Andrea Bokníková (zost.): Potopené duše

01.10.2017 05:00

Kniha s podtitulom Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia je rozsiahlym výberom z tvorby dvanástich výnimočných autoriek.

Jedinečná čítanka prináša zabudnuté aj doposiaľ neobjavené básne spolu s ďalším textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby viac i menej známych mien.

Andrea Bokníková (zost.): Potopené duše
Andrea Bokníková (zost.): Potopené duše

Čítanka predstaví tvorbu Šáry Buganovej, Bely Dunajskej, Henny Fiebigovej, Ľudmily Groeblovej, Zory Jesenskej, Eleny Kamenickej, Slávy Manicovej, Viery Markovičovej-Zátureckej, Nory Preusovej, Viery Szathmáry-Vlčkovej, Violy Štepanovičovej a Hany Záhorskej. Zostavila ju a úvodnou štúdiou vybavila literárna historička Andrea Bokníková (1969), ktorá sa dlhodobo zaujíma o poéziu prvej polovice 20. storočia. Povyberala roztratené publikované i nepublikované básnické texty dvanástich poetiek vo verejných a súkromných archívoch a v edičnej spolupráci vydavateľstva Aspekt ich pripravila do čitateľsky atraktívnej podoby, pričom „zozbierala“ aj osudy autoriek a dovolila im tak prehovoriť vlastnými slovami. Výsledkom je literárny materiál, ktorý svojou atraktivitou, umeleckou úrovňou aj skúsenostno-myšlienkovým bohatstvom právom patrí k dôležitým príspevkom do mapy našej modernej poézie.

Výber sprevádzajú medailóny o živote a diele poetiek, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia. Publikáciu odborne posúdili Ján Gavura, Vladimír Petrík a Jaroslav Šrank, graficky upravila Jana Sapáková.

Aspekt

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Andrea Bokníková #Potopené duše
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku