Karol Mišovic: Javiskové osudy

Mária Prechovská, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Zdena Gruberová a Eva Poláková patria medzi najvýraznejšie zjavy slovenského herectva 20. storočia.

23.01.2017 05:00
debata

Všetky boli po dlhé roky výraznými členkami činohry Slovenského národného divadla a mali zásadný význam pri budovaní najreprezenta­tívnejšej slovenskej divadelnej scény.

Karol Mišovic: Javiskové osudy

Každá svojou osobnosťou, hereckým štýlom a výrazovými prostriedkami prinášala na javisko originalitu a špecifickosť. Ich herecká typológia, spôsob herectva, spolupráca s kľúčovými divadelnými režisérmi ich vyzdvihovala na piedestál slovenského herectva.

I keď menované herečky patria medzi najzaujímavejšie zjavy slovenského dramatického umenia druhej polovice 20. storočia, nedá sa obísť pôsobenie ich kolegýň. Kultúrnu hodnotu najvýznamnejších z toho radu herečiek sa usiluje naznačiť úvodná štúdia venovaná genéze slovenského ženského herectva od jej profesionálnych počiatkov v dvadsiatych rokoch 20. storočia až po prelomový rok 1989. Kapitola pomenúva vývin ženského herectva, jeho formovanie a nevyhnutné spoločenské a dobové kontexty, ktoré vplývali na modelovanie divadelného umenia.

Karol Mišovic (1987) vyštudoval teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte VŠMU, je dokumentaristom Divadelného ústavu.

Divadelný ústav

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Karol Mišovic #Javiskové osudy