Stanislava Chrobáková Repar: Bielym atramentom

Kniha Bielym atramentom je feministická literárna kritika a gynokritika je výsledkom takmer dvadsaťročného systematického úsilia Stanislavy Chrobákovej Repar.

02.12.2019 07:00
debata
Stanislava Chrobáková Repar: Bielym atramentom Foto: Aspekt
Bielym atramentom Stanislava Chrobáková Repar: Bielym atramentom

Texty odzrkadľujú jej erudíciu ako literárnej vedkyne, ale aj estetičky a filozofky so širším myšlienkovým rámcovaním predmetu výskumu.

Publikáciu tvoria časopisecky publikované texty, ktoré vznikali po roku 2000, doplnené o autorský úvod. Sú príspevkom k súčasnému uvažovaniu o literatúre vo viacerých ohľadoch, prinášajú však najmä posilnenie rodového myslenia v oblasti literárnej vedy.

Autorka v knihe kriticky reflektuje diela odbornej i krásnej literatúry z pera slovenských i inonárodných autoriek (Blažková, Haugová, Farkašová, Brežná, Juráňová, Cviková, Ferenčuhová, Szymborska, Plath, Kahlo, Makarovič, Ugrešić, Frýdlová, Kalnická, Tokarczuk, Tratnik…), ako aj autorov (Barša, Lipovetsky), ktorí reflektujú otázky ženskosti a jej spoločenského i literárneho konštruovania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #knižné tipy