Víťazné tituly ankety Pravdy Kniha roka 2016 sú z pera Ferenčuhovej, Barnesa a Kunderu

Stáva sa už pomaly pravidlom, že prvé priečky v knižnej ankete Pravdy patria poézii. Rok 2016, v ktorom hlasovalo 76 čitateľov nových kníh, priniesol jednoznačný triumf básnickej zbierky z pera slovenskej poetky a filmovej teoretičky Márie Ferenčuhovej.

17.12.2016 09:00
debata
Okrem víťaznej knihy Imunita bodovala aj kniha... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda, fotografia vznikla v bratislavskom kníhkupectve Artforum
Kniha roka Pravda 2016 Okrem víťaznej knihy Imunita bodovala aj kniha Denisy Fulmekovej Konvália či Stručný etymologický slovník slovenčiny jazykovedca Ľubora Králika.

Jej útla knižka Imunita získala plný tucet hlasov. Z pôvodnej tvorby nasleduje kniha Denisy Fulmekovej Konvália, ktorá zachytáva príbeh zakázanej lásky básnika Rudolfa Dilonga, autorkinho starého otca. Dva tituly, dotýkajúce sa poézie, dopĺňa na tretej „priečke“ víťazná próza Ceny Anasoft litera Tantalópolis básnika Petra Macsovszkého.

Tento rok v ankete zabodoval aj slovník. A celkom oprávnene. Stručný etymologický slovník slovenčiny, ktorý vypracoval jazykovedec – etymológ Ľubor Králik, totiž svojím významom patrí do kategórie civilizačnej udalosti slovenského národa a jeho jazyka. Znie to možno bombasticky, ale fakty nepustia. Etymologický slovník, ktorý je povinným atribútom každého kultúrneho jazyka, sme totiž doteraz nemali. Už to vďaka zásluhe zasväteného a dôsledného autora neplatí.

V prekladovej literatúre najviac hlasov získala próza britského spisovateľa Juliana Barnesa o hudobnom géniovi Dmitrijovi Šostakovičovi. A viacerí čitatelia sa aj cez túto knihu v slovenskom preklade Šum času vrátili k počúvaniu svetoznámeho skladateľa v roku jeho nedožitého jubilea. Takmer rovnakým počtom hlasujúcich otriasla rozprava o banalite zla filozofky Hannah Arendtovej Eichmann v Jeruzaleme tak, aby upozornili na jej viac ako 50 rokov chýbajúci slovenský preklad, ktorý teraz našťastie urobilo vydavateľstvo Premedia.

Tento rok sa v našej ankete znovu vrátila do hry kategória českej pôvodnej tvorby, ktorej víťazom je po čase opäť Milan Kundera. Tentoraz s knihou Život je jinde, ktorá je nečakane nepríjemne „o nás“ aj po takmer polstoročí od svojho vzniku.

Mária Ferenčuhová svoju zbierku poézie nazvala slovom imunita. Pôvodne pojem z cirkevného práva a diplomacie, ktorý označoval status nedotknuteľnosti, prenikol do biológie. Tu znamená schopnosť organizmu vytvoriť si obranné látky proti nepriateľským faktorom, organizmom, procesom. Ak si slovenské kultúrne prostredie potrebuje obnoviť takéto protilátky, nájde ich práve v knihe Imunita. A iste aj v dielach ďalších jedinečných slovenských či zahraničných autorov.

Výsledky ankety Kniha roka 2016 denníka Pravda

 • Kategória 1: Pôvodná tvorba
 1. Mária Ferenčuhová

  Imunita

  (Skalná ruža 2016)

  12 hlasov

 2. Denisa Fulmeková

  Konvália

  (Slovart 2016)

  6 hlasov

 3. Peter Macsovszky

  Tantalópolis

  (Drewo a srd/Vlna 2015)

  5 hlasov

 4. Ľubor Králik

  Stručný etymologický slovník slovenčiny

  (VEDA 2015)

  4 hlasy

 5. Marek Vadas

  Útek

  (OZ Brak 2016)

  3 hlasy

 • Kategória 2: Prekladová tvorba
 1. Julian Barnes

  Šum času

  (Artforum 2016)

  6 hlasov

 2. Hannah Arendtová

  Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla

  (Premedia 2016)

  5 hlasov

 3. Lucia Berlin

  Manuál pre upratovačky

  (Inaque 2016)

  4 hlasov

 4. – 5. Elena Ferrante

  Príbeh nového priezviska

  (Inaque 2016)

  3 hlasy

 5. – 5. Jon Fosse

  Eseje

  (Modrý Peter 2016)

  3 hlasy

 • Kategória 3: Česká pôvodná tvorba
 1. Milan Kundera

  Život je jinde

  (Atlantis, Brno 2016)

  3 hlasy

 2. Tereza Boučková

  Život je nádherný

  (Odeon, Praha 2016)

  2 hlasy

Najviac hlasov v ankete Kniha roka získala... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
Mária Ferenčuhová Najviac hlasov v ankete Kniha roka získala básnická zbierka Márie Ferenčuhovej Imunita.

Ako hlasovali

 • 1 Pôvodná slovenská tvorba
 • 2 Kniha preložená do slovenčiny alebo češtiny
 • 3 Odporúčanie: česká pôvodná tvorba

Vladimír Petrík

literárny historik

 • 1 Daniel Pastirčák: V tieni mŕtveho Boha (LIC 2016)

Eseje dialekticky oživujúce všetko, čo sme úspešne zatlačili do podvedomia. Kniha presvedčivého uvažovania o základných veciach našej existencie.

 • 1 Juraj Mojžiš: Ako po masle (F. R. & G. 2016)

Eseje o výtvarnom umení a literatúre, demonštrujúce znalosti, ale najmä nemalú osobnú účasť či prežívanie, čo zvyšuje hodnotu, životnosť výpovede i jej štýl.

 • 3 Milan Kundera: Život je jinde (Atlantis, Brno 2016)

Román zo 70. rokov 20. storočia, ktorý sa nám prihovára stále aktuálne a umelecky silne. Je o nás.

Silvia Ruppeldtová

prekladateľka, publicistka

 • 1 Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave (Slovart 2016)

Výpovede príslušníkov a príslušníčok poslednej generácie prirodzene trojjazyčnej Bratislavy, ktorá najmä z ideologických dôvodov zanikla. Kniha aj o tom, že viacjazyčnosť je prirodzená a nie je útokom na identitu, ako sme sa to v povojnovej slovenskej spoločnosti učili.

 • 2 Elif Shafaková: Štyridsať pravidiel lásky (preklad: Adriana Oravcová, Slovart 2015)

Príbeh spojenia osudov stredovekých perzských súfistov s modernými hľadačkami a hľadačmi slobody, lásky a radosti zo života v dogmami zviazaných spoločnostiach všetkých období.

 • 3 Jiří Langer: Devět bran – Chasidu tajemství. Talmud – ukázky a dějiny (Avatar, Praha 2016)

Chasidské legendy spísané bratom Františka Langera Jiřím (pôvodne vydanie r. 1937 a 1938), ktorý sa v dobe zrýchľujúcej sa pragmatizácie spoločnosti na začiatku novej republiky rozhodol hľadať skutočnú podstatu chasidizmu v jeho centre, predvojnovom ukrajinskom Belze. Ako píše autor predslovu Alexandr Popov, Devět bran patrí k vrcholom slovesnej tvorby vôbec. V máloktorej nájdeme toľko jemnosti a krásy. Dejiny chasidizmu usúvzťažnené s najlepšími tradíciami kresťanskej a islamskej mystiky.

Martin Muránsky

filozof

 • 1 František Novosád: Čo? Ako? Prečo? (Hronka 2015)

Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta. Dejiny sociálnych a politických ideí traktuje v úzkej nadväznosti na dobové kontexty a chápe ich ako špecifický typ odpovedí na problémy, s ktorými zápasili konkrétne spoločnosti. Ako špecifické postupy, ktorými spoločnosti interpretujú svoje možnosti a svoje obmedzenia.

Miroslav Tížik

sociológ

 • 2 Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2016)

Provokatívna kniha obzvlášť v dnešných časoch. Tak ako bola provokatívna aj v čase svojho vzniku. Uvažovaním o cestách k spravodlivosti. Alebo ako politická propaganda, túžba po pomste a strach vidieť zločin v jeho komplexnosti prekrývajú princípy spravodlivého súdu.

 • 3 Milan Kundera: Život je jinde (Atlantis, Brno 2016)

Ďalší príspevok k postupnému publikovaniu Kunderovho diela v češtine. Dnes, keď už skončil Kundera ako móda a z politických dôvodov sa stal v istých kruhoch zatracovanou osobou, je najvhodnejšia doba čítať jeho knihy ako nadčasovú literatúru. Dobrú literatúru.

Dorota Sadovská

maliarka, fotografka

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Autentická poézia imúnna voči zjednodušujúcemu sentimentalizmu.

Pavel Branko

publicista

 • 3 Václav Bělohradský, Jiří Přibáň a kol: Lidská práva: (ne)smysl české politiky? (Slon, Praha 2015)

Polemický zborník o ľudských právach v Česku a vo svete, ktorý tematizuje základné dilemy a slepé uličky vo vývine a aplikácii ľudských práv od nástupu globalizácie a neoliberalizmu. Čiže aj tie, ktoré teraz rozdeľujú svet.

Jaroslav Šrank

vysokoškolský pedagóg, literárny kritik

 • 1 Milan Adamčiak: Archív II, Archív IV (Dive buki 2015/2016, 2014/2016)

Dokončenie štvorzväzkového vydania Adamčiakovej umeleckej tvorby na rozhraní viacerých médií a umení (najmä hudby, výtvarného umenia, divadla), ako ho inicioval a zrealizoval Michal Murin. Druhý zväzok, KOPO, obsahuje konkrétnu poéziu z rokov 1964 – 1972, štvrtý, AKTY, akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy. K tomu bohaté sprievodné materiály. Adamčiak je kľúčová osobnosť experimentu v slovenskom kontexte. Archívy znamenajú dokumentáciu a historizáciu autorovho diela. Ale ich zmyslom je najmä: neexpirujúca inšpirácia.

Viliam Klimáček

dramatik

 • 2 Ljudmila Ulická: Zelený stan (preklad Alena Machoninová, Paseka, Praha 2016)

Skvelý román o generácii ruských disidentov 60. a 70. rokov 20. storočia. Rusko sa k nám opäť pomaly približuje a tí, čo nevedeli, sa dozvedia, a tí, čo zabudli, si pripomenú jeho mentalitu.

Etela Farkašová

filozofka, spisovateľka

 • 1 Jana Bodnárová: Náhrdelník / Obojok. Vtedy, medzitým, teraz. (Trio Publishing 2016)

Prvotnou inšpiráciou pre napísanie románu pozoruhodnej prozaičky, poetky a dramatičky Jany Bodnárovej boli život a dielo maliara Ernesta Spitza, no jeho reálny osud je v texte prítomný len sčasti a v pozmenenej forme. Dej prózy je rámcovaný rokmi druhej svetovej vojny a súčasnosťou. Aj tu sa Bodnárovej darí vnoriť do sveta svojich postáv a cez jemné náznaky načrtnúť kľukaté obrysy jeho máp.

 • 2 Jon Fosse: Eseje (preklad: Anna Fosse, Modrý Peter 2016)

S popredným nórskym, v euro-americkom priestore uznávaným spisovateľom, dramatikom a esejistom Jonom Fosse sa u nás zoznamujeme len postupne, no jeho knihy už aj tu nachádzajú obdivný ohlas. Rada som privítala príležitosť spoznať jeho esejistickú tvorbu, v ktorej sa spája široká erudovanosť s literárnou kvalitou a s originalitou myslenia i štýlu. Filozofické reflexie si tu podávajú ruku s dômyselne koncipovanými opismi čitateľských zážitkov či osobných spomienok a vyznaní, to všetko podfarbené ľahkou, úsmevnou iróniou.

 • 2 Konrad Paul Liessmann: Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis (preklad: Milan Váňa, Academia, Praha 2015)

Kniha známeho rakúskeho filozofa je svojou témou veľmi aktuálna v dobe neustálych reforiem vzdelávania (nielen v Rakúsku a u nás…). Autor sa opakovane aj v tomto spise kriticky zamýšľa nad povahou súčasných, značne redukovaných koncepcií vzdelávania a vyzdvihuje potrebu predovšetkým na základe humanistických princípov vymedziť, čo to vzdelanie vlastne je, a až následne uskutočňovať jeho reformy.

Michal Habaj

básnik, literárny vedec

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Silná poézia, krásna kniha, zbytočný doslov. Táto zbierka potrebuje po prečítaní iba jedno: ticho. Nie školometský doslov Marty Součkovej.  

 • 1 Michal Havran: Analfabet (Marenčin PT 2016)

Konečne má Bratislava svoj iniciačný román. A slovenská literatúra nový, neprehliadnuteľný hlas. Michal Havran sa s debutom neponáhľal, ale oplatilo sa čakať.

 • 2 Tajjib Sálih: Obdobie sťahovania na sever (preklad: Marek Brieška, Drewo a srd / Vlna 2015)

Bola by veľká chyba túto knihu prehliadnuť. Literárny diamant v krásnom preklade Mareka Briešku. Podľa arabskej literárnej kritiky najdôležitejší arabský román 20. storočia.

Viktor Suchý

redaktor, kníhkupec

 • 1 Dušan Dušek: Pištáčik (Slovart 2016)

Návrat môjho detského hrdinu s úplne novými ilustráciami Ďura Balogha. Pištáčik spoločne s Pippi a Robinsonom formovali môj čitateľský svet v rozhodujúcich rokoch. A nie je to len nostalgia, pri opakovanom čítaní v nich stále znova nachádzam nové vrstvy, významy a zážitky.

 • 2 Fernand Pouillon: Divoké kameny (preklad: Denis Molčanov, Vyšehrad, Praha 2016)

Tento rok som konečne objavil Roberta Bolaña a Georgea Pereca, no knihu, ktorá mi najpevnejšie uviazla v pamäti, napísal pred 50 rokmi architekt. V historicko-meditatívnom románe o stavbe cisterciánskeho opátstva Le Thoronet v 12. storočí v Provensalsku zvolil Fernand Pouillon mimoriadne jasnozrivý a citlivý prístup k materiálu i tvaru. K tomu sa pridáva výborný preklad a typografická úprava.

 • 3 Nikola Klímová (ed.): SNKLHU / Odeon 1953 – 1995 (UMPRUM, Praha 2016)

Bibliofília na druhú. Najkrajšie knižné obálky najlepších edícií slávneho vydavateľstva. V slove, no predovšetkým v obrazoch môžeme obdivovať prácu majstrov typografov, grafikov, výtvarníkov a ilustrátorov Václava Bláhu, Adolfa Borna, Libora Fáru, Drahomíry Macounovej, Františka Muziku, Zdeňka Seydla a ďalších.

Zora Prušková

literárna vedkyňa

 • 1 Dežo Ursiny: Jabloň v zime. Listy Eve Rosenbaumovej (Artforum 2016)

Korešpondenčné, takmer denníkové texty z hĺbky 70. rokov minulého storočia. Intenzívne svedectvo o príbehu odlúčenia, ktorý však napriek tomu trvá.

 • 1 Branislav Hudec: Text a tvár / Esej o etike čítania /nielen/ literárneho textu (Modrý Peter 2016)

Pozoruhodná, rozsiahla kniha teoretických úvah a textových interpretácií predčasne zosnulého anglistu a stredoškolského profesora. Literárnu rozmanitosť a jej ontologickú inakosť autor chápe ako výzvu objavovať svojbytný, eticky a esteticky samostatný svet, ktorý je pre čitateľa produktívnym partnerom.

Peter Bilý

spisovateľ, prekladateľ

 • 1 Peter Macsovszky: Tantalópolis (Drewo a srd / Vlna 2015)

Najnovší román experimentálneho autora zrejme nepoteší tých, ktorí potrebujú umenie a literatúru na rekreačné a dekoračné účely, ani tých, ktorí nemajú zmysel pre humor a každý text potrebujú čítať s neurotickou upätosťou. Macsovszkého próza sa nikomu nevnucuje a kto chce, cestu si do jej sveta nájde aj sám.

 • 2 Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2016)

Kniha, ktorá je mimoriadne dôležitá aj pre kontext slovenských dejín, sa viac ako po polstoročí konečne objavila v slovenskom preklade. Hannah Arendtová si nikdy nepotrpela na klišé a floskule, písala a myslela originálne. Bez jej filozofického vkladu do reflexií o politike, moci, povahe totalitných režimov a dejinných paradoxoch nielen mocenských lídrov, ale aj zaslepených más „obyčajných a slušných“ ľudí, si dnešné politické teórie ani nevieme predstaviť.

Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, fotografia vznikla v bratislavskom kníhkupectve Artforum
Kniha roka 2016 Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v ankete Kniha roka 2016 denníka Pravda.

Aňa Ostrihoňová

prekladateľka, vydavateľka

 • 1 Jana Bodnárová: Náhrdelník / Obojok. Vtedy, medzitým, teraz. (Trio Publishing 2016)

Sila príbehu sa zo slovenskej literatúry nevytratila. Jana Bodnárová na fragmentoch zo života maliara Imricha opisuje nielen vojnové a povojnové obdobie, ale aj krehkú hranicu medzi príjemným náhrdelníkovým a zvierajúcim obojkovým životným pocitom a ich vzájomnej podmienenosti a neoddeliteľnosti.

 • 2 Hanya Yanagihara: Lesní ľudia (preklad: Darina Zaicová, Slovart 2016)

Debutový román americkej spisovateľky je inšpirovaný skutočným príbehom nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Carletona Gajduseka, ktorý bol obvinený zo zneužívania detí. Autorka však nežiada od čitateľov, aby ho súdili. Z väzenia im rozpráva príbeh o svojom výskume a cestách medzi „lesných ľudí“, predstavuje situácie zo svojho pohľadu a čitateľ sa má možnosť zamyslieť nad tým, kde je hranica medzi genialitou a beštialitou, koľko sme ochotní obetovať pokroku a či má takýto pokrok stále zmysel. Skutočnosť, že román vyšiel vo vynikajúcom preklade Dariny Zaicovej, je literárna udalosť.

Jozef Puškáš

vysokoškolský pedagóg, spisovateľ

 • 1 Dušan Dušek: Ponožky pred odletom (Slovart 2015)

Ako viacero Dušanových kníh aj táto ma odzbrojila návratom do jeho špecifického sveta, tentoraz do starých Piešťan či starej Bratislavy. Jeho schopnosť zvýrazniť poetický detail spomienky zostáva intenzívna, hoci autor nezakrýva, že starne a jeho pohľad na svet sa mení. Aj preto, ako rovesníkovi, je mi práve táto próza blízka.

 • 2 John Cleese: No nic… (preklad: Alžběta Šáchová, Argo, Praha 2016)

Označiť Johna Cleeseho, zakladateľa legendárnej skupiny Monty Python, za génia humoru nie je vôbec prehnané. Kto si od jeho autobiografie sľubuje, že sa stretne s podobným komediálnym iskrením, aké si pamätá z televíznych skečov alebo z filmov Život Briana alebo Monty Python a Svätý Grál, určite nebude sklamaný. Suchý, dokonale nekorektný anglický humor. Osobitne zaujímavý je aj pohľad do kuchyne a zákulisia slávnych „pytónov“ či odhaľovanie tajomstiev tzv. komického efektu.

Oleg Pastier

básnik, publicista, vydavateľ

 • 1 Jana Geržová, Juraj Mojžiš: Daniel Fischer (VŠVU/Slovart 2016)

Keď sa spojí, prepojí a potom trvácne trvá a pretrváva súlad etického s estetickým, môžeme nahlas povedať: „To je Umenie!“ Monografia Daniela Fischera završuje proces tvorby napájajúcej sa z nepatrných detailov, fragmentov všeličoho „za“ i „proti“, ktoré sme prežili, žijeme a, zdá sa, budeme ešte chvíľu žiť. Jedno je už teraz isté: je to viac ako kniha roka, oveľa viac.

Ivan Marton

dramaturg Slovenskej filharmónie

 • 1 Milan Lasica: Piesnenie (Slovart 2016)
 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad: Ján Litvák, Artforum 2016)

Životný príbeh skladateľa Dmitrija Šostakoviča v pôsobivom románovom prerozprávaní známeho anglického prozaika. Strhujúca lektúra.

Daniela Tóthová

riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku

 • 1 Peter Pečonka: Svätý mäsiar zo Šamorína (Artforum 2016)

Brutálne vtipný a aktuálny príbeh od autora píšuceho pod pseudonymom. Príjemné prekvapenie na konci roka.

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Strhujúca básnická zbierka inšpirovaná autorkinou skúsenosťou z onkologického ochorenia.

 • 2 Michel Faber: Kniha zvláštních nových věcí (preklad: Viktor Janiš, Kniha Zlín 2016)

Faber ukazuje svoj ďalší rozmer v majstrovstve príbehu, prináša sci-fi, ktoré nie je sci-fi. Krásna kniha o láske a porozumení, o komunikácii a zmysle ľudského bytia. Netreba z nej nič prezrádzať, treba ju čítať.

 • 2 Donna Tarttová: Malý kamarád (preklad: Lucie Johnová, Argo, Praha 2016)

Po úspešnom Stehlíkovi bol v češtine konečne vydaný aj predchádzajúci román. Autorka je výborná rozprávačka.

 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad: Ján Litvák, Artforum 2016)

Provokatívna románová pocta Dmitrijovi Šostakovičovi.

Ľubomír Feldek

spisovateľ

 • 1 Veronika Šikulová: Petrichor (Slovart 2016)
 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)
 • 3 Milena Štráfeldová: Trestankyně. Příběh Růženy Vackové (Mladá fronta, Praha 2016)

Navrhujem toto ženské trio, ktoré spája záujem o silné príbehy zo života. Kniha Trestankyně vyšla v češtine, ale so Slovenskom je spojená iným spôsobom: jej hrdinka bola odsúdená v júni 1952 v Brne v monsterprocese Mádr a spol. Oto Mádr bol vtedy odsúdený za náboženskú činnosť na doživotie. Ružena Vacková na 22 rokov – a v tom istom procese bol na 25 rokov odsúdený aj slovenský disident Vladimír Jukl.

Gabriela Rakúsová

literárna kritička

 • 1 Ján Štrasser: František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch (Slovart 2016)

Autor i respondent fundovane mapujú obdobie 20. storočia po súčasnosť. Obidvaja sú otvorení, kritickí i polemickí; otázky sú hodnotiacimi textami a odpovede priameho svedka a aktéra dôležitých udalostí majú aj subjektívny charakter. Spoločne hovoria o veciach, o ktorých sa mlčalo alebo aj mlčí doteraz.

 • 2 Jon Fosse: Eseje (preklad: Anna Fosse, Modrý Peter 2016)

Eseje sú tretia kniha tohto nórskeho prozaika, dramatika a básnika, ktorá má slovenskú „premiéru“. Rovnako ako v jeho próze ide o zvláštny a príťažlivý druh vyjadrovania; niektoré z esejí majú takmer poviedkový ráz. Ústrednou témou týchto textov je vzťah umenia a teórie, sú nasýtené filozofiou a literárnou históriou a nastoľujú mnoho zaujímavých problémov či otázok a odpovedí.

Juraj Mojžiš

teoretik umenia

 • 1 Ján Štrasser: Sledoslov. Rozhovory s Altou Vášovou (LIC 2015)

Využívam ponuku dozadu si predĺžiť čas vydania a pripomeniem jeden z knižných rozhovorov Jána Štrassera so spisovateľkou, ktorá patrí medzi autorov ozaj – teda nie „len” metaforicky – vážiacich každé slovo. Je to medzi pozoruhodnými Štrasserovými rozhovormi rozhovor brilantný. Vyniká mikroskopickou znalosťou literárneho diela Vášovej. Nuž a patričné rozmery onej znalosti robia z pýtajúceho sa báječného spolupútnika a svedka, ktorým bol počas desiatok rokov, keď vznikali Vášovej knihy a filmové scenáre ako „vizuálny odtlačok v pamäti“, alebo počas ich spolupráce na vzniku muzikálu Cyrano z predmestia.

 • 2 Irma Kudrovová: Pád do propasti / Poslední léta Mariny Cvetajevové (preklad Alena Morávková, Pulchra, Praha 2016)

Kudrovová píše o osudoch Cvetajevovej od roku 1974, nasledovala trojdielna Cesta komét a aktuálny Pád. Na rube prebalu knižky je charakteristika: „Príbeh veľkej ľudskej tragédie z dôb stalinského Sovietskeho zväzu. Marina Cvetajevová (1892 – 1941), spisovateľka. Prvá dcéra jej zomrela od hladu, druhú zavreli na osem rokov do väzenia a šesť rokov strávila vo vyhnanstve na Sibíri, syn jej padol vo vojne, manžela popravili ako imperialistického špióna. V beznádejnej ľudskej situácii siahla si na život.“ S určitosťou však neodporúčam vzápätí prečítať si knihu Michaila Zygara Všetci mocní Kremľa (preklad Silvia Šalátová, Absynt 2016), pretože hrozí okrem totálneho zhnusenia aj beznádejná beznádej.

Peter Macsovszky

spisovateľ, básnik, prekladateľ

 • 1 Kamil Zbruž: Azoth (Drewo a srd 2016)

Elegantná svadba okultizmu a kvantovej mechaniky, hravej rytmiky a vizuálnej lyriky. Kniha, ktorá môže byť eposom, románom, zbierkou básní, relaxačnou i magickou príručkou, čímkoľvek. Text má má istú tajomnú postupnosť, iniciačnú gradáciu. Filozofické precitnutie môže číhať na ktorejkoľvek strane, v ktoromkoľvek riadku, v ktoromkoľvek písmene. Meditatívne, interaktívne dielo v podobe knihy, ktorá vyzerá konvenčne len do chvíle, kým ju neotvoríte.

 • 1 Ján Pich: Mathesis universalis (Literis 2016)

Pozoruhodný básnicko-matematický počin.

 • 2 Machado de Assis: Quincas Borba (preklad: Lenka Cinková, PI/AnaPress 2016)

Knihu vydal Portugalský inštitút v spolupráci s vydavateľstvom AnaPress ako prvú publikáciu brasil.sk s podporou veľvyslanectva Brazílskej federatívnej republiky. Joaquim Maria Machado de Assis, považovaný za najvýznamnejšieho brazílskeho spisovateľa, konečne vyšiel v slovenčine. Quincas Borba patrí medzi vrcholné diela nielen latinskoamerickej, ale aj svetovej literatúry 19. storočia. Próza prekvapujúco moderná, pre niekoho možno až postmoderná. Machado de Assis nadväzuje na tú líniu európskej literatúry, na ktorú sa v Európe na chvíľu trochu zabudlo. Preto je taký hravý, tajuplný a rafinovane ironický.

 • 2 Roberto Bolaño: Vzdialená hviezda (preklad Peter Bilý, Inaque 2016)

Významná, i keď napohľad nenápadná knižná udalosť roka.

Dušan Dušek

spisovateľ, vysokoškolský pedagóg

 • 1 Tomáš Janovic a Dušan Polakovič: Dvaja v jednom (Petrus 2016)
 • 1 Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (Veda 2015/2016)
 • 2 Lucia Berlin: Manuál pre upratovačky (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque 2016)

Róbert Šveda

filmový a televízny režisér

 • 1 Vladimíra Čavojová a kol: Rozum: návod na použitie (Iris 2016)

Sme v dobe, keď sa kritické myslenie vytráca. Prevláda podliehanie ľudí konšpiráciám a pseudovedám. Lajkujeme stránky, kde sa ponúkajú rýchle metódy liečenia rakoviny či oznamujú tajne objavení mimozemšťania. Znesväcujeme minulosť a prekrúcame historické fakty, aby sme si potvrdili svoje dogmy. A práve pre tieto negatívne javy v spoločnosti je táto kniha, ktorá sa snaží laikom predostrieť základy k pochopeniu racionality, mojou knihou roka.

 • 2 Kate Bolick: Jej vlastný život (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque.sk 2016)

Celá edícia kníh pre Slovensko neznámych ženských spisovateliek od Inaque.sk si zaslúži vyzdvihnutie. Bez snahy o naháňanie bestselleru vydavateľka Aňa Ostrihoňová prináša knihy, ktoré sú svojou inakosťou hodné pozastavenia. Kate Bolick má zo všetkých asi najbolestivejší tón zviazanej ženy v konvenciách. Kniha, ktorú New York Times v roku 2015 označil za jednu z najdôležitejších kníh roka, má svoju dôležitosť aj u nás. Päť príbehov žien, čo kniha prináša, hovorí za všetkých, ktorí sa rozhodli žiť osamote. A to ozaj nie je ľahké rozhodnutie v spoločnosti, kde vám prischnú označenia ako stará panna, stará dievka atď.

 • 3 Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Filmové komédie I. (Grada Publishing, Praha 2016)

Sú knihy, ktoré musí mať každý knihomoľ, a sú knihy, ktoré musí mať každý fanúšik filmu. Táto k nim určite patrí. Vydanie literárnych predlôh filmov ako Jáchyme, hoď ho do stroje! či Marečku, podejte mi pero! je pre mňa prekvapením roka. Konečne si môžem tých milých lúzrov robotníckej triedy vychutnať aj na papieri. „Hujere, metelesku blesku!“

Jana Ondiková

kultúrna manažérka

 • 2 Lucia Berlin: Manuál pre upratovačky (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque.sk 2016)

Prenikavo čisté poviedky o neuprataných osudoch, pestrých a niekedy takých bizarných, aké sa nedajú vymyslieť, len zažiť. Lucia Berlin toho zažila dosť, bola skvelou pozorovateľkou – nečudo, že aj skvelou spisovateľkou.

Michal Jareš

literárny historik

 • 2 Guillermo Cabrera Infante: Tři truchliví tygři (preklad: Anežka Charvátová, Fra, Praha 2016)

Vtipný, postmoderný, hravý, slobodný, čítavý, experimentálny, exilový, kubánsky… skrátka román s veľkým R, skvelý preklad a udalosť roka – najmä toho, v ktorom zomrel Fidel.

 • 3 Jan Poláček: Malostranský ďábel. Život a smrt mága Dr. Smíchovského (Plus 2016)

Literatúra faktu? Román? Oboje je možné. Historické udalosti sa miesia s fikciou, pripomínajú zabúdanú postavu českého hermetizmu aj jeho „vysokú hru“ s nacistami.

Damas Gruska

informatik

 • 1 Márius Kopcsay: Asvabaždénie (KK Bagala 2015)

Už je to pomaly rok, čo som knihu dočítal, ale ešte teraz si spomínam, na tie výbuchy smiechu, ku ktorým ma privádzala. Smiechu cez slzy. Inak asi nemôže vyzerať generačná výpoveď nás, čo sme štrngali na námestiach kľúčmi od bytovky či škodovky. A keby na to prišlo, štrngali by sme opäť. Hoci ani teraz, po toľkých rokoch, nie kľúčmi od audiny či vilky pod Hradom.

 • 2 Simon Singh: Simpsonovi a jejich matematická tajemství (preklad: Luboš Pick, Argo/Dokořán, Praha 2015)

Hoci nás teraz dlhé mesiace bavili Spojené štáty prezidentskými voľbami, inteligentnejší humor darovali svetu v podobe seriálu Simpsonovci. Medzi jeho tvorcami sú ľudia so slušným (nielen) matematickým vzdelaním, a tak nečudo, že Simon Singh, autor vynikajúcich vedecko-popularizačných bestsellerov, tu našiel množstvo inšpirácií pre svoju knihu.

Derek Rebro

literárny kritik, Glosolália

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Autorkine verše patria k tomu najkvalitnejšiemu, čo môžete v súčasnej poézii čítať.

 • 2 Jenny Offill: Odd. špekulácií (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque 2016)

Edíciu Pandora, ktorej súčasťou je aj (iba) rozsahom skromné dielo Offill a ktorá je zameraná na knihy výrazných súčasných autoriek, dávam do pozornosti ako takú.

 • 3 Zuzana Brabcová: Voliéry (Druhé město, Brno 2016)

Peter Zajac

literárny vedec

 • 1 Ján Štrasser: František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch (Slovart 2016)
 • 1 Alexander Balogh: Ján Langoš. Strážca pamäti (Artforum 2016)

Agda Bavi Pain

spisovateľ

 • 1 Marek Vadas: Útek (Brak 2016)

Pred dosahmi moderného sveta a dobrou literatúrou sa jednoducho utiecť nedá.

 • 2 David Grossman: Vojde kôň do baru (preklad: Silvia Singer, Artforum 2016)

Sľubný literárny zážitok zo zeme zasľúbenej.

 • 2 Tim Burton: O Slávkovom neslávnom konci a ďalšie burtonovky (preklad: Vlado Janček, Zelený kocúr 2015)

Skvelé básne so skvelými ilustráciami od slávneho filmára a v preklade slávneho veršotepca.

Dana Podracká

poetka, esejistka

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Autorka sa spolu s Michalom Tallom vyhlásili za spirituálnych posthumanistov. Chcú svojou tvorbou poľudšťovať kyberpriestor. Mária Ferenčuhová použila ako básnický nástroj strohosť medicínskych diagnóz, z ktorých sa vytratil živý človek. Nasvetľuje ruptúry pretechnizovaného sveta, zachraňuje konkrétnych ľudí, ktorí ňou prechádzajú ako dverami, dušu prevracia do textu ako bielu rukavičku.

 • 2 Jon Fosse: Eseje (preklad: Anna Fosse, Modrý Peter 2016)

Fosse chápe esej ako intelektuálny životopis autora, ktorý si neosobuje právo vstupovať do odbornej vedeckej diskusie. Zmyslom takejto literatúry je ustavičná obnova duchovného priestoru, bez ktorého nie je možné zachovanie duchovnej vertikály.

Veronika Rácová

literárna vedkyňa

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Ferenčuhovej najnovšia básnická zbierka vyvoláva množstvo otázok. Nielen o poetickej priepustnosti medicínskeho jazyka, jeho schopnosti niesť estetické informácie, ale aj o našom nastavení voči určitým témam.

 • 2 Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (preklad Igor Otčenáš, Premedia 2016)

Arendtovej záznam zo súdneho procesu s Adolfom Eichmannom je lekciou „o desivej banalite zla, pred ktorou zlyhávajú slová i myšlienky“. Je to kniha, v ktorej môžeme zazrieť rôzne podmienené dilemy, ktoré so sebou prináša nutnosť zaujať v určitých situáciách jasný postoj, za ktorý by sme mali byť ochotní/schopní neskôr niesť i zodpovednosť.

Gabriela Rothmayerová

novinárka, spisovateľka

 • 1 Etela Farkašová: Obloha plná odlietajúcich vtákov (Tranoscius 2016)

Matematika je presná, Etela Farkašová je v duši kráľovná matematiky (veď ju aj študovala). V esejach, prózach, rozhovoroch, kritických ohlasoch prináša svoj presný dôkaz nie iba v podobe výsledného sumáru, ale aj cesty, ako k nemu dospela. Cesta, čas, pamäť – to sú jej témy a naše pôžitky.

 • 2 Paul Kalanithi: Môj posledný výdych (preklad Broňa Duhanová, Noxi 2016)

Paul Kalanithi, syn indických prisťahovalcov v USA, bol vynikajúcim neurochirurgom, a keby mu bol osud dožičil, určite by bol vynikajúcim spisovateľom. Zanechal na svete uzdravených ľudí, ktorým vyoperoval zhubné i nezhubné novotvary, pohyboval sa v priestoroch mozgu a kládol si otázky o zmysle života, viery, a keď sa sám stal objektom lekárskej vedy, prešiel tým úsekom života aj ako subjekt. Okrem uzdravených ľudí zanechal neuveriteľne pravdivú silnú knihu, ktorú písal do posledných chvíľ, jej záver dopísala jeho žena Lucy. Paul Kalanithi fyzicky zomrel v marci 2015 (mal iba 37 rokov), ale tak, ako dcéra Isabel Allendeovej Paula (vďaka inej knihe) bude žiť navždy. V tých podenkových debatách, čo človek zažíva a je mu z nich najmä smutno, je to veľmi silný dúšok dobra. „Veda iste poskytuje najužitočnejšie spôsoby, ako organizovať empirické a reprodukovateľné dáta, ale táto jej schopnosť je podmienená jej neschopnosťou podchytiť tie najesenciálnejšie aspekty ľudského života – nádej, strach, lásku, nenávisť, krásu, závisť, česť, slabosť, úsilie, utrpenie, cnosť. Medzi tými základnými vášňami a vedeckými teóriami vždy bude priepasť. Žiaden spôsob myslenia nedokáže obsiahnuť bohatstvo ľudskej existencie.“

 • 3 Tereza Boučková: Život je nádherný (Odeon, Praha 2016)

Od Ludvíka Vaculíka (osobitne jeho Český snář) sa rada dívam cez kľúčovú dierku do druhej časti nášho kedysi spoločného štátu. Tereza Boučková zaznamenáva podobne ako Vaculík svoje malé dejiny, ktoré sú kameňom uholným dejín veľkých. Píše rodinne, a predsa spoločensky. Jej románové postavy majú svoje živé ekvivalenty, no všetky sú vymodelované na jej spôsob, už majú svoje nové mená a svoj veľmi živý charakter. Píše úsporne, s pointou, so sarkazmom i bolestne. Ako bič boží.

Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, fotografia vznikla v bratislavskom kníhkupectve Artforum
Kniha roka 2016 Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v ankete Kniha roka 2016 denníka Pravda.

Ján Púček

spisovateľ

 • 1 Andrej Bán: Na juh od raja (Slovart 2016)

Andreja Bána si máme za čo vážiť. V tejto knihe nám ponúka to najlepšie a najsilnejšie zo svojej doterajšej reportérskej kariéry. Je to silný výber jeho fotografií i textov z najrôznejších krajín postihnutých vojnami či prírodnými katastrofami. Od Afganistanu po Ukrajinu, od Kosova po pásmo Gazy. Z fotografií Andreja Bána je zrejmé, že z oboch strán fotoaparátu stojí človek.

 • 2 Jean-Michel Guenassia: Klub nenapraviteľných optimistov (preklad Aňa Ostrihoňová, Premedia 2016)

Veľký román o dospievaní v Paríži 60. rokov 20. storočia i o východoeu­rópskych emigrantoch, ktorí si v šere zastrčenej krčmičky krátia čas a životy šachom. Je to nádherná kniha o (niekedy márnej) snahe porozumieť si, ale je aj o láske, o zrade, o hľadaní i strácaní – o všetkých tých krásnych (i škaredých) veciach, ktoré veľkým románom tak perfektne pristanú. A vo vynikajúcom preklade!

Lucia Molnár Satinská

jazykovedkyňa

 • 1 Jozef Tancer: Rozviazané jazyky (Slovart 2016)

Kniha rozhovorov so starými Bratislavčanmi a Bratislavčankami o ich životoch s viacjazyčnosťou popretkávaná interpretačnými úvahami. Človek pri čítaní spozná ľudí a dobu z minulosti, ale získa množstvo podnetov na zamyslenie pre súčasnosť i budúcnosť.

 • 2 Virág Erdős: Moja vina a iné (preklad Eva Andrejčáková, Vlado Janček, Aspekt 2016)

Výber z básní maďarskej autorky, ktorej poézia inšpiruje davy. V slovenčine nestráca z naliehavosti a melodickosti, ktorou pomenúva aj drsné veci z dnešnej reality.

Helena Dvořáková

publicistka, redaktorka Pravdy

 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)

Autorke prisúdil osud za starého otca Rudolfa Dilonga, a tým jej dal aj tému – ťažký oriešok: písať o zložitom rodinnom príbehu v zložitej dobe. Zvládla to výborne.

 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad Ján Litvák, Artforum 2016)

Skladateľ Šostakovič je nielen vynikajúci hudobník, ale aj zaujímavá postava. Niet sa teda čo čudovať, že Barnes o ňom píše, ale – je to aj tak prekvapenie. Aj spracovaním.

 • 3 Tereza Boučková: Život je nádherný (Odeon, Praha 2016)

Je to posledná kniha z trilógie (predtým vyšli knihy Indiánsky běh, Rok kohouta). Boučková je známa aj ako dcéra Pavla Kohouta a ako matka dvoch rómskych detí, ktoré s manželom vychovávala, ale nemali úspech. Všetky jej príbehy pokračujú aj v tomto titule, knižka je však venovaná najmä mame, ktorá stráca pamäť. Boučková reflektuje skutočný život a robí to perfektne.

Mila Haugová

poetka, prekladateľka

 • 1 Michal Tallo: Antimita (Vlna/Drewo a srd 2016)

Poézia začína v čase pred formou, v čase pred stvorením slov. A takým spôsobom píše Michal Tallo vo svojom čistom a presnom debute. Novým pohľadom a jazykom vťahuje čitateľa do sveta svojej generácie: určite vás zaujmú texty nazvané torrenty – ale okrem PC sú v hre aj city, láska, samota. Básne si možno prečítajú aj tí, čo poéziu nikdy nečítali – je to skvelá kniha.

 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad: Ján Litvák, Artforum 2016)

Román o živote jedného z najväčších hudobných géniov 20. storočia Dmitrija Šostakoviča. Je rozkošou čítať výbornú knihu, ktorá vás od prvej po poslednú stranu vťahuje do tkaniva textu – do príbehu večného zápasu umelca so všetkými rovinami života a tvorby. Napokon je to umenie: hudba je to jediné, na čom Šostakovičovi záležalo. Julian Barnes dáva nepokryte najavo, že jeho podpora a sympatie sú na strane umelca.

Zuzana Uličianska

divadelná kritička a publicistka

 • 1 Irena Brežná: Vlčice zo Svernovodska (Absynt 2016)

Kruté reportáže z Čečenska, ktoré hovoria viac o nás, ako by sme si chceli pripustiť.     

Miro Švolík

vysokoškolský pedagóg, fotograf

 • 1 Rudolf Sikora: Sám s fotografiou (OZ Fotofo/Stredo­európsky dom fotografie 2016)

Kniha, ktorá komplexne mapuje fotografické dielo umelca Ruda Sikoru a ktorá bola vydaná k jeho skvelej fotografickej výstave v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave v roku 2016.

 • 2 Peter Høeg: Příběhy jedné noci (preklad: Robert Novotný, Argo, Praha 2016)

Pri čítaní knihy som bol úplne uchvátený formou jazyka a obsahom diela.

 • 3 Jan Pohribný: Kreativní barva ve fotografii (Zoner Press, Brno 2016)

Kniha pražského fotografa, ktorá je určená nielen študentom fotografie, ale aj verejnosti. Odporúčam prezrieť a prečítať.

Nina Hradiská

novinárka, kritička

 • 1 Marián Pauer: Karol Plicka (Slovart 2016)

Unikátna trojkilová monografia o majstrovi devätoro remesiel pozostáva z empatickej, citlivej eseje, založenej na spomienkach Plickových súčasníkov a originálnych dobových dokumentoch, a z premyslene usporiadanej fotografickej časti. Zrejme by sa páčila aj pánu profesorovi – kniha má príbeh i dušu. Je dôstojnou poctou umelcovi, ktorý sa vo Viedni narodil, v Prahe býval a na Slovensku žil a bez ktorého by bola naša kultúra podstatne chudobnejšia.

 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad: Ján Litvák, Artforum 2016)

Jeho hudba je nespochybniteľná, osobnosť možno áno. Kto bol Dmitrij Šostakovič? Konformista alebo nevinná obeť doby? Zbabelec alebo intelektuál zlomený totalitou? Britský autor nedáva jednoznačnú odpoveď na tieto otázky. Ani na čitateľovu základnú: Napísal faktografiu alebo fikciu?

René Bílik

vysokoškolský učiteľ, literárny vedec

 • 1 Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom (Dixit 2016)

Lavrík pripomína, že román z historickej minulosti nemá byť odpoveďou na otázku, „ako to bolo?“, ale sa má pokúsiť o odpoveď na otázku, „ako žilo to, čo bolo?“ A z tohto uhla pohľadu je to čítanie veľmi zaujímavé.

 • 2 Carlo Rovelli: Sedem krátkych prednášok o fyzike (preklad: Peter Bilý, Tatran 2016)

Vždy som sa fyziky stránil a ako študent som sa jej bál. Rovelli ukazuje, že fyzika je v tom nevinne…

 • 3 Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce (Filip Tomáš / Akropolis, Praha 2016)

Ide o literárnote­oretický titul, ktorý ukazuje mnohovrstvovosť a bohatosť funkcií takých zdanlivo nudných pasáží literárneho rozprávania, ktoré sa zvyknú školsky označovať za opis a pri ktorých sa zvykne hovoriť, že ukazujú povrch javov, vecí a dejov a že „hatia sujet“. Práca dokazuje, že „všetko je trocha ináč…“

Ján Blažovský

sociológ

 • 1 Alexandra Pavelková: Medzi nami (Artis Omnis 2016)

Prózy Alexandry Pavelkovej vynikajú zdôrazňovaním ľudskosti so všetkými slabosťami aj silou. Postavami sú cudzinci v rôznych podobách, príbehy pritom v rôznej miere využívajú fantastické ozvláštnenie. V poviedkach sa stretneme s bájnymi tvormi, lietajúcim chlapcom, anjelmi, pretvorenými ľuďmi a ďalšími bytosťami, hlavnými motívom je však zlyhanie a vyrovnanie sa s následkami konania. Alexandra Pavelková vyniká kvalitou rovnako v románoch ako v kratších textoch.

 • 2 Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2016)

Eichmann v Jeruzaleme nie je len kniha reportáží o súdnom procese s nacistom. Nadčasovou sa kniha stala kvôli prepojeniu na filozofické úvahy o práve, o povahe morálky vo vzťahu k zákonom, resp. o dodržiavaní zákonnosti. Prijatie zodpovednosti za vlastné nehanebné konanie chýbalo rovnako Eichmannovi, ako chýba stovkám ďalších politikov po ňom. Presné pomenovanie zla bude aktuálne v akomkoľvek čase, aj preto je vydanie tejto knihy mimoriadnou udalosťou.

 • 2 Michel Faber: Kniha zvláštních nových věcí (preklad: Viktor Janiš, Kniha Zlín 2016)

Michel Faber majstrovsky opísal vzťah dvoch oddelených ľudí, muža a ženy, ktorých pôvodne spojila viera v Boha. Zatiaľ čo muž prijíma úlohu pastora na vzdialenej planéte, žena zostáva sama vo svete prepadajúcom sa do chaosu. Kniha pôsobivo zachytáva kolaps komunikácie medzi milovanými osobami, neschopnosť porozumenia a fatálne odlišné predstavy o potrebách druhých. Mimoriadny čitateľský zážitok.

Zuzana Szatmáry

sociologička

 • 1 Iboja Wandall-Holm: Moruša (redakcia textu: Ján Púček, Absynt 2016)

Trojdielna anabáza mikulášskeho dievčaťa vojnovým 20. storočím v nádhernom jazyku a napriek všetkému, nákazlivej láske k rodisku.

 • 2 Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost (preklad: Radovan Baroš, Rybka Publishers, Praha 2016)

Nástroj na užitočné odbúranie scestných predstáv o význame, resp. limitoch jedinca.

Joseph Grim Feinberg

antropológ a filozof

 • 1 Marian Váross: Deň za dňom samota (Marenčin PT 2016)

Marenčin PT týmto vydavateľským činom približuje nielen ďalšie nepublikované svedectvo normalizácie, ale aj širší myšlienkový rámec teoretika, ktorý zostáva dnešným čitateľom celkom neznámy. Je to krok k tomu, aby sme poskladali komplexný obraz slovenského kritického myslenia druhej polovice 20. storočia.

 • 2 Theodor W. Adorno: Žargon autenticity (preklad: Alena Bakešová, Academia, Praha 2015)

Klasická kritika jazyka fenomenológie už dlho chýba v česko-slovenskom priestore so silnou fenomenologickou tradíciou. Táto tradícia bola síce už kritizovaná z hľadiska analytickej a pozitivistickej filozofie, ale teraz máme ešte (podľa mňa) prenikavejšiu kritiku z pera veľkého predstaviteľa Frankfurtskej školy, kritiku, ktorá ešte ponecháva priestor pružným a tvorivým tradíciám tzv. kontinentálnej filozofie.

 • 3 Dagmar Urbánková: Maškary (Baobab, Praha 2016)

Touto voľbou by som rád upozornil na bohatú a živú tradíciu detskej knihy v Česku (ako aj na Slovensku). Urbánková tu dokazuje, že princíp voľnej kombinácie básnických a obrázkových prvkov, známy už od avantgardy v podobe „znamenitých mŕtvol“ a „potenciálnej literatúry“ surrealistickej skupiny Oulipo (porov. Stotisíc miliárd básní Raymonda Queneaua), môže veľmi dobre osloviť nielen dospelé deti, ale aj deti samotné.

Elena Hidvéghyová-Yung

poetka

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Básnický triumf pozorovacieho talentu a jemnej senzibility. Naoko chladný a strohý popis jedinca v súradniciach medicíny, fyziológie, biochémie… skrýva pod povrchom priehrštia nehy, vrúcnosti a hlbokej účasti. V knihe som našla aj úzkoprofilovú kvalitu s názvom nadhľad a životná múdrosť.

 • 2 Jenny Erpenbeck: Všetkým dňom koniec (preklad: Eva Palkovičová, Inaque 2016)

Rozprávanie o osudoch židovského dievčaťa naprieč 20. storočím ma spontánne zaujalo tým, ako autorka píše. Bravúrne, pútavo, miestami poeticky a zároveň historicky verne. Páči sa mi slovenská verzia i to, že meno prekladateľky je uvedené na obálke. Áno, tak to má byť.

Dobrota Pucherová

literárna vedkyňa

 • 1 Viola Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová: Mengeleho dievča. Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory (Ikar 2016)

Viola Fischerová prežila Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Po rokoch zverila svoje spomienky reportérke Veronike Homolovej Tóthovej. Táto kniha zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia.

 • 2 Wendy Holden: Odsúdení prežiť (preklad: Barbora Daxner, Citadella 2015)

Skutočný príbeh Češky, Slovenky a Poľky, ktoré sa tehotné dostali do koncentračného tábora Osvienčim.

Diana Mašlejová

spisovateľka, literárna publicistka

 • 1 Monika Kompaníková: Na sútoku (Artforum 2016)

Na sútoku sa stretávajú dve ženy. Jedna je ešte len dievčatko, druhá je slobodnou matkou vychovávajúcou svojho malého syna… Autorka odhaľuje reálne kontúry života na okraji priepasti – sú to boje o záchranu vlastnej identity, vtieravá prítomnosť temných duchov minulosti a hľadanie strateného pokoja.    

 • 2 Svetlana Alexijevič: Vojna nemá ženskú tvár (preklad: Ondrej Marušiak a Marek Chovanec, Absynt 2015)

Majú mužské šaty, ale ženskú tvár. Dievčatá, neraz ešte len deti, ktoré odišli na front. Sanitárky, ostreľovačky, pilotky, delostrelkyne, zdravotné sestry, spojovateľky – účastníčky vojny v Rusku. Silný a epický obraz ženskej tváre vojny, zápisky čistých emócií, koncentrovaných spomienok. Bieloruská spisovateľka a reportérka Svetlana Alexijevič, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015, v knihe zozbierala stovky výpovedí, tisíce nahraných rozhovorov, stala sa psychológom, pozorovateľom ťaživých vojnových čias.

Marián Repa

komentátor, Pravda

 • 2 Walter Laqueur: Putin a putinismus (preklad Petruška Šustrová, Prostor, Praha 2016)

Pochopiť Rusko nie je ľahké. Po páde Berlínskeho múra sa chvíľu zdalo, že sa zblíži so Západom a začne budovať krajinu na demokratických princípoch. Namiesto toho v ňom dnes panuje silne autoritatívny režim, ktorý sa Západu nielenže vzďaľuje, ale znovu ho vníma ako nepriateľa. Kto chce teda pochopiť, čo sa deje v súčasnom Rusku, mal by si prečítať knihu od historika Waltera Laqueura – zasväteného znalca moderných sovietskych/ruských dejín. V knihe Putin a putinismus opisuje prerod od komunizmu ku konzervatívnemu nacionalizmu a upozorňuje, že  Rusko je asi jedinou krajinou, kde elitu netvoria boháči alebo generáli ako vo vojenských diktatúrach, ale vládnu mu „siloviky“ – pracovníci KGB, ktorými sa Putin obklopil. To sa nestalo nikde inde. Čo je však asi najdôležitejšie, Laqueur si myslí, že „krajina, v ktorej sa tisíc rokov vôbec nič nemení a pritom sa každých desať rokov mení úplne všetko“, nie je a nikdy nebude pripravená na demokraciu západného typu. A podľa toho by sme sa mali zariadiť.

Svetlana Žuchová

psychiatrička, spisovateľka

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Najnovšia zbierka Márie Ferenčuhovej je intímnou pripomienkou dôležitosti tela a možných zrád, ktoré sa v tele môžu skrývať. Veľmi „civilne“ napísaná zbierka tak zdôrazňuje práve to, pred čím sa obyčajne snažíme chrániť, pričom jednou z možných ochrán býva aj umenie. Ferenčuhová využíva práve poéziu, aby nám neúprosne pripomenula, že útek neexistuje.

 • 2 Elena Ferrante: Príbeh nového priezviska (preklad: Ivana Dobrakovová, Inaque 2016)

Druhý diel „neapolskej ságy“ vyšiel v roku 2016, preto ho tu spomínam, ale mám na mysli obe doteraz vydané diela, teda aj titul Geniálna priateľka s vročením 2015. (A dúfam, že sem budú patriť aj ďalšie dva diely tetralógie, ktorých vydanie sa pripravuje.) Ako je známe, ide o príbeh priateľstva dvoch žien, ktorý je sám osebe strhujúci, ja by som však chcela vyzdvihnúť preklad Ivany Dobrakovovej.

Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, fotografia vznikla v bratislavskom kníhkupectve Artforum
Kniha roka 2016 Výber z kníh, za ktoré respondenti hlasovali v ankete Kniha roka 2016 denníka Pravda.

Ivica Ruttkayová

poetka, publicistka

 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)

Román, ktorý napísal sám život o láske, smrti, konfesiách, zbabelosti a o odvahe. Literatúra o literatúre, napísaná spisovateľkou, ktorá je súčasťou príbehu. Rozporuplné Slovensko, kde je všetko možné, kde sa protiklady nevylučujú. Slovensko aké bolo a stále je.

 • 2 Umberto Eco: Nulté číslo (preklad: Stanislav Vallo, Slovart 2015)

Posledná próza Taliana o Taliansku. Sprisahanecké teórie, manipulácia a číra pravda. Analýza dejín 20. storočia, ktoré ústia do prítomnosti. Kedysi sa v médiách zamlčiavali fakty tak, že sa o nich nehovorilo, dnes tým, že sa o nich hovorí priveľa… Vzniká informačný šum. Pomôže Nulté číslo?

Tamara Leontievová

manažérka, autorka projektu BookKing

 • 1 Ryszard Kapuściński: Impérium (preklad: Jozef Marušiak, Absynt 2016)

Kapuściński je najlepší reportér všetkých čias. Jeho knihy sú magickým výletom do krajín, ktoré chce človek už navždy vidieť jeho očami. Lebo jeho obrazy nezmiznú z hlavy nikdy a fakty, ktoré prináša, si chce človek zapamätať všetky do jedného. Keď skončíte, budete chcieť začať znova.

 • 3 Anna Bolavá: Do tmy (Odeon, Praha 2015)

Plán zberu bylín alebo plán, ako prežiť. Alebo dožiť? Kniha, ktorá je rušivá, znepokojivá a rozčuľujúca. Hlavná hrdinka má v sebe znásobené všetky vlastnosti, ktoré iritujú. Kniha miestami fyzicky bolí, autorke sa darí všetky emócie zaujímavým štýlom prenášať cez papier. Štýl, ktorý má ľahkosť voľného asociačného radu, je však do detailu premyslený. Vír myšlienok je vynikajúcou metaforou pre vír udalostí, ktoré vrú pod zdanlivo pokojnou hladinou. Zber bylín je prekvapujúco veľmi zaujímavým rámcom aj pre ľudí, ktorí nerozoznajú mätu od žihľavy.

Zbyszek Machej

básnik a prekladateľ

 • Citara svätých – Antológia zo slovenských prameňov cirkevných a duchovných piesní 16. – 18. storočia (Kalligram 2014)

Hoci táto knižka vyšla pred dvoma rokmi, napriek tomu je pre mňa opäť slovenskou Knihou roka, tentoraz 2016.

 • 3 Ivan Wernisch: Tiché město (Druhé město, Brno 2016)

Jedno z básnikových vrcholných diel.

 • 3 Lubomír Martínek: Zpoždění (Pulchra, Praha 2016)

Nadežda Lindovská

teatrologička

 • 1 Zostavili a štúdie napísali Vladimír Štefko, Dária Fehérová Fojtíková, Martin Timko: Ferdinad Hoffmann. Kritik, dramaturg, režisér. (Divadelný ústav, Bratislava 2015)

Publikácia vracia do slovenských divadelných a kultúrnych dejín osobnosť talentovaného divadelníka Ferdinanda Hoffmanna, ktorý významne prispel ako kritik, dramaturg a režisér k rozvoju SND a slovenského divadelníctva ako takého, pomohol jeho modernizácii. Zaradil sa medzi povojnových emigrantov, a teda aj medzi persony, ktoré boli odsúdené na zabudnutie. Publikácia vychádza z nového výskumu, spája viaceré pokolenia slovenskej teatrológie a prináša množstvo vzácneho materiálu o slovenskom divadelníctve a o tvorbe a osude Ferdinanda Hoffmanna. Jej vročenie je rok 2015, ale sprístupnená čitateľom bola na prelome rokov 2015/2016.

Iris Kopcsayová

redaktorka Knižnej revue

 • 1 Peter Macsovszky: Tantalópolis (Drewo a srd / Vlna 2016)

Peter Macsovszky sa podujal na náročnú úlohu – napísať celý román (ak je to vôbec román, ale na tom vraj nezáleží) s jednou hlavnou postavou, bez dramatickej zápletky či konfliktu, v podstate bez deja. Zvládol to tak skvele, že mu iní autori môžu len závidieť. Takto sa môže odvážiť písať iba autor, ktorý má čo povedať, je dobrý pozorovateľ a zároveň je veľmi vzdelaný. Páči sa mi jeho odvaha experimentovať a kniha ma určite aj generačne oslovila. Navyše, hrdina mi bol ľudsky blízky. Keď som ju dočítala, povedala som si: Toto je kniha na Cenu Anasoft litera.

 • 2 Lucia Berlin: Manuál pre upratovačky (preklad: Aňa Ostrihoňová, Inaque 2016)

Tak skvele napísané poviedky som hádam ešte ani nečítala, alebo dávno nečítala – najmä nie od ženskej autorky. Keďže ide o ženskú autorku, oslovili ma o to viac. Všetky poviedky sú veľmi autobiografické. Lucia Berlin bola podľa všetkého mimoriadne zaujímavá žena – mne osobne veľmi blízka. Osud jej prichystal veľa zlých vecí: chorobu – skoliózu, ktorá sa s vekom zhoršovala, starého otca alkoholika, ktorý ju aj jej sestru zrejme sexuálne zneužíval, psychicky labilnú matku, ktorá jej ubližovala (bola tiež alkoholička), sestru umierajúcu na rakovinu, okrem toho boj s vlastným alkoholizmom, komplikovaných, nespoľahlivých životných partnerov, málo lukratívne zamestnania – pritom potrebovala uživiť štyroch synov… Lucia Berlin však o tom všetkom písala úprimne a spôsobom, ktorý v čitateľovi či v čitateľke nevyvoláva depresiu (aspoň vo mne nie), práve naopak: čítanie jej poviedok pôsobí katarzne. Naozaj jej človek jej život až závidí, pretože si nedala zobrať to najvzácnejšie – vlastnú slobodu. Napriek všetkému cítiť z poviedok jej radosť zo života. Čím bol jej život horší, tým mohli byť jej poviedky lepšie.

 • 3 Michal Viewegh: Biomanžel (Druhé město, Brno 2015)

Konečne naozaj vtipná kniha po tom, čo Michal Viewegh prekonal vážny zdravotný problém s prasknutou aortou. Pri jej čítaní som sa niekoľkokrát nahlas rozosmiala. Človeku sa až žiada povedať, že zdravotná komplikácia mu ako spisovateľovi prospela, hoci, samozrejme, ľudsky by sme mu priali, aby bol stále zdravý a neocitol sa na prahu smrti. Viewegh dokázal tak vtipne nahliadnuť do problémov, ktoré súviseli s jeho zdravotným stavom a rozpadajúcim sa manželstvom, že ak mu niekedy niekto dal nálepku povrchného autora, verím, že tento úsudok po prečítaní Biomanžela prehodnotí. Viewegh zostal verný svojmu krédu: na prvom mieste je písanie, tvorba, tomu podriaďuje všetko. A zo všetkého dokáže ako spisovateľ vyťažiť.

Erik Ondrejička

geodet a básnik

 • 1 Štefan Kuzma: Strom na konci ulice (Georg Žilina 2015)

Zaujímavý román o zločine a treste v slovenských reáliách. Má svojho Raskoľnikova aj všadeprítomných Danglarsov, Villefortov a Mondegov, ale aj svoju poéziu. Korupcia, násilie a opojenie sa mocou vo vysokých pozíciách v štáte v románe nemá iné východisko, ako trest najvyšší. Román sa zrejme vcelku úspešne vyhýba jalovým reflexiám, a teda aj súvisiacemu akademickému snobizmu. V súčasnosti sa pripravuje jeho vydanie v USA.

 • 1 Miro Mališ: Samé dobré správy (Don Bosco 2016)

Druhá zbierka básnika, ktorý si vybral radšej literárnu samotu ako literárny svet. Viaceré básne, najmä z druhej časti zbierky (vrátane druhého sonetového venca) zaujmú svojou nevšednou formálnou aj básnickou kvalitou. Stáva sa to vtedy, keď kdesi v básnikovi aj v čitateľovi presne zacvaknú obrazy, zvuk, chuť aj poetická múdrosť do jedného celku. Aj tento autor je literárnym prostredím takmer nespoznaný.

 • 2 Martin Pollack: Americký cisár (preklad Michal Hvorecký, Absynt 2016)

Ľudská bieda má nevyčerpateľné množstvo podôb. A je to tak nielen v čase vojnovom, ale aj v čase označovanom ako mierový. Príbehy tých najchudobnejších z chudobných, ktorí odchádzajú z východnej časti monarchie do sveta lepších možností, ktorým bola na prelome 19. a 20. storočia Amerika. Na jej dosiahnutie však nestačilo prekonať pol sveta, ale ešte horšia bola fatálna nutnosť prekonania domáceho zneužitia, poníženia a konkrétnej podlosti, ani nie ľudí, ale vyložených parazitov. Reportáž rakúskeho autora je napísaná vskutku strhujúcim spôsobom.

 • 2 Jaroslav Seifert: Věnec sonetů (preklad do angličtiny Ján Křesadlo, České centrum Mezinárodního Penklubu, Praha 2016)

Česko-anglická verzia skvelej spomienky na časy, keď ešte poézia smela byť zvuková, krásna a povznášajúca. Na časy, keď sa ešte mohlo vo veršoch talentovaným spôsobom vyznať zo vzťahu k mestu, aj keď tým mestom bola povojnová Praha.

Ondrej Štefánik

spisovateľ, kreatívny riaditeľ

 • 1 Peter Macsovszky: Tantalópolis (Drewo a srd / Vlna 2015)

Civilizačný mindfuck s vyberaným zmyslom pre realizmus. Valcovitá mašinéria rozmlátenej každodennosti uchopená v texte so zmyslom pre detail. Empatická, inteligentná, dôsledná aj príjemne výstredná próza. Pozorovací talent a podnetná frustrácia autora využitá v texte na fajnovučké maximum. Navyše to celé pôžitkársky odsýpa.

Dado Nagy

knižný publicista a moderátor

 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)

V roku 2016 ma zaujalo viacero titulov, ale najintenzívnejším zážitkom bolo toto umelecko-dokumentárne spojenie rodinnej histórie, odrážajúcej paradoxy moderných slovenských dejín a fascinujúceho príbehu lásky a pominuteľnosti ľudského života. Zasiahlo ma, ako decentne sa Denise Fulmekovej podarilo medzi riadkami zašepkať, že sme na tomto svete najmä pre lásku a, bohužiaľ, iba veľmi krátko.

 • 2 Jü Chua: Siedmy deň (preklad: Viera Lelkesová, Marenčin PT 2016)

Táto hutná próza podáva satirický obraz súčasnej Číny v absurdnom štýle Franza Kafku. Je situovaná do prostredia druhého sveta a tzv. zeme nepochovaných. Príbeh hlavnej postavy sa začína cestou do pohrebného ústavu, kam sa má dostaviť na vlastnú kremáciu. Medzi nebožtíkmi je poriadny nával, no tí zámožnejší majú aj tu svoju VIP zónu a špeciálne privilégiá. Jü Chua zachytáva osudy obyčajných Číňanov, ktorí sú vystavení bezohľadnosti a beztrestnosti svojich politických lídrov. Kritické rozprávanie hlavnej postavy však vďaka veľkej miere hyperbolizácie a štylizácie nepôsobí bezútešne ani depresívne. Práve naopak.

Magdalena Bystrzak

prekladateľka, publicistka, literárna historička

 • 1 Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Alexandra Kusá, Aurel Hrabušický, Miroslav Hrdina, Maroš Schmidt, Jana Švantnerová: Katalóg k výstave Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 (SNG 2016)

Najnovší výstavný projekt SNG, ktorého súčasťou je uvedený katalóg, považujem v dnešnej dobe za odvážne a potrebné gesto. Autori sú si vedomí pohybu po tenkom ľade – svoj jednoznačne kritický prístup k totalitnej realite slovenského štátu vyjadrujú priamo na stránkach katalógu, ktorý je nielen skvelý po odbornej, ale aj výtvarnej/grafickej stránke (autorom dizajnu je Boris Meluš). Katalóg je pritom samostatnou publikáciou, ktorá oproti výstave Sen x skutočnosť a viacerým sprievodným podujatiam na pôde SNG jednoducho pretrvá. Bola by som rada, keby splnil svoj prvotný účel: popularizoval kritické zmýšľanie o totalite z rokov 1939 – 1945, ozrejmil širšej verejnosti mechanizmus vtedajšej propagandy a vyložil aj progresívnejšiu líniu umenia tých čias. Žiaľ, publikácia je dostupná len v slovenskej jazykovej verzii. Som si však istá, že téma Slovenského štátu a vyrovnávania sa s jeho dedičstvom (v tom aj s umením a propagandou) v podaní autorov spojených so SNG si zaslúži širšiu, medzinárodnú diskusiu. Jednoducho povedané: skúsenosť s fašizmom a odpor proti nemu nie je len slovenský príbeh.

 • 2 Marek Zaleski (ed.): Piesok v presýpacích hodinách. Antológia poľskej literárnej eseje 20. storočia (preklad: Jozef Marušiak, Karol Chmel a Marianna Petrincová, Kalligram 2015)

Nie je to prvý výber poľských esejí z dielne Kalligramu (Kultúra. Výber esejí z poľského emigrantského časopisu, 2008), je to však reprezentatívna vzorka textov, ktorá časovo pokrýva celé 20. storočie a tematicky presahuje konkrétne prostredie (napríklad emigrantov spolupracujúcich po vojne s Literárnym inštitútom v Maisons-Laffitte, ako to bolo v prípade predošlej publikácie). Obšírna antológia obsahuje niekoľko ťažiskových textov, ktoré zásadne ovplyvnili poľskú verejnú debatu v 20. storočí a ktoré neboli doteraz preložené do slovenčiny. Mnohokrát som pociťovala nedostatok prekladov (napríklad textov Stanisława Brzozowského, Karola Irzykowského, Jana Błońského a Marie Janionovej) pri pokusoch vysvetliť ono „jadro“ poľskej kultúry Slovákom a vyložiť konkrétnu intelektuálnu tradíciu, ktorej dôležitým svedectvom je poľská esej. S veľkou dávkou zjednodušenia sa dá skonštatovať, že dnes je to reportážna literatúra, ktorá je akýmsi emblémom poľskej literárnej kultúry; kedysi to bola však esej – čo azda Kalligram nedostatočne vystihol, keďže knihe chýba predslov/doslov, ktorý by zdôvodnil zásadnosť prekladu a vyložil význam žánru v poľskej intelektuálnej tradícii.

Omar Mirza

teoretik umenia, kurátor

 • 1 Marek Vadas: Útek (Brak 2016)

Vizuálne pôvabná a obsahovo najmä v súčasnej dobe mimoriadne aktuálna a veľmi potrebná kniha.

 • 2 Miguel Murugarren: Všeobecný zvířetník pana profesora Revilloda (preklad: Markéta Pilátová, Baobab, Praha 2016)

Veľká zábava v malom formáte pre deti každého veku.

Daniel Bernát

filmový publicista

 • 2 Fernand Pouillon: Divoké kameny (preklad: Denis Molčanov, Vyšehrad, Praha 2016)

Zuzana Belková

literárna publicistka

 • 1 Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom (Dixit 2016)
 • 2 Elena Ferrante: Príbeh nového priezviska (preklad: Ivana Dobrakovová, Inaque 2016)

Verona Šikulová

spisovateľka

 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)

Zaujímavá knižka, príbeh, ktorý som doteraz poznala len z rozprávania.

 • 2 Lidia Ostałowska: Cigán je Cigán (preklad:Lýdia Ostrowska, Absynt 2016)

Okrem toho, že mám rada Cigánov, mám rada aj vydavateľstvo Absynt a páči sa mi takmer všetko, čo vydávajú. Knižka Cigán je Cigán je vynikajúco napísaná a navyše je o ľuďoch, ktorí sa pohybujú po neschodnom teréne takmer všade v Európe. Zároveň je dôkazom, že najlepšie príbehy sa odohrávajú na okraji spoločnosti a v mokrých, najmokrejších štvrtiach. Niečo pre mňa, až mi bolo mi ľúto, že som tú knižku nenapísala ja.

Milan Čupka

reportér prílohy Víkend, denník Pravda

 • 1 Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (Veda 2015/2016)

„Príbeh úbohý a príliš veľa postáv.“ Tak znie starý kameňák o ponose čitateľa, ktorý si z knižnice omylom odniesol telefónny zoznam. So slovníkmi to býva podobné, ľudia ich vnímajú čisto funkčne, málokto v nich hľadá príbehy. Od vôbec prvého slovenského etymologického slovníka sa však nedá odtrhnúť. Pôvod mnohých z 10-tisíc súčasných slovenských výrazov je malou detektívkou. Apropo, vedeli ste, že výraz detektív sa u nás používa od 20. storočia a pochádza z anglického detective, ktoré si zase svoj základ našlo v latinskom dētegere – odkrývať, odhaľovať?

 • 1 Iboja Wandall-Holm: Moruša (redakcia textu: Ján Púček, Absynt 2016)

Židovské dievča, ktoré sa koncom 30. rokov zaľúbené s knihou na liptovskej lúke cítilo „ako blíženec prírody, oblakov a nekonečna“, prešlo onedlho spolu s miliónmi ďalších peklom prenasledovania a koncentračných táborov. Prežila, no pýtala sa, „ako sa zmieriť s možnosťou budúcej nákazy, ktorá oslabuje alebo ničí schopnosť pociťovať hanbu a pohoršenie nad každým prekročením hraníc slušnosti a pravdy, a s faktom, že mi len náhoda a inštinkt pomohli prežiť neustále nástrahy obrovského vražedného podniku“. Poetické memoáre zo strašnej doby.

 • 2 Mariusz Szczygieł: Projekt: pravda (preklad: Helena Stachová, Nakladatelství Dokořán 2016)

V dobe bublín sociálnych sietí svoju pravdu zvyčajne porovnávame len s vlastným táborom, pritakávačmi. Konfrontácia s druhou stranou má často podobu slovnej nukleárnej vojny. Preto je dobré, že Mariusz Szczygieł hľadal osobnú pravdu rozbitú na atómy u známych i neznámych, spisovateľov i SBSkárov v hypermarkete. Ak sa dnes Západ sťažuje, že si jeho obyvatelia navzájom prestávajú rozumieť, šlabikárom k lepšiemu porozumeniu môže byť aj nová kniha poľského reportéra, ktorý loví témy v tichých rybníkoch. „Pod stojatou vodou sa totiž dejú veľké veci.“

Matúš Kvasnička

vedúci oddelenia kultúry, Pravda

 • 1 Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (Veda 2015/2016)

Mnoho zaujímavých a objavných informácií o viac ako 10-tisíc výrazoch zo slovenčiny. Klobúk dolu pred autorom, ktorý práci na slovníku venoval takmer dve desaťročia.

 • 2 Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (preklad: Igor Otčenáš, Premedia 2016)

Provokujúca správa o banalite a mašinérii zla.

 • 3 Pavel Ryška, Jan Šrámek: Pionýři a roboti (Paseka 2016)

Monografia mapujúca vizuálnu kultúru a zlatú éru československej ilustrácie v rokoch 1950 až 1970.

Peter Balko

spisovateľ, filmový scenárista

 • 1 Agda Bavi Pain: Východ z raja (KK Bagala 2016)

Agda je prízrak, démon i enfant terrible súčasnej slovenskej prózy. V jeho krátkych textoch sa pod povrchovou vrstvou hnusu, skepsy alebo perverznosti skrýva neha i láska v tej najčírejšej podobe. Hranica medzi východom z raja a cestou do pekla je tenšia než kedykoľvek predtým. Agda opäť „zabil“.

 • 2 Svetlana Alexijevič: Vojna nemá ženskú tvár (preklad: Marek Chovanec a Ondrej Marušiak, Absynt 2015)

Svetlana Alexijevič, bieloruská spisovateľka a reportérka, dokazuje, že literatúra nie je „iba“ o písaní, ale predovšetkým o počúvaní. Potlačiť autorské ego a nechať zaznieť hlas „tých druhých“, pozorovať ozrutnú mašinériu vojny očami i prstami žien a dokonať orálnu históriu apokalypsy. Sú knihy, ktoré sa dajú čítať dookola celý život – a sú knihy, ktoré si už nechcete prečítať druhýkrát. Nobelova cena za literatúru za rok 2015 nemohla skončiť v lepších rukách.

Ivana Taranenková

literárna vedkyňa

 • 1 Zuza Cigánová: Aksál (SSS 2016)

Knihy prozaičky Zuzany Cigánovej, známej širšej verejnosti skôr ako herečka, pôsobia na slovenskej literárnej scéne už niekoľko rokov nenápadne, no pozornosť si nepochybne zaslúžia. Platí to aj pre jej aktuálnu prózu, v ktorej prichádza s príbehom-nepríbehom jednej skoro-nevery a manželskej krízy. Dianie je naozaj veľmi nenápadné, založené na pohľadoch, drobných gestách, letmých dotykoch a skôr na mlčaní než na rozhovoroch.

 • 2 Anne Tylerová: Špulka modré nitě (preklad: Marcela Nejedlá, Ikar, Praha 2016); Děvče na ocet (preklad: Zuzana Meyerová, Práh, Praha 2016)

Nenápadne pôsobia u nás i preklady próz americkej prozaičky Anne Tylerovej, ktoré sú v slovenskom prostredí prítomné už zo začiatku 90. rokov (Dychové cvičenia, Večera v reštaurácii Nostalgia, Rozsypaný svet). Tylerová sa zameriava predovšetkým na príbehy amerických stredostavovských rodín a jej analýze rodinných vzťahov nechýba empatia a ironický nádych. Tento rok sa objavili dva jej české preklady, Špulka modré nitě je rodinnou ságou troch generácií (kniha bola vlani medzi finalistami literárnej ceny The Man Booker), Děvče na ocet je súčasťou projektu Shakespeare 400 a predstavuje duchaplné prerozprávanie komédie Skrotenie zlej ženy.

Jakub Prokeš

zástupca šéfredaktorky, Pravda

 • 1 Ľubor Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (Veda 2015/2016)

Slovník? Prečo nie! Stručný etymologický slovník je vybrúsené dielo. Majsterštuk! Autor a vydavateľ ním splácajú dlh celej spoločnosti našej rodnej reči – slovenskému jazyku. Takáto populárno-vedecká práca totiž u nás nepochopiteľne dlho chýbala. Prelomový slovník má cveng – plným právom ho oceňujú odborníci, ale inšpirujúci a užitočný je aj pre ďalších milovníkov jazyka a reči. Pre mňa je čítanie o pôvode vyše 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka ako detektívka. Grafická úprava je prehľadná, lahodí mi aj výber písma. Vyše 700-stranovú knihu síce vydali už vlani, ale do života ju uviedli až tento rok v apríli, preto verím, že môj hlas bude platný. A ešte jeden dôvod, prečo hlasujem práve za Stručný etymologický slovník: je dôkazom, že poctivá robota sa oplatí a na internete vskutku nie je všetko.

 • 2 Frederick Forsyth: Outsider. Môj dobrodružný život (Ikar 2016)

Tento rok nemám jednoznačného favorita. Keby som mal však odľahčiť zoznam tipov na „vážne a zásadné“ knižky, azda aj s trochou zveličenia a rebelantstva by som priznal, že som bol zvedavý na slovenské vydanie beletrizovaného životopisu autora legendárneho Dňa pre šakala. Outsidera som aj s prílohou plnou fotografií prečítal na jeden šup. Napokon, ako všetky Forsythove knižky.

 • Deníky Ondřeje Sekory 1944–1945 (Plus, Praha 2016)

Preslávil ho Ferdo Mravec. Hltali ho deti aj dospelí. Novinár, spisovateľ, ilustrátor a jeden z otcov českého komiksu Ondřej Sekora mal však aj svoju 13. komnatu – pracovný láger v Nemecku, do ktorého musel nastúpiť v roku 1944. Nechcel o ňom nikdy hovoriť, aj preto sú jeho denníky cenné. Je to jedinečné nepatetické svedectvo, navyše zaznamenané písmom i sviežou až grotesknou ilustráciou. Textový prejav je úsporný, nie však strohý. Cítiť z neho smútok, clivotu, ale často až šokujúci nadhľad a človečinu. Zápisky sú okorenené drobnými vtipnými poznámkami i trefnými glosičkami. Všetko vraj s ohľadom na príbuzných, ktorým boli určené. Niektorí znalci Sekorovho diela tvrdia, že práve tieto Denníky by mohli byť kľúčom k jeho povojnovému príklonu k ľavici i úsiliu dištancovať sa od prvorepublikovej minulosti a akéhokoľvek násilia. Potešil ma aj formát knižky a jej obálka (s usmiatou tváričkou vykúkajúcou cez zamrežované okno), ktoré ctia pôvodnú veľkosť Sekorovho skicára.

Juraj Raýman

scenárista, spisovateľ

 • 1 Monika Kompaníková: Na sútoku (Artforum 2016)

Páči sa mi jej krehkosť a giordanovská schopnosť popísať intimitu postáv, aj istá záhadnosť až magickosť, ktorá ma ako čitateľa nútila interpretovať a uvažovať o vzťahu dvoch generačne odlíšených a zároveň až matricovo podobných ženských postáv.

 • 1 Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Slovart 2016)

Oceňujem špecifickú subjektívnu autenticitu v knižke, ktorú som kúpil pod stromček mame a starej mame.

 • 1 Juraj Bindzár: Mlčky a krátko (Orman 2016)

Ďalší dôkaz Bindzárovej schopnosti rozprávať veľkým štýlom.

 • 2 Svetlana Alexijevičová: Doba z druhé ruky (preklad Pavla Bošková, Pistorius & Olšanská, Příbram 2015)
 • 2 Julian Barnes: Šum času (preklad Ján Litvák, Artforum 2016)

Okrem iného aj za to, že ma inšpiroval k tomu, aby som si pri čítaní púšťal Šostakoviča.

Jana Beňová

spisovateľka

 • 1 Irena Brežná: Vlčice zo Sernovodska (Absynt 2016)

„Čečensko, táto malá kaukazská krajina od nás nie je ďaleko a strašné udalosti sa tu neodohrali tak dávno – aj preto sa nás týkajú a budú sa týkať čoraz viac. Je tu však istá nádej. Stále sú tu ľudia, ktorí sa nenechali umlčať. Rozprávajú. Svedčia. Ony. Ženy v šatkách. Vlčice zo Sernovodska. A Irena Brežná medzi nimi.“

 • 1 Lucia Berlin: Manuál pre upratovačky (preklad Aňa Ostrihoňová, Inaque 2016)

„Bay Area, New York a Mexiko City boli jediné miesta, kde som sa necítila iná. Práve som sa vrátila z nákupu a všetci mi prajú pekný deň a usmievajú sa na moju kyslíkovú bombu, akoby bola pudlík či dieťa.“

Peter Šulej

básnik, prozaik, vydavateľ

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)
 • 2 Umberto Eco: Nulté číslo (preklad: Stanislav Vallo, Slovart 2015)

Vladimíra Gahérová

redaktorka odd. kultúry, Pravda

 • 1 Marek Vadas: Útek (ilustrácie: Daniela Olejníková, Brak 2016)

Marek Vadas sa v svojej novej detskej knižke Útek rozhodol spolupracovať s ilustrátorkou Danielou Olejníkovou a výsledok je viac ako vydarený. Výrazný rukopis známej výtvarníčky je rovnocenným partnerom príbehu malého chlapca a jeho psa Alana, ktorí musia nedobrovoľne opustiť svoj domov. Na ceste za hľadaním nového útočiska sa však stretávajú aj s odmietaním a predsudkami. Vadas netlačí na pílu. Pálčivosť aktuálnej témy podáva skrz optiku detského hrdinu, s ľahkosťou, nadhľadom, a vďaka otvorenému záveru aj s možnosťou rozhodnúť sa, ako príbeh skončí.

 • 2 Jón Kalman Steffanson: Ryby nemajú nohy (preklad: Zuzana Stankovitsová, Artforum 2016)

Početnú čitateľskú základňu si islandský spisovateľ Jón Kalman Steffanson získal už v roku 2014, keď u nás vyšiel jeho román Letné svetlo a potom príde noc. Vďaka prekladu Zuzany Stankovitsovej mu tento rok na Slovensku vyšiel ďalší román – rodová sága Ryby nemajú nohy. Steffanson opäť potvrdil titul majstra slova a okamihu, ktorý donúti čitateľa nazerať aj na celkom bežné situácie so zatajeným dychom. Pri mapovaní osudov konkrétnej islandskej rodiny sa vracia v čase, hľadá súvislosti medzi minulosťou a prítomnosťou a spoločnosť mu pritom robia len „tri svetové strany: vietor, more a večnosť“.

Monika Kompaníková

spisovateľka

 • 1 Dežo Ursiny: Jabloň v zime. Listy Eve Rozenbaumovej (Artforum 2016)

Nepatrí sa hlasovať za knihy z nášho vydavateľstva, no vďaka tomu poznám príbeh tejto knihy, a ten príbeh je rovnako pekný ako jej obsah. 

 • 2 Ryszard Kapuściński: Impérium (preklad: Jozef Marušiak, Absynt 2016)

Jedna zo skvelých reportáží poľského reportéra, z ktorých sa dozviete súvislosti politické, geografické aj etnografické a ktoré sa čítajú ako román.

 • 3 JAZ: Opráski z historje svjeta (Grada Publishing, Praha 2016)

Pecka! Najlepšie fóry od záhadného pána, ktorý sa zjavne vyzná viac v histórii a filozofii ako v kreslení. 

Roberta Tóthová

redaktorka odd. kultúry, Pravda

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Poetka vecným medicínskym jazykom odhaľuje prehliadané fenomény a skladá mozaiku chorobopisov svojho okolia i doby.

 • 3 Jaromír 99, Jan Novák: Zátopek (Argo / Paseka, Praha 2016)

Grafický román o úspechoch a láske najvýznamnejšieho česko-slovenského atléta a rekordmana Emila Zátopka.

František Hruška

literárny historik, prekladateľ

 • 2 Elena Ferrante: Príbeh nového priezviska (preklad: Ivana Dobrakovová, Inaque 2016)

Príbeh diela Eleny Ferrante je sám osebe dobrým námetom na príbeh. Hoci sa rozhodla ísť proti duchu dnešnej doby a svoje knihy osobne nepropagovať, trh a médiá premenili jej anonymitu na skvelý reklamný ťah a urobili z autorky najhľadanejšiu osobu v literárnom svete. Poctivosť jej pôvodného úmyslu, aby sa jej knihy propagovali samy, potvrdzuje spôsob písania, keď sa drží tradičného rozprávania, ktoré sa poctivo usiluje pochopiť svoje postavy, dobu, v ktorej žili, a zároveň zmysel svojho rozprávania.

 • 3 Milan Kundera: Život je jinde (Atlantis, Brno 2016)

Kniha vznikala v roku 1969, keď život v socialistickom Československu otvoril oči aj tým, ktorí lákavej myšlienke o sociálne spravodlivej spoločnosti úprimne verili. Jej presvedčivosť spočíva práve v tom, že nepoukazuje prvoplánovo na politické zločiny komunizmu, ako to robí povrchná propaganda, ale odhaľuje, ako takéto idey deformujú vedomie ľudí, keď sa prestanú riadiť rozumom a podľahnú svojim pocitom a želaniam. Dnešné emotívne rozhodovanie v referendách potvrdzuje, že je Kunderova kniha stále aktuálna. Mne je zvlášť blízka, lebo som ju čítal v talianskom preklade mojej kolegyne na univerzite v Neapole, ktorej Kundera posielal český rukopis súčasne s prípravou francúzskeho vydania.

Eugen Gindl

publicista, scenárista, dramatik

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)
 • 1 Peter Macsovsky: Tantalópolis (Drewo a srd / Vlna 2015)
 • 1 Andrej Bán: Na juh od raja (Slovart 2016)
 • 2 Paweł Smoleński: Irák. Peklo v ráji (preklad: Lucie Zakopalová a Michaela Benešová, Dokořán, Praha 2015)
 • 2 Guillermo Cabrera Infante: Tři truchliví tygři (preklad: Anežka Charvátová, Fra, Praha 2016)
 • 3 Břetislav Tureček: Blízky východ nad propastí (Knižní klub, Praha 2016)

Tina Čorná

vedúca prílohy Víkend, Pravda

 • 1 Mária Ferenčuhová: Imunita (Skalná ruža 2016)

Poézia ako životodarná protilátka.

 • 1 Ľubomír Feldek: Životopis vo veršoch (ilustroval Miroslav Cipár, ed. Anna Lara, Ikar 2016)

V mene redakcie gratulujem jubilantovi (80) k novej knihe, v ktorej mapuje cestu vlastnej tvorby, slovenskej literatúry aj spoločnosti.

 • 1 Peter Macsovszky: Tantalópolis (Drewo a srd / Vlna 2015)

Písanie podmanivo existenciálne.

 • 1 Veronika Šikulová: Petrichor (Slovart 2016)

Autorkina novinka s vôňou zeme po daždi.

 • 2 Wisława Szymborska: Veľké číslo (ilustrovala Mária Čorejová, preklad: Silvia Kaščáková, FACE 2016)

„Szymborska sa radí k autorom, ktorí písali, len keď mali čo povedať,“ nájdeme v texte o poľskej nobelistke v slávnej zbierke jej básní v aktuálnom slovenskom preklade.

 • 3 Karel Čapek: Kniha apokryfů (Vyšehrad, Praha 2016)

„Mám více smyslu pro lidi než pro jejich pravdy,“ tvrdí Čapkov Pilát Pontský.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #anketa #Mária Ferenčuhová #Milan Kundera #Julian Barnes #Kniha roka 2016
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy