Koniec príbehu (Za Dušanom Mitanom)

23.05.2019 08:46
Dušan Mitana
Dušan Mitana zomrel vo veku 72 rokov. Autor:

S Dušanom Mitanom som sa osobne stretla a rozprávala iba pár ráz, no prostredníctvom tlačeného slova som s ním komunikovala neporovnateľne častejšie.

Vždy pre mňa predstavoval čosi nejednoznačne definovateľné, priam tajomné, dvojpólové. Na jednej strane búrlivácka ostrosť, na druhej jemná, priam zranená duša, vždy však vertikalita v názoroch a citoch. Osobitne sa jeho hlboké a obdivuhodné názory, plné originálnej subjektivity a vysokej vzdelanosti, prejavovali v takých žánroch, ktoré neboli preňho v prvom rade charakteristické. Mitanov múdry pohľad na svet a jeho interpretácia sú typické pre eseje, glosy i odpovede na otázky, v desiatkach rozhovorov majú charakter filozofických zamyslení, miestami dokonca smerujú k žánru poviedkovému.

Takýto dojem som nadobudla i z autorovho najnovšieho rukopisu, ktorý som len pred pár dňami „korektorsky“ skončila a poslala vydavateľovi KK Bagalovi. Vpísala som doň aj poznámky pre autora i gratuláciu k vznikajúcej knihe. Chýbalo vari niekoľko dní, aby si tie poznámky mohol prečítať a text autorsky skorigovať. Už to, žiaľ, nestihol a neurobí.

V tomto bode si opätovne musíme uvedomiť, že dielo, ktoré umelec vytvoril, pretrvá. Mitanov rukopis Nezvestný KK Bagala vydá, kniha pribudne k desiatkam ďalších, ktoré už poznáme a ku ktorým sa mnohí radi vraciame. Dušan Mitana totiž zanechal po sebe príťažlivú tvorbu – zvlášť prózu, ktorá ho zaradila medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry. Z jeho textov, osobitne zo spomenutého ešte nevydaného rukopisu, dolieha na príjemcu nie depresia, ale melanchólia ako Dušan Mitana viacnásobne „upravoval“ tento výraz, ale možno zachytiť i humor, ba skôr smiech so slzami a trpkosťou. Takáto sémantická viacrozmernosť sa nemohla objaviť v jeho textoch len na základe fikcie, ale musela byť v celej osobnosti Dušana Mitanu. Naňho ako na človeka si bude spomínať istá časť ľudí, ktorí ho osobne poznali, ale Mitanu ako autora budú mať k dispozícii i generácie budúcich čitateľov.

  • AUTORKA JE LITERÁRNA KRITIČKA

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#úmrtie #Dušan Mitana
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku