Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová (eds.): Spytovali ste sa

05.04.2018 05:00

Výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise Kultúra slova od jeho založenia v roku 1966 v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou boli otázky adresované poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktoré sa týkali rozličných oblastí používania slovenčiny.

Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová (eds.):...
Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová (eds.): Spytovali ste sa

Z vyše tisíca príspevkov, ktoré boli uverejnené za posledných päťdesiat rokov v spomenutej rubrike, editorky vybrali a upravili tie, ktoré sú stále aktuálne a v ktorých sa nielen odpovedá na jednotlivé otázky, ale riešenie problému sa v nich často aj vysvetľuje. Príspevky sú rozdelené do jednotlivých kapitol podľa tematických okruhov, napr. oblasť morfológie, slovotvorby, pravopisu prevzatých slov či geografických názvov, alebo štylistiky a frazeológie. Zámerom je poskytnúť používateľom slovenčiny užitočnú a zaujímavú pomôcku.

Editorkami knižky sú jazykovedkyňa, autorka detských kníh a prekladateľka Sibyla Mislovičová (1958) a odborná pracovníčka Jazykovedného ústavu SAV Iveta Vančová (1961).

Veda

#Spytovali ste sa #slovenčina #Sibyla Mislovičová #knižná novinka #Iveta Vančová
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk