Monika Vrzgulová: Nevyrozprávané susedské histórie

20.04.2017 05:00

Autorka v knihe s podtitulom Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív predstavuje poznatky a zistenia zo svojho 20-ročného výskumu problematiky holokaustu na Slovensku metódou oral history.

Monika Vrzgulová: Nevyrozprávané susedské histórie
Monika Vrzgulová: Nevyrozprávané susedské histórie

Zamýšľa sa nad možnosťami aj limitami tejto metódy, uvažuje o vzťahu identita – subjektivita – pamäť. Predstavuje, porovnáva a komentuje obsahy spomienok, ktoré v súčasnosti komunikujú židovskí a nežidovskí aktéri historických udalostí spojených s holokaustom na Slovensku.

Monika Vrzgulová (1965) pôsobí v Etnologickom ústave SAV a je riaditeľkou Dokumentačného strediska holokaustu. Venuje sa témam ako urbánna etnológia, sociálna pamäť, sociálna identita, stereotypy, holokaust na Slovensku a transformačný proces po roku 1989. Je tiež koordinátorkou projektu Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve Slovenska počas druhej svetovej vojny v rámci medzinárodného výskumu Oral history pre Holocaust Memorial Museum vo Washingtone.

VEDA/Ústav etnológie SAV

#Ústav etnológie SAV #oral history #Monika Vrzgulová #knižná novinka #holokaust
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk