Miroslav Válek: Domáca úloha

Dvadsať básní z literárnych začiatkov Miroslava Válka. Ich výber vychádza z objavu neznámych pútnických básní z obdobia 1942 -1948, ktoré autor publikoval v dobovej katolíckej tlači, v kalendári Pútnik svätovojtešský a časopise Pútnik, premenovanom neskoršie na Pútnik cyrilometodejský.

08.01.2019 07:00
debata
zväčšiť Miroslav Válek: Domáca úloha
Miroslav Válek Domáca úloha Miroslav Válek: Domáca úloha

Válek sa v knihe profiluje ako pokračovateľ rozvinutej tradície slovenskej katolíckej moderny. Nadväzuje na duchovné námety aj poetické postupy a už v čase literárneho rozletu sa prejavuje ako hĺbavý analytik a sugestívny sprostredkovateľ osobnej, ako aj nadosobnej dramatickej až tragickej situácie človeka. Pocit osamelosti, vedomie zrady i bezvýchodiskovosť sa v poézii mladého básnika zrážajú s vžitou kresťanskou predstavou o svete a v mnohých básňach čitateľ spozná Válka z básnikových neskorších kníh. Básnickú zbierku sprevádzajú ilustrácie slovenského maliara Cypriána Majerníka.

Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí poznamenala slovenskú kultúru – ako vynikajúci tvorca, predstaviteľ moderny, i ako komunistický činiteľ poplatný dobe normalizácie.

FACE

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #poézia #Miroslav Válek