Zuzana Kusá: Škola nie je pre všetkých

21.03.2017 05:00

Monografia približuje každodennú podobu vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk.

Zuzana Kusá: Škola nie je pre všetkých
Zuzana Kusá: Škola nie je pre všetkých

Opiera sa o etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Knižka ukazuje prekážky premeny škôl na inkluzívne inštitúcie prijímajúce a podporujúce každé dieťa.

Zuzana Kusá (1957) je sociologička, od roku 1991 viedla v Sociologickom ústave SAV niekoľko výskumov životopisných rozprávaní, mediálneho a politického diskurzu a identít. Špecializuje sa na kvalitatívne výskumné metódy, ktoré aj vyučuje. Od výskumu Sociálna história chudoby na Slovensku prednáša a píše aj o chudobe. V súčasnosti pracuje na národnom projekte Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe.

Sociologický ústav SAV

#knižná novinka #Zuzana Kusá #Sociologický ústav SAV #Škola nie je pre všetkých
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku