Ladislav Kováč, Zdeněk: Neubauer Listy o biologii

11.07.2019 16:00

Kniha poskytuje pohľad na život dvoch mimoriadnych osobností českej a slovenskej biológie, filozofie a verejného života.

Ladislav Kováč, Zdeněk Neubauer: Listy o biologii
Ladislav Kováč, Zdeněk Neubauer: Listy o biologii
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)

Zdeněk Neubauer (1942–2016) a Ladislav Kováč (1932) začali svoju akademickú kariéru ako vynikajúci biológovia, aby potom počas normalizácie boli nútení prežívať v polooficiálnych štruktúrach, zbavení možnosti pracovať a učiť.

Nevzdali sa, pôsobili ďalej a v roku 1990 sa do akademického i verejného života s plným nasadením vracajú. Väčšiu časť publikácie tvorí zachovaná korešpondencia z rokov 1975–1990, ktorá plasticky ilustruje duchovné zápasy a polemiky oboch protagonistov. Listy sú doplnené výberom článkov z rokov po roku 1990. Pre lepšie pochopenie dobových súvislostí editori preložili text spomienkami, samizdatovými článkami, životopismi a literárnymi odkazmi. (česky)

Malvern

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#kniha #knižná novinka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku