Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty

17.06.2017 05:00

Esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Didi-Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi.

Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty
Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty

Prostredníctvom analýzy jeho oscarového filmu Saulov syn (2015) skúma hranice a možnosti zobrazenia jednej z najväčších katastrof 20. storočia – šoa, nazvanej Nemesom aj „čierna diera uprostred nás“. Didi-Huberman si vo svojej eseji kladie otázku, či môže fikcia a realistický filmový obraz túto „čiernu dieru“ vyniesť na svetlo.

Film Saulov syn sa odohráva v Osvienčime v roku 1944. Jeho ústredným hrdinom je maďarský žid Saul Ausländer, člen Sonderkommanda, ktoré je pridelené k práci pri plynových komorách a hromadách, na ktorých sa pália ľudské ostatky. Keď apatický Saul zbadá telo svojho syna, prebudí sa v ňom potreba obstarať mu riadny židovský pohreb. Saul sa vydáva na delirickú cestu táborom s jediným cieľom – nájsť rabína. Didi-Huberman dôslednou analýzou formálnych aspektov filmu dokáže preniknúť do jeho hĺbky a objasniť tak rôzne významy, vychádzajúc tiež z poznania problematiky a režisérových postojov.

Francúzsky filozof a kunsthistorik Georges Didi-Huberman (1953) sa vo svojich prácach zaoberá vizuálnym umením, historiografiou umenia, psychoanalýzou a vedami o človeku v kontexte spoločenského i biologického vývoja.

Vo francúzskom origináli Sortir du Noir (Les Éditions de Minuit, 2015). Preložila Mária Ferenčuhová.

SFÚ

#Vyjsť z temnoty #SFÚ #knižná novinka #Georges Didi-Huberman
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk