Milan Cyroň: Eduard Grečner a jeho filmy

27.01.2019 05:00

Prvá ponovembrová česká monografia venovaná výhradne slovenskému filmu.

Autor vychádza zo svojej dizertačnej práce, ktorá sa venovala trom filmovým dielam slovenského scenáristu a režiséra Eduarda Grečnera (1931) zo 60. rokov – Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac a Drak sa vracia – a to najmä vývoju tzv. scenáristickej predstavy, teda od idey filmu po jeho hotovú verziu. Tieto prípadové analýzy zároveň odhaľujú všeobecné mechanizmy práce so scenármi, schvaľovací proces a zapojenie jednotlivých osôb, fungujúce v tomto období v slovenskom filme.

Pre knižné vydanie autor text rozšíril o kontextové kapitoly zaoberajúce sa „filmovým“ životopisom režiséra i prehľadom vývoja slovenskej kinematografie v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Kniha tak rozširuje vhľad do prostredia a zároveň poskytuje porovnávací materiál k situácii v českom filme daného obdobia. Vďaka spolupráci a ústretovosti Slovenského filmové ústavu sa podarilo knihu vybaviť kvalitným a dosiaľ nepublikovaným obrazovým materiálom z archívnych fondov. Kniha obsahuje tiež filmografiu Eduarda Grečnera a bibliografiu.

Milan Cyroň (1985) študoval filmovú vedu, češtinu a žurnalistiku, je okrem iného pedagógom na Univerzite Palackého v Olomouci, venuje sa tiež ako filmový tvorca nezávislému filmu. (česky)

  • Casablanca

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Milan Cyroň
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku