Etela Farkašová: Scenár

Autorka v novej rozsiahlejšej próze rozvíja témy prítomné v jej predchádzajúcej tvorbe, do istej miery sa vracia aj k typom postáv, ktoré sú pre ňu príznačné. Tentoraz je to manželský pár, umelecká prekladateľka a prírodovedec, ktorí prechádzajú procesom vyrovnávania sa s vlastným starnutím.

08.03.2018 05:00
debata
Etela Farkašová: Scenár
Etela Farkašová Scenár Etela Farkašová: Scenár

Autorka tematizuje starobu/starnutie nielen ako individuálny psychický problém, ale vzhľadom na opojenie dnešnej spoločnosti ideálmi mladosti, aj ako problém sociálny. V prvom pláne ide o rodinný príbeh starších manželov, doň sú zakomponované filozofické reflexie súvisiace najmä s otázkou, či človek môže pochopiť „logiku“ svojho životného príbehu, vzťahy medzi jeho rôznymi časťami, a tým usmerniť jeho utváranie.

Próza je sugestívnou výpoveďou o vnútornom svete intelektuálky-sedemdesiatničky. Obe hlavné postavy majú vrúcny vzťah k hudbe a venujú veľa času jej počúvaniu, takže v druhom pláne próza prináša reflexie hudby ako prostriedku komunikácie a najmä sebapoznania a sebaprežívania. Hudobné motívy sú tu prítomné aj v inej podobe a za iným účelom, súvisia s prípravou „scenára“ poslednej rozlúčky. Spisovateľka, publicistka, esejistka a filozofka Etela Farkašová (1943) je zapísaná v čitateľskej verejnosti svojím osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou. Jej najnovšiu knihu zdobia ilustrácie Květy Fulierovej.

Vydavateľstvo SSS

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #scenár #Etela Farkašová #Vydavateľstvo SSS