Anders Aslund, Simeon Djankov (eds.): Veľké znovuzrodenie

27.01.2018 05:00

Pád komunizmu zmenil politické a ekonomické prostredie vo viac ako dvadsiatich krajinách Európy a Ázie. V tejto publikácii s podtitulom Lekcie z víťazstva kapitalizmu nad komunizmom politici, akademici a tvorcovia politík hodnotia skúsenosti z „veľkého znovuzrodenia“ kapitalizmu.

Anders Aslund, Simeon Djankov (eds.): Veľké...
Anders Aslund, Simeon Djankov (eds.): Veľké znovuzrodenie

Autori štúdií vyzdvihujú tie stratégie, ktoré boli v jednotlivých štátoch najúspešnejšie v procese ich prechodu na stabilné a prosperujúce trhové hospodárstva. Sú v nej však uvedené aj príklady takých krajín, v ktorých opäť prevládlo politické a ekonomické autoritárstvo. Autori dospeli k záveru, že najlepšie výsledky sa zrodili zásluhou jasných vízií lídrov a ich ochoty podniknúť odvážne kroky, vďaka privatizácii štátnych podnikov a deregulácii cien. Nedávne retardačné tendencie v Rusku a v Maďarsku však vrhajú tieň na odkaz transformácie pred štvrťstoročím.

Kniha je výsledkom dvojdňového sympózia v Budapešti 6. až 7. mája 2014, na ktorom odborníci – teoretici a praktickí ekonómovia – reflektovali na minulosť, súčasnosť a budúcnosť reforiem. Editormi publikácie sú švédsky ekonóm, člen Atlantickej rady Anders Aslund (1952) a bulharský ekonóm, bývalý minister financií Simeon Djankov (1970), ktorý dnes pôsobí na London School of Economics.

Kalligram

#Veľké znovuzrodenie #Simeon Djankov #knižná novinka #Anders Aslund
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk