Miloslav Szabó: Klérofašisti

13.04.2019 05:00

Publikácia s podtitulom Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945) sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza.

Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslancovi Slovenského snemu a po istý čas duchovnému správcovi Hlinkovej gardy Karolovi Körperovi, básnikovi a neskôr hlavnému propagátorovi nacizmu na Slovensku Viliamovi Riesovi a poslancovi a okresnému tajomníkovi HSĽS vo Zvolene Antonovi Šalátovi.

Hlavný text dopĺňajú exkurzy o ďalších troch kňazoch (Ladislavovi Hanusovi, Vladimírovi Rolkovi a Ľudovítovi Veselom), ktorí sa v istých aspektoch od klérofašistov odlišovali, prípadne boli ich pravým opakom.

Historik zo Slovenskej akadémie vied Miloslav Szabó (1974) je tiež spolupracovníkom Židovského múzea v Prahe a bývalým spolupracovníkom Centra pre výskum antisemitizmu na Technickej univerzite v Berlíne. Zaoberá sa dejinami rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a strednej Európe v 19. a 20. storočí, ako aj intelektuálnymi dejinami. Slovart

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Miloslav Szabó #knižný tip
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku