Katarína Bajcurová: Slovenské sochárstvo 1945 – 2015, Socha a objekt

27.04.2017 05:00

Aj keď sa dnes historici umenia sústreďujú skôr na monografie či prípadové štúdie a „veľké“ dejiny sa takmer nepíšu, Katarína Bajcurová sa rozhodla pre historickú panorámu vývoja 70 rokov slovenského sochárstva.

Spláca tak starý symbolický „dlh“ disciplíne i samotným tvorcom. V centre jej záujmu je klasické (tradičné) sochárstvo, ako aj problematika objektu a inštalácie. Autorka charakterizuje premeny sochárskeho myslenia na pozadí spoločenských zmien, poukazuje na miestne špecifiká v konfrontácii so svetom, ako aj na prínosy osobností v jednotlivých historických obdobiach. Interpretuje kľúčové, ikonické diela a pokúša sa sformulovať, čo je v slovenskom sochárstve autentické a prečo. Publikácia sprevádza dejinami slovenského sochárstva slovom i obrazom, predstavuje najdôležitejších tvorcov a ich najvýznamnejšie diela v chronologickom prehľade.

Umenovedkyňa Katarína Bajcurová (1957) pôsobila v Umenovednom ústave (neskôr Ústav dejín umenia) SAV. V Slovenskej národnej galérii pracuje od roku 1994, v rokoch 1999 – 2009 zastávala funkciu generálnej riaditeľky, v súčasnosti je kurátorkou zbierky moderného a súčasného umenia. Špecializuje sa na problematiku slovenského moderného sochárstva a maliarstva, v rámci toho sa venuje aj sklu.

Slovart

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Socha a objekt #Katarína Bajcurová: Slovenské sochárstvo 1945 – 2015
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku