Peter Zajac, Ľubica Schmarcová, kolektív autorov: Slovenský romantizmus

Kolektívna monografia prináša nový pohľad na romantizmus v slovenskej literatúre.

17.06.2019 05:00
debata
Peter Zajac, Ľubica Schmarcová, kolektív autorov: Slovenský romantizmus

Reflektuje ho v kontexte slovenskej a českej literatúry v širších historických koreláciách ako dynamický pluralitný dobový uzol v škále rozličných konfigurácií a vo viacerých paralelných vrstvách medzi dvoma vyhranenými pólmi vlasteneckého a mesianistického romantizmu.

Monografia sa člení na teoretické Prolegomena a na Argumentum, obsahujúce vybrané prípadové štúdie a osobitnú kapitolu, venovanú výtvarným prejavom romantizmu, sprevádzanú reprezentatívnou obrazovou prílohou.

Editormi knihy sú literárni vedci Peter Zajac (1946) a Ľubica Schmarcová (1979).

Host

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Peter Zajac #Ľubica Schmarcová #knižné tipy