František Novosád: Zabudnúť na Marxa

06.02.2019 05:00

Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vzhľadom na pozitívnu a negatívnu charizmu jeho ideí? Dá sa to vôbec čo už len vzhľadom na to, akú úlohu v 20. storočí hralo politické hnutie, ktoré sa odvolávalo na jeho dielo?

František Novosád: Zabudnúť na Marxa
František Novosád: Zabudnúť na Marxa

Odpoveď je jednoznačná: áno, dá sa to. Na Marxa naozaj možno zabudnúť. Dnešnému svetu možno rovnako dobre porozumieť, resp. neporozumieť, aj bez odkazov na Marxove diela.

Skôr však než sa rozhodneme na Marxa zabudnúť, mali by sme si položiť niekoľko otázok. Prvá by sa mala týkať charakteru súčasnosti, jej povahy, jej hybných síl. Druhá otázka by sa mala orientovať na inventúru intelektuálnych nástrojov, pojmového aparátu, ktorý máme k dispozícii pre pochopenie sveta a doby. Tretia otázka by mala smerovať k odhadu budúceho vývoja. Zároveň by sme sa mali pýtať, do akej miery pochopenie minulosti nám môže pomôcť porozumieť súčasnosti.

František Novosád (1948) je profesor filozofie a publicista, vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Špecializuje sa na dejiny filozofie 19. a 20. storočia a výskum sociálnej filozofie.

Iris

#knižná novinka #Karl Marx #František Novosád
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku