Literárna bašta prináša Očistec

Lenivosť. Obžerstvo. Smilstvo. Hnev. Závisť. Lakomstvo. A napokon pýcha. Sedem smrteľných hriechov, ktoré pozná asi každý.

03.03.2020 13:34
debata

Vďaka európskej kultúrnej tradícii i v našich končinách vieme, čo je hriech, a to bez ohľadu na vieru či dobu, v akej žijeme. Akú podobu však na seba vzal hriech tu a teraz? Čo z toho ešte považujeme za hriech? A existuje vôbec?

Sedem autorov, sedem svetov

V novej knihe Očistec z vydavateľstva Literárna bašta si sedem smrteľných hriechov rozobralo sedem zaujímavých autorov a autoriek. Každý z nich ponúka obraz dnešného sveta, v ktorom vyobracia tento historický pilier európskej morálky každý po svojom. Sedem esejí, v ktorých na sedem smrteľných hriechov nazerá Peter Michalovič, Zuzana Gindl-Tatárová, Juraj Malíček, Boris Ondreička, Veronika Šikulová, Saša Uhlová a Jana Juráňová.

Očistec, Literárna bašta

„Pokiaľ ide o smrteľné hriechy, môžeme polemizovať o ich aktuálnosti a správnosti, avšak platí, že smrteľné hriechy sú hlboko zakorenené v kolektívnom povedomí starého kontinentu a patria k základným kameňom európskej morálky, a práve preto si zaslúžia dôslednú revíziu,“ vysvetľuje redaktor Slavo Sochor v predslove ku knihe Očistec. Aj motivácia, ktorá viedla vydavateľa práve k tejto téme, je určite dôležitá. Nápad na túto knihu sa zrodil v čase, keď bolo zrejmé, že demokracia podstupuje vážnu skúšku a že to so slobodou nemáme celkom vyhraté. Námestia sa zaplnili odvážnymi ľuďmi, no večný boj dobra so zlom sprevádzali aj pocity zúfalstva a beznádeje, vysvetľuje vydavateľ.

Rodinkárstvo, práceplachosť, smilstvo duše

Filozof, prozaičky, filmárka, umeleci aj novinárky či teoretici nemajú recept na šťastný koniec. Nikto z nich neskrýva eso v rukáve ani nevytiahne šťastný lós. Len odkryjú svoje myšlienky zhmotnené v útlej knižke. A tie určite stoja za zoznámenie.

Napríklad s takou lenivosťou, o ktorú bol, mimochodom, medzi autormi najväčší záujem (ako o tému, pochopiteľne, inak by knihu vôbec nevydali…). Filozof Peter Michalovič vníma tento azda najpopulárnejší hriech ako úzkosť z budúceho: preto lenivý človek čoraz zúrivejšie bojuje voči všetkému novému. Lenivosť podľa neho nemá nič spoločné so slasťou, ale zas žije v tesnom spojenectve s ľahostajnosťou. Na druhej strane existuje aj pozitívna forma lenivosti, ktorú nazýva eufemisticky „práceplachosťou“, ktorá slúži, hoci nevedomky, ako príprava na ďalšiu aktivitu.

Nad obžerstvom sa zamýšľa scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová. A to nielen filmovým okom známej talianskej snímky Veľká žranica, v ktorej sa protagonisti z číreho nedostatku zmyslu života rozhodnú prejesť až na smrť. Pripomína aj motív z ľudových rozprávok o pocestných, ktorí „zakotvili“ k hostinci plnom jedla, hudby a zábavy a nemohli sa z neho dostať, boli odsúdení utancovať sa na smrť.

Juraj Malíček skúma smilstvo z pohľadu ľudskej dôstojnosti a vyťahuje na svetlo smilstvo duše, kde sú ejakulátom slzy. Boris Ondreička odhaľuje hriešne rodinkárstvo, keď hnev je bratom nespokojnosti a nespokojnosť je matkou zvedavosti. Veronika Šikulová pridáva Závisti jej ďalšie sestry, lebo tieto dámy nechodia nikdy samy.

Saša Uhlová predkladá na podnose chudobu ako dôsledok neukojiteľnej hrabivosti a ničí ilúzie o tom, ako planétu zachránime, keď si nebudeme kupovať veci v plastových obaloch a začneme používať bambusovú zubnú kefku. A Jana Juráňová vidí aj pokorných, čo spyšneli na svoju cnosť.

Od konzumu k rozumu?

Útla knižka z malého vydavateľstva s veľkými plánmi ukazuje, že so smrteľnými hriechmi sa stretávame denne, nech ich už vnímame akokoľvek. Dotýkajú sa totiž tém konzumu, rozumu, rodiny, strachu, rozumu, ktorý padol do nohavíc, aj toho ďalšieho, čo je v nich, ekológie, biedy i politiky, hovorí o človeku, akým je dnes, tu a teraz. Okrem briskných postrehov v nej čitateľ nájde aj otriasajúce fakty a súvislosti. Ani téma autorov nezvedie na scestie pokryteckých mravokárnych úvah, zachovávajú si nadhľad a poniektorí aj značnú dávku humoru.

„Idea vznikla ešte pred dvoma rokmi, inšpirovali sme sa knihou o siedmich hriechoch, ktorá vyšla v Amerike v 90. rokoch,“ prezradil redaktor knihy Slavo Sochor. Zostavili pestrý kolektív autorov, ktorých si mimoriadne vážia a tí si jednotlivé hriechy rozobrali s chuťou. Očistec tak stojí v rade kníh Literárnej bašty predostierajúcich aktuálne celospoločenské té­my.

Hodnotenie: 5 hviezdičiek z 5

  • Očistec (2019)/kolektív autorov/ilustrácie Pieter van der Heyden/podľa: Pieter Bruegel the Elder, archív The Metropolitan Museum of Art New York, vydalo občianske združenie Laputa ako 13. publikáciu projektu Literárna bašta/Banská Bystrica, za podpory ľudí cez Startlab

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Očistec #Literárna bašta