Jonathan L. Larson: Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti

14.07.2017 05:00

Publikácia amerického autora skúma kritické myslenie ako sociálny projekt pri prechode nášho regiónu k demokracii a trhovej ekonomike.

Jonathan L. Larson: Kritické myslenie v...
Jonathan L. Larson: Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti

Z akých dôvodov vnímali bežní ľudia kritické myslenie ako sociálny problém počas pätnástich rokov nasledujúcich po komunistickej vláde? Čo znamená opisovať ho ako spoločenský, a nie individuálny jav? Aké lokálne rozdiely a spoločenské základy kritického myslenia nedocenili tí, ktorí chceli zo zahraničia importovať nové výrazové prostriedky na podporu tohto prechodu? Akým spôsobom ovplyvňujú doteraz používané rečové a písomné prostriedky súčasné dianie?

Etnografická interdisciplinárna štúdia mladého antropológa, asistujúceho profesora na Univerzite v Iowe mapuje niektoré zo spoločenských dynamík a politických síl, ktoré určovali kritiku a ovplyvňovali vzorce sociálneho správania a myslenia vo vzdelávaní a verejnej kultúre na Slovensku v postkomunis­tickej ére.

V anglickom origináli Critical Thinking in Slovakia after Socialism (University of Rochester Press, 2013).

Kalligram

#knižná novinka #Kalligram #kritické myslenie #Jonathan L. Larson
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku