Milan Vároš: Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok

11.08.2019 05:00

Bohato ilustrovaná kniha opisuje smutné osudy vzácnych diel. Obraz Jožka Piťa namaľoval slávny Peter Michal Bohúň za peniaze z národnej zbierky, liptovský podžupan Majláth ho zašantročil. Maďarské národné múzeum autorovi písomne potvrdilo, že je už pol druha storočia v neprístupnom depozite.

Milan Vároš: Osudy slovenských umeleckých a...
Milan Vároš: Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok

Ružomberský rodák Elemír Köszeghy-Winkler, vzdelaný historik umenia, riaditeľ múzea v Košiciach, rozkázal v decembri 1918 odviezť vo vagónoch najcennejšie exponáty múzea do Budapešti a ako dôchodca roku 1944 predal obraz Pokušenie sv. Antona z 15. storočia – zmocnil sa ho vo východoslovenskej obci Dravce.

V júli 1939 počas horthyovskej okupácie Košíc zmizol z klenotnice Dómu sv. Alžbety zlatý gotický kalich Majstra Antona z roku 1503…

Novinár a renomovaný autor literatúry faktu Milan Vároš (1937) napísal ďalšiu z radu kníh na svoju obľúbenú tému – príbehy o vzácnych skvostoch nášho i svetového umenia. V minulosti vydal dvojzväzkové Stratené slovenské poklady, Osudy umeleckých diel a ich tvorcov, Osudy umeleckých zbierok, knihy Velikáni výtvarného umenia a Poklady panovníkov a slovenskej šľachty.

Milan Vároš

#umelecké dielo #Milan Vároš #knižná novinka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku