Peter Jašek: Biľak - zradca alebo kolaborant?

03.02.2018 05:00

Vasil Biľak. Pre väčšinu spoločnosti bol vlastizradca a prosovietsky kolaborant, pre dogmatických komunistov zásadový politik, ktorý v roku 1968 pomohol „zachrániť výdobytky socializmu“.

V období normalizácie bol hlavný ideológ a sivá eminencia KSČ. Po novembri 1989 sa utiahol do súkromia svojej vily, z ktorého vychádzal iba na súdne prejednávania – obvinenia z vlastizrady za podpísanie tzv. pozývacieho listu v auguste 1968. Súdny proces bol ukončený bez vynesenia rozsudku v januári 2011.

Kniha prináša životný príbeh tohto vyučeného krajčíra, kariérneho komunistického straníka a verného súdruha, ktorý počas svojho 50-ročného pôsobenia v radoch komunistickej strany zažil a spoluvytváral všetky jej politické vzostupy a dramatické prehry. Ilegálne pôsobil v rokoch druhej svetovej vojny, zúčastnil sa SNP, po vojne pomáhal budovať stranícky aparát a cestu k moci, zažil krvavé obdobie stalinizmu s masovými perzekúciami v 50. rokoch, až po liberalizáciu 60. rokov.

Peter Jašek (1983) vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Venuje sa slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu.

Marenčin PT

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Peter Jašek #Biľak - zradca alebo kolaborant?
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku