Arkady Fiedler: Madagaskar - moja láska

12.10.2018 05:00

Knižné dielo vzniklo za zaujímavých okolností. Autor vycestoval na Madagaskar s podporou poľskej vlády ešte pred 2. svetovou vojnou.

Ako nezávislý odborník a prírodovedec študoval krajinu, no okrem toho mal vytvoriť podmienky na prípadnú poľskú kolonizáciu Madagaskaru. Zvláštna paralela s príbehom Slováka Mórica Beňovského, ktorý plnil podobné poslanie pre francúzskeho kráľa 160 rokov pred Fiedlerom. Arkady Fiedler skúma zvieratá, rastliny, opisuje zvyky domorodého obyvateľstva a fotografuje. Práve jeho pôvodné fotografie z 30. rokov minulého storočia dodávajú knihe maximálnu autenticitu a umocňujú umeleckú hodnotu jeho opisov z takmer dvojročnej misie.

Poľský prozaik, reportér, prírodovedec a cestovateľ Arkady Fiedler (1894–1985) bol fenoménom, ktorého aktivity prekročili poľské a európske hranice. Počas svojho života zorganizoval niekoľko desiatok výprav do rôznych končín sveta. Napísal 32 kníh, ktoré boli preložené do 23 jazykov a vyšli v celkovom náklade viac ako 10 miliónov výtlačkov. V jeho knihách nenájdete len jednorozmerné reportáže alebo prvoplánové cestopisy. Fiedlerovo dielo nie je iba opisom prírodných krás a prostredia, v ktorom žijú ľudia tej-ktorej krajiny. Autor približuje ľudí odlišných kultúr a etník a ich vzájomné vzťahy, s dôrazom na úctu k miestnym zvykom a tradíciám.

V poľskom origináli Madagaskar – Gorąca wieś Ambinanitelo (1953).

Vydavateľstvo SSS

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Arkady Fiedler
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku