Slovenčina ako liek

Slovenčina ako liek od autorky Miloty Halákovej, Maríny Kšiňanovej a Janky Bábelovej je veselá učebnica slovenčiny pre zahraničných študentov nielen z odboru medicíny.

12.11.2019 07:00
debata
Slovenčina ako liek je učebnica pre študentov... Foto: UK Veda
Halakova Slovenčina ako liek je učebnica pre študentov zameraná na výučbu slovenčiny

Učebnica prezentuje gramatiku prostredníctvom situácií, v ktorých je možné daný gramatický jav využiť. Didakticko- konverzačný materiál je založený na postupnej gradácii gramatických javov.

Hlavnou postavou tejto veselej učebnice slovenčiny je zahraničná študentka Anne zobrazená formou piktogramu. Táto fiktívna postava symbolicky predstavuje akéhokoľvek zahraničného študenta, ktorý sa zoznamuje s novým jazykovo-kultúrnym priestorom.

Anne v jednotlivých kapitolách prežíva podobné situácie ako študenti, konfrontuje svoje postoje a názory s prežitými skúsenosťami študentov, čím ich nabáda ku komunikácii.

Študentka medicíny Anne užíva liek vo forme farebných infúzií, ktoré tematicky vyjadrujú rozmanitosť nadobudnutej slovnej zásoby. Tým liekom je slovenčina, ktorá sa takto stáva liekom na prežitie a ľahšiu adaptáciu študenta v novom prostredí.

Učebnica je primárne zameraná na výučbu slovenčiny zahraničných študentov medicíny, no uplatní sa aj pri výučbe študentov z iných odborov a cudzincov vôbec.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #knižné tipy