Michal Malatinský: Pred súdom národa?

19.08.2019 05:00

Ambíciou monografie je ponúknuť komplexné právnohistorické spracovanie problematiky povojnovej retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945-1947. Ide doteraz o prvé takto komplexné spracovanie problematiky

Retribúcia na Slovensku bola súčasťou celoeurópskeho­procesu trestnoprávneho vysporiadania sa s obdobím druhej svetovej vojny. Pre jej uplatnenie v povojnovom Československu bol špecifický retribučný dualizmus, teda osobitný výkon na Slovensku a v Čechách. Na Slovensku bola retribúcia na základe retribučného nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo retroaktívne a nenadväzovalo na dovtedajšie právne predpisy. Kniha obsahuje v prílohe plné znenia príslušných právnych predpisov a prehľadne spracované súhrny činnosti Národného súdu.

Michal Malatinský (1989) je slovenský právnik a právny historik. Je autorom viacerých štúdií venovaných témam z moderných právnych dejín, spoluzostavil dva konferenčné zborníky a je spoluautorom monografie Dva procesy s Vojtechom Tukom (2017).

  • Post Scriptum

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Michal Malatinský #knižný tip
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku