Marián Milčák: Teserakt

Zbierka básní Mariána Milčáka sa rodí z otázok, ktoré majú svoj pôvod v uvažovaní o zmysle. Premýšľanie o zmysle (nielen ľudskej existencie, ale všetkého, čo jestvuje), má popri filozofickom a umeleckom aspekte aj svoj vedecký a spirituálny rozmer. Spirituálny výklad sveta nachádza napríklad svoju alternatívu v kvantovej fyzike, a naopak.

12.01.2019 05:00
debata
zväčšiť Marián Milčák: Teserakt
Marián Milčák Teserakt Marián Milčák: Teserakt

Výsledkom skĺbenia oboch možností nie je paradox, ale objav, odkrytie pravdy, logický posun. Ako isté ozvláštnenie možno vnímať pokus autora vtesnať svoje postoje k svetu tentoraz „do tela“ básní v próze. Niektoré z Milčákových básnických textov však smerujú aj k citlivej reflexii dejinných obratov, ktorým sa jeho generácia nemohla a ani nechcela vyhnúť. Rukopis nadštandardným, nebanálnym spôsobom otvára filozofické, ale aj spirituálne otázky v postmetafyzickom a postregionálnom čase. Básnik, literárny vedec, pedagóg a prekladateľ Marián Milčák (1960) pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Knižka je jeho deviatou básnickou zbierkou.

Zbierka je ilustrovaná vyšívanými obrazmi Vlasty Žákovej.

Modrý Peter

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Marián Milčák