Margaret Rasfeld, Stephan Breidenbach: Školy v pohybe

02.05.2019 07:00

Pod pojmom škola alebo vzdelávanie si zvykneme predstaviť budovu, lavice, 45-minútové hodiny, na ktorých učiteľ pred tabuľou vysvetľuje látku a žiaci sa hlásia.

Margret Rasfeld nazerá na školy a vzdelávanie inak. Uvedomila si, že memorovanie sa faktov a poučiek nestačí.

Mladé generácie sa musia naučiť prevziať zodpovednosť za seba, svoje okolie a spoločnosť, v ktorej žijú. Založila školu, v ktorej sa žiaci nie len vzdelávajú, ale aj objavujú a posiľňujú svoje silné stránky, pracujú v tímoch, učia sa zodpovednosti cez dobrovoľnícke aktivity a podstupujú výzvy mimo múrov školy, aby zistili, ako funguje svet tam vonku. Jej škola sa stala inšpiráciou pre mnohé iné naprieč Nemeckom a Rakúskom. Svoju koncepciu spísala do knižnej podoby.

Margret Rasfeld pracovala 39 rokov v nemeckom školstve. Začínala ako učiteľka, neskôr pôsobila ako riaditeľka na viacerých školách. Vybudovala dve školy v spolkovej krajine Hesensko. V roku 2007 sa presťahovala do Berlína, kde spoluzakladala a do roku 2016 viedla Evanjelickú školu Berlin centrum (EBSZ). Spoluautorom knihy je teoretik práva a mediátor Stephan Breidenbach (1955), profesor občianskeho práva a medzinárodného obchodného práva na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a profesor mediácie na Viedenskej univerzite.

V nemeckom origináli Schulen im Aufbruch (Kösel Verlag 2014).

Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižný tip #Margaret Rasfeld #Stephan Breidenbach
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku