brát, Albatros Plus, 2011)
Človek nikdy nevie, kedy sa mu podobná príručka môže hodiť. Mám na mysli príručku o Islande, ktorý som si zamiloval a na ktorý sa s takou skvelou iróniou vie pozrieť iba rodený Islanďan.

Damas Gruskamatematik a informatik
1. Ján Rozner: Výlet na Devín (Marenčin PT 2011)
Hoci tu sa vývoj autora očakávať nedá, aj tak som sa tešil na ďalšiu knihu. A nesklamala. Asi to bude štýlom.

2. Tony Judt: Zle se vede zemi. Pojednaní o naší současné nespokojenosti (preklad: J. Franěk, Rybka, Publishers 2011)
Kríza, ktorú momentálne prežívajú západné demokracie, má oveľa hlbšie korene i dôsledky ako len tie ekonomické. Málokto vie o tom napísať tak presvedčivo. Škoda, že my, naša ľavica, nemáme nielen dôveryhodnú politickú reprezentáciu, ale ani intelektuála s erudíciou a poctivosťou aspoň trochu sa blížiacou tej, akú mal Tony Judt. Zato máme plno „ľavicových“ populistov, exhibicionistov či obyčajných zlatokopov.

Elena Hidvéghyová-Yungspisovateľka, sinologička

1. Milan Bubák: Dve vína (Calder 2011)
Katolícky kňaz Milan Bubák bol a zostáva fenoménom v katolíckej cirkvi už od 80. rokov minulého storočia. Potešila ma možnosť vrátiť sa po rokoch k jeho úvahám vo forme knihy. Bubákove kázne sú pre mňa vzácne vyváženým, pravým ideálom duchovného slova. Múdrosť, hĺbka, rozhľad, bohatá životná skúsenosť – vypovedané s literárnou bravúrou. Kniha má veľa čo povedať aj neveriacim. Zaujímavý je aj samotný projekt – edícia „kázne“, ktorá bude prinášať duchovné slovo kazateľov rozličných cirkevných spoločenstiev.

2. Haruki Murakami: O čom hovorím, keď hovorím o behaní (preklad: Jozef Kirst, Slovart 2011)
Pravidelný beh na dlhé trate ako láska, droga, životný štýl, dôležitý nástroj sebautvárania, tvorivosti… Autentické svedectvo umelca o zdravom každodennom rytme a disciplíne, priam askéze, potrebnej aj v profesii (bohémskeho) spisovateľa. Beh na dlhé trate je veľmi presnou metaforou na mnohé dôležité témy života vrátane umeleckej tvorby. A potom… hoci verím v jednotu tela a duše, silne vo mne rezonuje autorova, tak trochu paradoxná myšlienka: Nezdravý duch potrebuje zdravé telo.

Miloš Gašparecarchitekt a ilustrátor

1. Lucia Piussi: Láska je sliepka (Marenčin PT 2011)
Lena sa trmáca neúspešnými vzťahmi, hľadá lásku a rovnováhu. Bratislavské prostredie, postavy z mäsa a kostí. Príbeh je skôr diétny a slúži na priblíženie vnútorného života hlavnej hrdinky.

2. Bryan Talbot: Grandville (preklad: Jan Kantůrek, Comics Centrum 2010)
Komiksový román z alternatívneho sveta. Inšpektor LeBrock (jazvec) vyšetruje v secesnom Paríži sprisahanie veveričky, zajaca, nosorožca a hyeny. Nakreslené s citom pre detail a steampunkové prostredie. Drsný príbeh ,,tarantinovsky" šliape.

Radoslav Passialiterárny vedec, šéfredaktor časopisu Romboid
1. Kolektív: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L (VEDA Bratislava, 2011)
Po takmer 50 rokoch od predošlého slovníka začali vychádzať jednotlivé zväzky nového veľkého výkladového slovníka slovenčiny, každý zväzok je preto dôležitou kultúrnou udalosťou. Tento rok vyšiel druhý zväzok (H – L). Rozsah, premyslená štruktúra jednotlivých hesiel aj grafická úprava z neho robia nielen užitočný pracovný nástroj, ale pre človeka so záujmom o súčasný jazyk aj dobrého spoločníka na voľné chvíle.

2. Julian Stryjkowski: Hostinec (Austeria) (preklad: Olga Hostovská, Sefer Praha, 2011)
U nás málo známy poľský židovský spisovateľ J. Stryjkowski pridáva svojím románom Hostinec neprehliadnuteľný kamienok do mozaiky haličského kultúrneho priestoru. Autor v ňom príťažlivo sprítomňuje tento zaniknutý svet na hranici medzi Východom a Západom v predvečer prvej svetovej vojny.

Michal Jarešliterárny historik
1. Zuska Kepplová: Buchty švabachom (KK Bagala, 2011)
Kepplová ponúka novú definíciu slov minulého storočia (napríklad gastarbeiter alebo emigrácia). Hovorí v mene istého typu dnešných tridsiatnikov, ktorí síce majú relatívne všetko na dosah ruky, ale vôbec nevedia, čo so sebou.

2. Don DeLillo: Prašivý pes (preklad: Petr Fantys, Albatros Plus, 2011)
DeLillova novela vyšla pôvodne v roku 1978 a obsahuje všetko, z čoho sa autor až obsedantne vypisuje roky: či už to sú konšpiračné teórie alebo kritika Ameriky, kríza rodiny a vzťahov v postmodernej dobe. A najmä ten jeho čudný svet – v knihe sa napríklad hovorí o pornofilme s Hitlerom rovnako, ako sa hľadá hranica prepojení medzi erotickým trhom a politikou.

Vladimír Zvaramuzikológ, dramaturg
1. Illah van Oijen: Košice – dzivosť v srdci (Slovart, 2011)
Illah van Oijen postavila po Bratislave pomník aj Košiciam. Svojimi skvelými fotografiami nás učí pozerať sa na samých seba bez ružových okuliarov a bitia do pŕs a zároveň bez komplexov – čo je v našich podmienkach povrazolezecký výkon. S jej pomocou začíname tušiť, čím je naša krajina jedinečná.

2. Michael Cunningham: Za soumraku (preklad: Veronika Volhejnová, Odeon, 2011)
Nová kniha autora Hodín je múdra a pritom nie (postmodernisticky) prešpekulovaná. Autor sa hrá so základnou emóciou Mannovej Smrti v Benátkach, vlastným písaním ju oživuje a posúva ďalej (Petr Fischer v doslove). Dávno som nestretol také intenzívne románové figúry, ako sú traja mladí Newyorčania z románu Za soumraku.

Mila Haugovápoetka a spisovateľka
1. Mávnutie krídel, 42 slovenských haiku (Groch-Haugová-Hevier-Hochel-Chmel-Jurolek-Kadlečík-Kuniak-Ondrejková-Podracká-Zambor), ilustrácie Ján Kudlička, (Skalná Ruža-Kordiky, 2011)
Kniha je nádherná, je to priateľský projekt a prečo nepochváliť priateľov verejne. Verím, že ma nikto z čitateľov nebude podozrievať, že knihu navrhujem preto, lebo mám v nej niekoľko riadkov – je to len maličká časť z celku tejto ticho dýchajúcej knihy. Ilustrácie Jána Kudličku a grafická dokonalosť knihy upútajú krásou a jemnosťou.

Tina Čornávedúca oddelenia kultúry, Pravda

1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti, Slovart 2011
Román Veroniky Šikulovej je oslavou rozprávačstva. Živá hmota autorkinho jazyka podmaňuje štedrosťou, slobodou ducha a pokorou.

2. Zostavil Valerij Kupka: Ruská moderna (preklady Ivana Kupková, Juraj Andričík, Ján Buzássy, Ján Kvapil, Ján Štrasser a Ján Zambor, Slovart, 2011)
Ruská poézia legendárneho Strieborného veku v starších aj novších slovenských prekladoch, vďaka za ne, a zvlášť za vynikajúci, zasvätený výber a komentár Valerija Kupku.

Karol Chmelbásnik, prekladateľ, redaktor
1. Iva Kadlečíková: Čítanie myslenia (F. R. & G., 2011)
Blahodarná, užitočná a úctyhodná knižka-nezábudka pripomínajúca krajšie roky slovenského literárneho časopisectva, a síce legendárny Krok a Matičné čítanie. Smutno je človeku z toho, koľkí z bohatierov tohto opusu už tašli (…a šeci za tou istou kišasonkou…)

1. Jan Balabán: Romány a novely (Host, Brno, 2011)
Novinka-nenovinka, po zobraných poviedkach zobrané dlhšie prózy nedávno zosnulého spisovateľa, charakteristického svojím poctivým pohľadom na existenciálne výhľady a bezvýchodiská; čepovská struna, o ktorej by ste si mysleli, že na takú už niet sláčika, sa ešte raz rozoznela naplno a čarokrásne smutne; oneskorene ďakujem; hoci sme sa v živote dvakrát stretli, vtedy som nestihol.

Katarína Kucbelovápoetka, organizátorka ceny Anasoft litera
1. Ivan Štrpka: Bebé: jedna kríza (F. R. & G., 2011)
Zbierka Bebé: jedna kríza vyšla pred desiatimi rokmi v Knižnej Dielni Timotej a netušila som, že táto kniha v mojej knižnici je vďaka veľmi malému nákladu tak troch raritou. Tieto básne, pozmenené nielen mojim novým čítaním, sa dočkali svojho nového vydania v zaujímavom čase.

2. David Grossman: Žena, ktorá uteká pred správou (preklad: Ildikó Drugová, Artforum, 2011)
Tento rok vyšlo niekoľko mojich obľúbených autorov, ale Davida Grossmana som teraz čítala prvý raz; jeden román: Mít s kým běžet vyšiel v češtine a druhý na Slovensku. Hlas dávam románu v slovenskom preklade Žena, ktorá uteká pred správou, aj preto, že je krajšia. Nie je to tým, že vyšla na Slovensku, ale preto, že vyšla vo vydavateľstve Artforum.

Andrea Domeovádramatur­gička
1. Zdenka Pašuthová, Rudolf Hudec: Marška. Denník Karla Baláka (Divadelný ústav Bratislava, 2011)
Na tejto knihe ma fascinovali (pre mňa) nové poznatky a vedomosti o jednej z etáp vzniku profesionálneho divadla na Slovensku.

2. Michael Cunningham: Za soumraku (preklad: Veronika Volhejnová, Odeon, Praha 2011)
Príbeh newyorskej manželskej dvojice z umeleckých kruhov – galéria, časopis o umení. Ich pomerne príjemný život – na jednej strane úspech, prosperita, na druhej trochu prázdnota či beznádej – naruší nečakaný zvrat, ktorý nimi na jednej strane otrasie a na druhej strane posunie ich vzťah i ich vedomie o sebe samých do inej roviny.

Derek Rebroliterárny kritik

1. Stanislava Repar: Slovenka na kvadrát (Vlna ? Drewo a srd, 2011)
Autorka vnáša dialóg tam, kde často vládne monológ. Nastavuje nám súčasnú (i v zmysle reflexie a tvorivého uplatnenia aktuálnych filozofických a spoločenskovedných teórií) ruku, ktorá vyrastá z konkrétnej jednotlivkyne. Autorka otvára slovensko-slovinský dialóg, vyjadruje sa o témach ako náboženské a kultúrne konflikty, problémy migrácie, rodová nespravodlivosť, neoliberalizmus, multikultúrnosť, viacjazyčnosť.

2. Maria Sveland: Zahořklá megera (preklad: Azita Haidarová, JOTA, 2011)
Román švédskej autorky je ukážkou toho, kam sa posunuli feminizmy od čias ich druhej vlny v 70. rokoch, aj toho, ako sa príliš neposunuli reakcie okolia na ne. Prináša pútavo, sebaironicky a ľahkou rukou napísaný príbeh tridsiatničky Sary, ktorá by „nemala mať“ dôvod sťažovať sa, žije predsa v „rodovo rovnoprávnej“ Škandinávii. Hrdinka však, ako nám to autorka dokazuje na každej strane, nielen svoje, ale aj pádne dôvody má.

2. Breda Smolnikar: Keď sa hore zazelenajú brezy (preklad: Stanislava Repar, Kalligram 2011)

Jana Beňovápoetka, spisovateľka, redaktorka
1. Ivan Štrpka: Bebé: jedna kríza (F. R. & G., 2011)
„Bebé len pomaly prevracia oči. Čo iné? A vytrvalo hladí hebké rúno skúšobného baránka.“

2. George Steiner: Smrť tragédie (preklad: Zuzana Vajdičková, Divadelný ústav Bratislava, 2011)
„Teraz pri mne stojte, bohovia: som dvojmo!“

Ivan Martonmuzikológ
1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram, 2010)
Najkrajšia milostná novela slovenskej prózy od čias Tatarkových Prútených kresiel

1. Martin Bútora: Skok a Kuk (Slovart, 2011)
Reprezentatívny výber z autorových starších, no stále aktuálnych próz, ktoré čitateľa ohromia brilantným štýlom a britkým intelektom pisateľa.

2. Péter Hunčík: Hraničný prípad (preklad: Magda Takáčová a Marta Ličková, Kalligram, 2011)
Silná autorská výpoveď o zložitých dejinných peripetiách slovensko-maďarského pohraničia v majstrovskom pretlmočení prominentného prekladateľské­ho dua.

2. Paul Lendvai: Maďari, víťazstvá a prehry (preklad: Marta Zágoršeková, Kalligram, 2011)
Titul známy z českého vydania spred niekoľkých rokov. Meno autora je zárukou odbornosti, ale aj hlbokého čitateľského zážitku.

Jozef Krasuladivadelník, galerista

1. J. H. Krchovský: Dvojité dno, Host, 2010
J. H. Krchovský je stále originálny a stále prenikavo drsný a vtipný. Je to ojedinelý zjav v súčasnej poézii. Zároveň s týmto titulom vydal Host aj Básně sebrané. Vždy osviežujúce a inšpirujúce verše.

2. Meir Shalev: Moja ruská babka a jej americký vysávač (preklad: Oto Havrila) Slovart 2011
Obľúbil som si tohto autora už po prečítaní skvelej knihy Štyri hostiny. Priťahuje ma spoznávanie sveta, ktorý nenávratne zaniká, ale je mi veľmi blízky. Som vďačným čitateľom príbehov, niekedy možno jednoduchých, ale príťažlivých svojou ľudskosťou a hĺbkou.

Dagmar Inštitorisová­vysokoškolská pedagogička
1. Moravčíková Henrieta, Dlháňová Viera: Divadelná architektúra na Slovensku (Divadelný ústav Bratislava, 2011)
Publikácia je ojedinelá nielen vďaka prvenstvu, ale predovšetkým materiálovou váhou a kvalitou spracovania. No výnimočnou je aj vďaka medzinárodnému projektu, v ktorom vznikla.

2. Steiner George: Smrť tragédie (preklad: Zuzana Vajdičková, Divadelný ústav, 2011)
„Iba“ myslenie o divadle a jeho zmysle či vývojových etapách nie je u nás časté ani v prekladovej literatúre. Preto je jej vydanie o to vzácnejšie.

Stanislav Štepkadramatik, herec
1. Karol Kállay: Bratislava moja, Slovart 2011, Petržalka identity (O. K. O., 2011)
Zaujali ma dve knižky fotografií o Bratislave, síce z rozdielnych období, ale v čomsi podobné a v mnohom veľmi sugestívne. Tú prvú starú Bratislavu, vtedy ešte vojnovú, začal fotografovať majster Karol Kállay práve v roku 1944, keď som sa narodil. A potom pôsobivo zaznamenal aj nasledujúcich 20 rokov malého podunajského mesta, čo sa spamätáva z biedy a vojny a pomaly sa prepracúva do svojráznej, miestami tragikomickej socialistickej existencie. Ponovembrovú, súčasnú Petržalku, toto čudné, ale aj osobité dieťa Bratislavy, spracoval cez sociálne portréty v panelákovom prostredí fotograf a kameraman Juraj Chlpík. Svoje citlivé a chápavé pozorovanie nám predstavuje na výstave, vo filme a v knižke.

2. Simon Mawer: Skleněný pokoj (Kniha Zlín, 2011).
Zaujímavý anglický román z moravského prostredia.

Róbert Švedafilmový a televízny režisér

1. Monika Kompaníková: Piata loď (KK Bagala, 2010)
V minuloročnej ankete som sa rozhodoval medzi knihami Dobrakovovej a Kompaníkovej a napísal som, že o rok môžem stále dať hlas Piatej lodi. Medzitým kniha získala cenu Anasoft litera, začali si ju kupovať aj ľudia, ktorých bolo treba upozorniť, že tu je – dobrá slovenská literatúra, a mne teraz nezostáva nič iné, len sľub splniť. A vcelku rád. Odignorujúc možno knihy z tohto roku. Piata loď si to jednoducho zaslúži.

2. Jack Kerouac: Na ceste (preklad: Otakar Kořínek, Artforum, 2011)
Kerouacove knihy vydané v Artfore sú pre mňa úkazom, že sú stále ľudia, čo milujú knihy, čo majú doma knižnice a stále ich dopĺňajú, čo si možno ako ja myslia, že knihu čítajúci človek je vždy ,,sexy", ale najmä prinášajú v krásnej podobe krásnu literatúru. Preto je vždy veľký zážitok držať knihu vyrobenú s láskou. A už teraz sa teším na ich vydanie Brautiganovej knihy V melónovom cukre.

Anna Gruskovádivadel­níčka
1. Aurel Hrabušický (editor), Katarína Bajcurová, Dagmar Poláčková, Petra Hanáková: Nové Slovensko. Ťažký zrod moderného životného štýlu 1918–1949 (Slovenská národná galéria, 2011)
Katalóg k rovnomennej výstave ponúka kultivované a inšpiratívne texty všetkých kurátorov, pôsobivú i unikátnu obrazovú časť a štýlovo čistý grafický dizajn Jána Šicka. Jednoducho, mimoriadne vydarená slovenská kniha!

2. Nicole Krauss: Dejiny lásky (preklad: Otto Havrila, Artfórum, 2010 a 2011)
Súčasné čítanie, atraktívne skvelou rozprávačskou formou aj obľúbenou témou hľadania koreňov. Prepojilo sa mi s pôvabným, tiež hľadačským filmom, nakrúteným podľa úspešného románu autorkinho manžela Jonathana Safrana Foera Everything is Illuminated.

Marek Ormandíkmaliar

1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram, 2010)
Ľahké, hlboké, vtipné, kruté, pravdivé dielko.

2. Haruki Murakami: Kronika vtáčika na kľúčik I., II.(Dana Hashimotová, Slovart, 2010, 2011)
Nech žije Haruki Murakami, Tóru Okada, ale aj Kumiko!

Martin Plchvydavateľ Vydavateľstvo Európa
2. Július Satinský: Expedície 1973 – 1982 (Slovart 2011)
Bravúrna a neobyčajne krásna knižka.
Keith Richards: Život (preklad: Alexandra Fraisová, Ikar CZ 2011)
Gitarista a jeden z lídrov skupiny Rolling Stones je vtipný chlapík s nadhľadom. O kapele, ktorá formovala kultúru druhej polovice 20. storočia, už boli popísané stohy papiera, ale tento insiderský pohľad je jednoducho úžasný čitateľský zážitok.

Pavel Malovičlekár, publicista, pesničkár
1. Alta Vášová: Sfarbenia (F.R.&G. 2011)
Všemožné odtiene duše aj srdca v niekoľkých riadkoch ateliérov.

2. Amos Oz: Čierna skrinka (preklad: Katarína Karovičová-Rybková, Slovart 2011)
Brilantný preklad: skvostného ,,románu v listoch" do fantastickej slovenčiny, využívajúc jej všetky spevné aj hovorové nuansy.

Pavol Weissspisovateľ

1. Július Satinský: Expedície 1973 – 1982 (Slovart 2011)
Kníh, ktoré sa mi páčili, bolo viac, či už to boli s oneskorením prečítané poviedky Ivany Dobrakovovej Prvá smrť v rodine, alebo Pes na ceste od Pavla Vilikovského, ale hlas môžem dať iba jednej: takže Expedície. To nie je o horách a túrach, ale o putovaní minulosťou, ktorá sa pred nami vynára ako Krajina z hmly.

2. Pascal Mercier: Noční vlak do Lisabonu (preklad: Eva Pátková, Albatros Media 2011)
Pekný zážitok z čítania, výborne napísané, hlboké a strhujúce rozprávanie o tom, že kedykoľvek môžeme zmeniť svoj ,,zabehaný” život, len na to treba mať odvahu.

Ballaúradník a spisovateľ
1. Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne (preklad z maďarčiny: Karol Wlachovský, Marenčin PT 2011)
Tento román je typicky grendelovský, humorno-smutný, smiešno-vážny, o pohnutej pseudokomunis­tickej – ale nielen tej – minulosti, a to, že ho považujem aj za domáci, aj za prekladový titul, vyplýva z faktu, že Grendel je náš, je tunajší, a teda v istom zmysle, paradoxne, „slovenský“, no román je zároveň prekladom z maďarčiny, ale maďarčina je, darmo niekto škrípe zubami, v podstate tiež domáca, tunajšia, no a ten preklad: je len taký našský, nie práve najvydarenejší, napríklad s mierne domotanými slovosledmi, napriek tomu však ide o pútavé a poučné čítanie.

Ivana Dobrakovovápre­kladateľka, spisovateľka

1. Balla: V mene otca (KK Bagala a literarnyklub.sk 2011)
Vynikajúca novela o rodine, vzťahoch medzi otcom a synmi, otcom a matkou, o dome, ktorý mal byť útočiskom a stala sa z neho klietka, kde všetko postupne chátra a otec – matka – synovia sú si čoraz väčšími cudzincami.

2. Breda Smolnikar: Keď sa hore zazelenajú brezy (preklad: Stanislava Repar, Kalligram 2011)
Prúd vedomia zachytený jednou vetou (neukončenou), sugestívne rozprávanie o osudoch svojráznej a nesmierne vitálnej Slovinky Roziny, ktoré sa tiahne cez celé 20. storočie, medzi New Yorkom a slovinským Kraňskom.

Martin Kasardavysokoš­kolský pedagóg, spisovateľ

1. Pavol Weiss: Treba na chvíľu odísť (Slovart 2011)
Také naozajstné poviedky, kde sa literatúra významu stavia nad banalitu príbehu. Magický existencializmu á la Peter Jaroš či Dušan Mitana v najlepších textoch.

2. Umberto Eco: Pražský hřbitov (preklad: Jiří Pelán, Argo 2011)
Kniha, kde viac záleží na tom, čo znamenajú a môžu znamenať slová, než na tom, čo sa deje v príbehu. A o tom, že slová vlastne predchádzajú príbehom. A že vlastne na príbehoch nezáleží, pretože všetko sa dá prerozprávať aj inak.

Miloš Janoušeklekár, pesničkár a publicista
1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram 2010)
Majstrovské dielo plné irónie (a sebairónie), skúmania vlastnej i národnej identity.

Ivana Taranenkováli­terárna vedkyňa

1. Zuska Kepplová: Buchty švabachom (Literárnyklub, 2011)
Asi najzaujímavejšej knižke z tohtoročnej prozaickej produkcie sa podarilo podať hodnovernú a výstižnú správu o životnom obzore jednej generácie, a vlastne aj o stave sveta, v ktorom všetci žijeme.

2. Tony Judt: Zle se vede zemi. Pojednání o naší současné nespokojenosti (preklad: Jakub Franěk, Rybka Publisher, Praha 2011)
Kniha je vlastne intelektuálnym testamentom britského historika Tonyho Judta. Dotýka sa tém a udalostí, ktoré posledné obdobie hýbu svetom. Autor pokojne, no nekompromisne ukazuje na korene súčasnej globálnej krízy, dôsledky života v spoločnosti, ktorá je založená na materializme, potláčaní solidarity, na sociálnej nerovnosti, tichej likvidácii strednej vrstvy, negovaní a na druhej strane využívaní verejného sektora. Popri prácach Slavoja Žižeka a Naomi Klein predstavuje dielo Tony Judta návrat k angažovanosti a kritickej reflexii sveta, v ktorom žijeme.

Dorota Sadovskávýtvar­níčka
1. Štrpka Ivan: Bebé: jedna kríza (F.R. & G., 2011)

2. Wodehouse P. G.: Dobrá, Jeevesi (Paseka, Praha 2011)
Komika suchého anglického humoru, účinná prvá pomoc, keď vám zase nepríde večer domov manžel.

Svetlana Žuchovápsychi­atrička, spisovateľka

1. Nóra Ružičková: Pobrežný výskum (Ars Poetica, 2011)
Najnovšia básnická zbierka etablovanej slovenskej poetky.

2. Karl Heinz Brisch: Bezpečná vzťahová väzba (Vydavateľstvo F, 2011)
V úvode knihy jej autor opisuje, ako veľmi mu pri výchove psa pomohla škola pre majiteľov psov a ako ľutoval, že rodičia nemajú možnosť navštevovať školu výchovy detí. Kniha sa snaží fungovať ako zdroj informácie pre rodičov, napísaný z pohľadu teórie attachmentu – do slovenčiny sa tento termín prekladá ako vzťahová väzba. V zásade ide o to, že pre zdravý vývoj dieťaťa a pre jeho duševné zdravie v budúcnosti je nevyhnutný bezpečný a stabilný vzťah ku konzekventnej vzťahovej osobe, ktorou môže, ale nemusí byť matka. Tento koncept je v súčasnej psychológii a psychiatrii veľmi populárny a vysvetľujú sa ním mnohé psychické poruchy. Myslím si, že toto posolstvo je kľúčové. Navyše je kniha napísaná skutočne zrozumiteľne aj pre ľudí, ktorí sú v odbore psychológie laici a sú ,,iba" rodičmi.

Lucia Satinskádokto­randka

1. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (Veda, 2011)
Takýto slovník je komplexným kondenzovaným poznaním nielen o našom jazyku, ale aj o spoločnosti.

2. William Shakespeare: Dílo (preklad: Martin Hilský, Academia, Praha 2011)
Preložiť celého Shakespeara je celoživotné poslanie a profesor Hilský sa ho zhostil precízne a s nadšením.

Mariana Čengel Solčanskárežisérka

1. Roman Brat: Miramar s.r.o. (Slovart, 2011)
Slovenský autor mi svojou útlou knižkou spríjemnil jeden letný večer príbehom rozprávaným z troch rôznych uhlov pohľadu na jednu a tú istú udalosť. Kultivované riadky a štýl Romana Brata proste môžem.

2. Hilary Mantel: Wolf Hall (preklad: Michaela Marková, Argo, Praha 2010)
Dych vyrážajúci román o kariére Thomasa Cromwella. V roku 2009 získal prestížnu literárnu cenu Booker prize. Po jeho dočítaní som zostala v pokornom úžase nad brilantným majstrovstvom veľkej autorky a získala som absolútny vzor pri koncipovaní môjho románu Corgoň.

Zuza Piussifilmárka
1. Lucia Piussi: Láska je sliepka (Marenčin PT)
Lucia je moja sestra a možno mi nikto neuverí, že som objektívna, ale ja mám tú knihu naozaj veľmi rada. Je odvážna a vtipná. Máloktorá ženská autorka si vie strieľať sama zo seba.

1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram 2011)

2. Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť (Paseka, Praha 2011)
Pre lepšie pochopenie krízy kapitalizmu

Marína Zavackápovolanie: historička
1. Petr Koura, Pavlína Kourová: České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce (Dokořán, Máj 2010)
Vravia síce, že české, ale je to výborný kompaktný sprievodca „aj našimi“ dejinami 20. storočia.

1. Peter Macho: Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti (Historický ústav SAV 2011)
O spoločenskom zabúdaní a znovuobjavovaní, politickom využívaní a zneužívaní, o vytesňovaní a pretrvávaní v pamäti jednotlivcov i komunít. Takpovediac analýza bohatého a dobrodružného Štefánikovho „posmrtného života“.

2. Richard J. Evans: Lži o Hitlerovi (preklad: Jana Hejná, Slovart 2011)
Zážitky historika v roli súdneho znalca detailne ukazujú, ako možno v historiografii spoľahlivo rozoznať šarlatána od odborníka, úmyselný podvod od náhodnej chyby, argument od predsudku, koľko námahy to vyžaduje, aj to, ako zúrivo na podobnú ,,didaktickú" činnosť zvykne reagovať čvarga.

Vladislava Feketedramatur­gička, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava

1. Ján Rozner: Noc po fronte (Marenčin PT, 2010)
Už takmer kultová kniha Sedem dní do pohrebu sa čoskoro stane aj divadelným (predpokladám) hitom. Noc po fronte som si prečítala iba nedávno. Mám rada knihy, ktoré hodnotia udalosti v meste a krajine, v ktorej žijem. Vnímam to ako poučenie.

2. Meša Selimović: Derviš a smrť (preklad: Fero Lipka, Tatran, 2010)
V dobe všeobecnej skratky je toto hlboké dielo z roku 1966 návratom do čias, keď pre autora bola psychika hrdinu alfou a omegou diela. Ahmed Nurudin blúdi svetom i životom a hľadá spôsob, ako vôbec existovať.

Ivica Ruttkayovároz­hlasová publicistka, spisovateľka

1. Ján Rozner: Výlet na Devín (Marenčin PT 2011)
Vďaka textom, ktoré boli vydané z pozostalosti prekladateľa, teoretika a publicistu Jána Roznera – Sedem dní do pohrebu, Noc po fronte sme doslova čitateľsky objavili originálny prozaický rukopis a fascinujúci spôsob myslenia. Podstatný z Roznerových leitmotívov sa variuje aj v novej knihe Výlet na Devín. Vzťah človeka a spoločnosti, oboch vlečených neúprosnými dejinami, tak ako sme ich poznali na vlastnej koži v našom priestore. Z rozprávania pani Slávy Roznerovej viem, že ich autor písal v Nemecku vlastne len pre manželku, aby ho lepšie spoznala. Našťastie, vďaka vydavateľskej aktivite pani Slávy a vydavateľstva Marenčin PT, máme túto šancu dnes aj my.

2. Jean-Louis Fournier Kam ideme, tata? (preklad: Marta Činovská, Q111 2010)
Ako sa dá hovoriť o absolútnej bolesti? Asi sa o nej nedá hovoriť ani písať. Pre istý typ vnímania, ktorý zdieľa len isté percento populácie, však môže literatúra odovzdať niekoľko vibrácií, aby sme cudziu bolesť mohli na pár minút prežiť. Jean-Louis Fournier udržal vzdialenosť pred pádom do bolesti a napísal prózu o živote a odchádzaní svojich dvoch postihnutých detí. V roku 2008 získal za knihu Kam ideme, tata? prestížnu cenu Prix Femina, azda aj preto, že ňou prekročil rodovú určenosť píšuceho a dotkol sa podstaty ľudskej existencie.

Ľubor Matejkovysokoš­kolský pedagóg, slavista
1. Kolektív: Slovník súčasného slovenského jazyka, 2. zv., H-L (Veda, 2011)
Výkladový slovník súčasnej slovenčiny, ktorého potreba sa pociťovala desaťročia.

2. Valerij Kupka: Ruská moderna (preklady Ivana Kupková, Juraj Andričík, Ján Buzássy, Ján Kvapil, Ján Štrasser a Ján Zambor, Slovart, 2011)
Antológia poézie ruskej moderny; komentované vydanie prekladov poézie.

Veronika Šikulováspiso­vateľka

1. Boris Mihalkovič: Slnko nad Modrou (F.R.&G. 2011)
Je to jemný, kultivovaný, nežný, vycibrený text vyvážený životnou skúsenosťou…

2. Amos Oz: Čierna skrinka (preklad Katarína Karovičová-Rybková, Slovart 2011)
Obsah čiernych skriniek obyčajne veselý nebýva, ale Amos Oz aj keď píše na tých najotrasnejších veciach na svete, nestráca nadhľad a zmysel pre humor. Vynikajúci izraelský autor.

Mária Hejtmánková-LampertováPR a produkčná
1. Svetlana Žuchová: Zlodeji a svedkovia (Marenčin PT, 2011)
Teší ma, že sa v našej malej krajine vyprofilovala veľmi silná generácia prozaikov. Teší ma, že sa medzi menami, ako sú napríklad Krištúfek, Beňová, Rankov, Dobrakovová, Kompaníková… opäť objavila Svetlana Žuchová. Objavila sa s knihou, ktorá je napísaná kvalitným, no najmä svojským štýlom.

2. Jack Kerouac: Na ceste (preklad Otakar Kořínek, Artforum 2011)
Pred rokmi som kamarátovi požičala tento kultový román. Z jeho rúk putoval do ďalších. Tak, ako to býva s dobrými knihami. Niekoľko ráz som mala chuť opäť si ju prečítať. Tak, ako to býva s dobrými knihami…

Helena Dvořákováprozaička, publicistka, Pravda

1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart, 2011)
Autorka privádza na scénu plnokrvných ľudí, ktorí boli aktérmi dejín všedného dňa. Ide zasa po stopách svojej rodiny, tentoraz dominuje mamina vetva. Bádaním v osudoch vlastných príbuzných posúva poznanie o Slovensku. Napĺňa ho emóciami, faktami a svojim osobným vkladom. Dopĺňa tak (a možno aj koriguje) oficiálnu históriu.

2. Orhan Pamuk: Múzeum nevinnosti (preklad Otakar Kořínek, Slovart, 2011)
Kniha o zmysle života, príbeh vyrozprávaný fascinujúcou drobnokresbou a s prekvapujúcou pointou – najvšednejšie je najdôležitejšie.

Marian Urbanscenárista, režisér, producent
1. Pavel Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram, 2011)
Tento spôsob písania mám rád, lebo je stále vzácnejší, keďže tento príbeh by sa mohol pokojne rozpísať aj na takých tristo strán.

2. Salmon Rushdie: Deti polnoci (preklad: Otto Havrila, Slovart, 2011)
Jedna z kníh, kde je otázne, či sú fascinujúcejšie dobrodružstvá postáv a príbehov alebo dobrodružstvo čítania, hľadania a nachádzania.

Svetozár Sprušanskýdivadelný režisér

1. Daniel Hevier: Správca podstaty (Kalligram, 2011)
Niekedy – ale najmä dnes – treba hovoriť a písať o podstatných veciach.

2. Richard Brautigan: V melónovom cukre (preklad: Daniel Hevier, Artfórum, 2011)
Niekedy – a najmä dnes – treba vydávať surreálne veci plné fantázie a úletov.

2. Viktor Jerofejev: Encyklopédia ruskej duše (preklad: Ján Štrasser, Artfórum)
Stále – a najmä dnes – treba vydávať ruskú literatúru. A poriadne surreálnu! Tej nie je nikdy dosť!

2. Stéphane Mallarmé: Hliadka osamenia (prebásnenie: Ján Švantner, Studňa, 2010)
Poézie nikdy nie je dosť. A k tomu svetový klenot priam kongeniálne prebásnený do slovenského jazyka.

Lea KaufmannováMFF Bratislava, dramaturgička TV magazinu Kinorama
1. Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce (Host, 2011)
Svieži, dynamický príbeh 19-ročnej Marty je napísaný súčasným, moderným jazykom. Forma denníka, svojské ilustrácie a nečakaný spád udalostí umocňujú zážitok z čítania – Petra Soukupová ma opäť nesklamala.

2. Jan Wolkers: Turecký med (preklad: Adam Bžoch, Slovart, 2011)
Vášeň, sexualita, intimita jedného vzťahu, opísaná s citom a bezprostrednou ľahkosťou. Kniha, ktorá sa číta jedným dychom a smútok z konca rozprávania príbehu prehĺbi jeho tragický záver – pre mňa osobne knižný objav tohto roka.

Miroslav Tížiksociológ

2. Martin Čáp a Martin Jaroš, ilustrácie: Petr Vyoral: Švejk. Komiks. (Nakladatelství XYZ, Praha2011)
Veľmi dobre spracovaná komixová verzia Švejka si dokázala zachovať vizuál, ktorý nekopíruje klasické zobrazenia dobrého vojaka od Josefa Ladu, napriek tomu ponecháva postavy a kulisy v duchu, aký poznajú čitatelia knihy alebo diváci filmového spracovania. Je to dobré vydanie, ktoré privedie mnohých, čo samotnú knihu ešte nečítali, aby sa pustili do originálu. Žiaľ, na vyše 160 stranách je len asi prvá tretina prvej knihy, takže po dobrom rozbehu bude treba čakať na ďalšie diely komiksu.

2. Jenifer Berneová, ilustroval Keith Bendis: Calvin nevie lietať. Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy (preklad: Zuzana Gullerová, Albatros, 2011)
Nádherná rozprávková knižka so silným príbehom o škorcovi, ktorý radšej ako na hodiny lietania chodil čítať knižky. A ako vďaka tomu, že mu jeho kamaráti pomohli, ich mohol všetkých zachrániť, práve preto, že získal teoretické poznanie z kníh. Krásny a vtipný príbeh aj ilustrácie.

Zuzana Golianovádiva­delníčka, publicistka

1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart, 2011)

1. Pavol Vilikovský: Pes na ceste (Kalligram 2010)

2. Nicole Krauss: Veľký dom (preklad: Otto Havrila, Artforum, 2011)
Je náročné preskočiť samého seba, zvlášť ak je niekto taký výborný spisovateľ ako americká autorka Nicole Krauss. Svojím prvým románom Dejiny lásky nasadila latku veľmi vysoko. A my sme čakali. Tohto roku vydalo Artformum jej ďalší román – Veľký dom. Krásne príbehy sú navzájom popretkávané ako literárne hlavolamy. Navyše s bonusom – ak aj nezložíš, ak aj správne neposkladáš, aj tak máš úžasný zážitok. Nicole Krauss hľadá a nachádza poéziu v bežných dňoch, vo vzťahoch, v obyčajných ľuďoch a najnovšie aj v drevenom stole, okolo ktorého sa všetko točí/netočí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba