Július Pašteka: Mozaika

06.10.2016 05:00

Po štúdiách autorov angloamerickej, ruskej, francúzskej a nemeckej literatúry v týchto knihách sme pripravili ďalší súbor literárnokritických štúdií, ktoré vznikali koncom 50., v 60. a začiatkom 70. rokov.

Štúdie významného slovenského literárneho kritika nadväzujú na dvojzväzok Svet literatúry, literatúra sveta I a II a publikáciu Nemecké siluety. Po štúdiách autorov angloamerickej, ruskej, francúzskej a nemeckej literatúry v týchto knihách sme pripravili ďalší súbor literárnokritických štúdií, ktoré vznikali koncom 50., v 60. a začiatkom 70. rokov.

Texty vychádzali buď v periodikách, alebo boli súčasťou knižného vydania. Niektoré musel autor, ako režimu nekonvenujúca osobnosť, uverejňovať pod pseudonymom, a tak vlastne touto publikáciou je prvý raz zverejnené jeho autorstvo. Obsahuje štúdie o autoroch Rousseauovi, Stendhalovi, Rollandovi, Proustovi, Schillerovi, Thomasovi Mannovi, Werfelovi, Franzovi Kafkovi, Dürrenmattovi, Ibsenovi, Dostojevskom, Čechovovi, Munthem, Defoeovi, Thomasovi Wolfem, Hemingwayovi a Karlovi Čapkovi.

Katolícky intelektuál Július Pašteka (1924) je autorom viacerých publikácií a množstva vedeckých štúdií, ktoré vyšli hlavne v časopise Slovenské divadlo, ako aj v Kultúrnom živote, Katolíckych novinách, Slovenských pohľadoch a i. Pôsobil ako šéfredaktor časopisu Slovenské divadlo, od 70. rokov v Umenovednom ústave SAV.

Vydanie edične a predslovom doplnila jeho vnučka, pedagogička na VŠVU Michaela Pašteková.

Petrus

#knižná novinka #Július Pašteka #mozaika #Petrus #Michaela Pašteková
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku