Martin Palúch: Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989

01.02.2018 05:00

Kniha sa venuje formám a prejavom cenzúrnych zásahov, ktoré na Slovensku po roku 1989 objavili v súvislosti s autorským dokumentárnym filmom. Za najviac dotknutý žáner - nielen u nás, ale napríklad aj v USA - pritom môžeme považovať investigatívny typ dokumentu.

Autor v krátkom historickom prehľade rekapituluje mechanizmy fungovania cenzúry riadenej štátom, ktoré sa v prípade filmovej tvorby uplatňovali v období prvej Československej republiky, za vojnovej Slovenskej republiky a v bývalom Československu. Rezíduá týchto foriem sa neskôr plynule objavili aj v demokratickej Slovenskej republike (od roku 1993), a to najmä vo forme politicky, nábožensky alebo osobne motivovaného tlaku na pôvodnú tvorbu a jej autorov zo strany politikov, záujmových alebo spoločenských skupín. Kniha sa snaží nájsť odpoveď na otázku: Ak je cenzúra na Slovensku podľa zákona z roku 1990 neprípustná, prečo sa v súvislosti s dokumentárnou tvorbou termíny ako cenzúra a „trezorový film“ opakovane objavujú vo verejnom diskurze?

Martin Palúch (1977) je filmovy vedec a pedagóg, pôsobí ako samostatny vedecky pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. Je spoluautorom monografie o svojom otcovi Herec Ivan Palúch a autorom dvoch knižnych publikácií – Vnem v zrkadle fotografie a filmu a Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989.

Vlna

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Martin Palúch #Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku