František Novosád: V zrkadle kultúry

13.08.2016 05:00

Pochopenie fenoménu kultúry je aktuálne v situácii nezvyčajných zmien v politickom poli, ktoré aspoň na čas destabilizovali naše sebapochopenie.

František Novosád: V zrkadle kultúry
František Novosád: V zrkadle kultúry Autor: Iris 2016

Príbeh kultúry, tak ako ho podáva autor tejto knihy – napriek tomu, že sa odohráva vo filozofickom profesionálnom diskurze – osloví aj širšie vedecké i laické spoločenstvo, a to svojou dôslednosťou a zmyslom pre detail.

Vychádzajúc z antropologických predpokladov kultúry i jej historicky zakotvených koncepcií, interpretuje ju ako rámec pre ľudské bytie vo svete, autor skúma variácie spoločenskosti a genézu kultúrnych noriem.

František Novosád (1948) je profesor filozofie a publicista, vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Špecializuje sa na dejiny filozofie 19. a 20. storočia a výskum sociálnej filozofie.

IRIS

#knižná novinka #kultúra #SAV #František Novosád #V zrkadle kultúry #IRIS #BISLA
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku