Machado de Assis: Pán Mrzút

06.10.2019 05:00

V románe klasický brazílsky autor rozohráva príbeh lásky, nevery a žiarlivosti a inovatívnou formou prináša do brazílskej literatúry tému postavenia ženy v spoločnosti.

V centre jeho pozornosti stojí žena, ktorá sa nenechá komandovať, má svoj vlastný názor, čím výrazne narúša spoločenský konzervatívny poriadok. Prekvapivý príbeh o láske, zrade a ľudských zlyhaniach, ktoré vedú k sebazničeniu.

Machado de Assis (1839–1908) bol jedným z prelomových brazílskych autorov svojej doby. Je po ňom pomenovaná významná literárna cena a obdiv k jeho dielu vyslovili Jose Samarago, Carlos Fuentes, Susan Sontagova či Woody Allen. V portugalskom origináli Dom Casmurro (Livraria Garnier 1899). Preložila Lenka Cinková.

Portugalský inštitút

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Machado de Assis
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku