Ján Cikker: Listy matke

28.06.2017 05:00

Kniha predstavuje unikátnu zbierku listov hudobného skladateľa, ktoré počas obdobia 1917 - 1963 písal a posielal svojej matke.

Ján Cikker: Listy matke
Ján Cikker: Listy matke

Zachovaná korešpondencia je významným zdrojom hlbšieho poznania Cikkerovej tvorby, jej inšpirácie, ako aj vysvetlením viacerých udalostí súvisiacich so skladateľovým životom. Odráža široké súvislosti súdobých kultúrno-spoločenských pomerov na Slovensku.

Prvá publikácia listov Jána Cikkera (1911 – 1989) matke Márii rod. Psotkovej ponúka čitateľom možnosť sledovať myšlienky, úvahy, pohnútky a prácu jednej z najväčších postáv slovenskej hudby. Listy odhaľujú zložitú dobu a jej citlivé vnímanie umelcom, ktorý sa tej najbližšej osobe zveroval s najvnútornejšími pocitmi, s okamihmi šťastia, bolesti i sklamania, s úspechmi svojej hudby doma i v zahraničí, s pocitmi krásy, ktorú vnímal v lone prírody.

Editorkou knižného vydania je Irena Michalicová, ktorá sa desať rokov venuje spracovávaniu Cikkerovej pozostalosti a bola iniciátorkou tohto projektu. Kniha nie je určená len muzikológom, ale najširšej kultúrnej verejnosti, ktorá sa na pozadí skladateľových listov dozvie mnohé doposiaľ neznáme okolnosti kultúrno-spoločenského života na Slovensku.

G-Ateliér

#Listy matke #knižná novinka #Ján Cikker #Irena Michalicová
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk