Prelistujte si 20 najkrajších slovenských kníh!

Odborná porota vybrala kolekciu 20 najkrajších slovenských kníh za rok 2019. Desať titulov získalo sedem hlavných cien.

, 17.05.2020 08:00
Vystava Najkrajsie knihy Slovenska Foto:
Výstavu Najkrajšie knihy Slovenska si už teraz môžete pozrieť naživo v Bibiane.
debata

Súťaž s cieľom podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania kníh má na Slovensku tradíciu od roku 1965. Najkrajšie knihy Slovenska oceňuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s ministerstvami kultúry a školstva, so Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie.

Do tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili doteraz najväčší počet 214 kníh. Porota, ktorej predsedom bol Karol Felix, zostavila kolekciu dvadsiatky najkrajších kníh Slovenska a 12 študentských prác. Okrem toho desať titulov získalo sedem hlavných cien.

Pre pandémiu výsledky súťaže vyhlásili on-line. Čitatelia môžu ocenené knihy bližšie spoznať na webe Bibiany prostredníctvom fotografií aj videí, ale najnovšie si tie najkrajšie knihy Slovenska môžu návštevníci chytiť do ruky a zalistovať si v nich, za dodržania hygienických opatrení. Vstup na výstavu Najkrajšie knihy Slovenska 2019 je zatiaľ bezplatný, kým budú sprístupnené všetky výstavné priestory v Bibiane.

Ocenené knihy vyberá každý rok odborná porota, v ktorej sú zastúpení usporiadatelia súťaže – Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Ďalej sú to ilustrátori, výtvarní teoretici, grafickí dizajnéri, odborníci z oblasti polygrafie, zástupca Vysokej školy výtvarných umení, zástupca Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR a fotograf. Dokopy je to 20 odborníkov.

Porota udeľuje ceny bodovacím systémom, počet bodov však nie je jediným kritériom. „Porotcovia následne diskutujú, vymieňajú si názory a spoločne vyberajú kolekciu z určitého počtu najviac obodovaných kníh“, vysvetľuje tajomníčka súťaže Lucia Obuchová. Konečný výber potom spĺňa najvyššie výtvarné aj technické kritériá.

Ceny udelené v súťaži NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019

Dante Alighieri: Božská komédia

Cena Ministerstva kultúry vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy pre Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, Trnava

Ilustroval Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, Trnava, tlač FINIDR, Český Těšín

Karel Jaromír Erben: Kytica

Cena Ministerstva kultúry autorovi za vynikajúce ilustrácie: Katarína Vavrová

Ilustrovala Katarína Vavrová, grafická úprava Palo Bálik, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač KASICO, Bratislava

Zuzana Dušičková: Obchodná ulica

Cena Ministerstva kultúry autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu: Jakub Dušička

Fotografie Juraj Bartoš, grafická úprava Jakub Dušička, vydal Zum Zum production, Bratislava, tlač BB print, Bratislava

Žilvinas Šilenas – Marija Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách

Cena Ministerstva školstva vydavateľstvu za učebnicu: EXPOL PEDAGOGIKA, Bratislava

Ilustroval Nikas Geisleris, fot. Ieva Navickaité, grafická úprava Michal Žirko, vyd. EXPOL PEDAGOGIKA, Bratislava, tlač Printio, Žilina

Miroslav Haľák, Zuzana Kizáková a kol.: Marek Ormandík

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie: TBB, Banská Bystrica

Ilustrácie Marek Ormandík, fotografie kolektív a archív, grafická úprava Juraj Blaško, vydalo Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava, tlač TBB

Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko

Cena Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu: Vydavateľstvo BUVIK, Bratislava

Ilustrovala Mária Nerádová, grafická úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA Krupina

Jean de La Fontaine: Bájky

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu: Ivana Miháliková Ilustrácie a grafická úprava Ivana Miháliková, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Nicol Hochholczerová: Kde

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu: Nicol Hochholczerová

Ilustrácie a grafická úprava Nicol Hochholczerová, vyala. Akadémia umení v Banskej Bystrici, tlač Monotypia, Banská Bystrica

Miroslav Válek: Nite

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu: Zuzana Kamhalová Ilustrácie a grafická úprava Zuzana Kamhalová, vydala Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Kamila Kudláčková: Začarovaná blcha

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu: Kamila Kudláčková Iustrácie a grafická úprava Kamila Kudláčková, vydala Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

KOLEKCIA 20 NAJKRAJŠÍCH KNÍH SLOVENSKA 2019

Vedecká a odborná literatúra:
S. Civáňová a kol.: Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70 Fot. archív a kolektív, grafická úprava Marek Kianička, vyd. Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Divadelný ústav v Bratislave, tlač DEVIN Printing House, Bratislava
J. Koleják: Toto nie je kuchárska kniha Il. a graf. úprava Martin Bajaník, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

Krásna literatúra:
D. Alighieri: Božská komédia Il. Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, Trnava, tlač FINIDR, Český Těšín
E. Ondrejička: Happygramy Il. Ivan Popovič, graf. úprava Peter Brunovský, vyd. Petrus, Bratislava, tlač P+M, Turany
K. J. Erben: Kytica Il. Katarína Vavrová, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač KASICO, Bratislava

Literatúra pre deti a mládež:
M. Kompaníková: Koniec sveta a čo je za ním Il. Veronika Klímová, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Artforum, Bratislava, tlač TISKÁRNA PROTISK, České Budějovice
P. Glocko: Kto nosí kominárom šťastie Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Ján Mikulčík, vyd. DAXE, Bratislava, tlač KASICO, Bratislava
J. Uličiansky: Líza, mačka z Trojice Il. Vladimír Král, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd., TRIO Publishing, Bratislava, tlač KASICO, Bratislava P. Karpinský: Med z ľadových kvetov Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava SOFT DESIGN, Bratislava, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač KASICO, Bratislava
P. Karpinský: O dvanástich mesiačikoch Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, Ružový sloník, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač KASICO, , Bratislava
J. Gúgh: Vtáčí atlas Il. Adela Režná, graf. úprava Silvia Vargová, vyd. Egreš, o.z., Bratislava, tlač FINIDR, Český Těšín
Ľ. Podjavorinská: Žabiatko Il. Mária Nerádová, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA Krupina

Učebnice:
Ž. Šilenas – M. Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách Il. Nikas Geisleris, fot. Ieva Navickaité, graf. úprava Michal Žirko, vyd. EXPOL PEDAGOGIKA, Bratislava, tlač Printio, Žilina

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie:
P. Javorík: City of Bardejov Il. kolektív, fot. Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík, vyd. Peter Javorík, tlač DEVIN Printing house, Bratislava
D. Kudoláni Srnenská – E. Weiner Kral: Imro Weiner-Kráľ Il. Imro Weiner-Kráľ, fot. Martin Marenčin a archív, graf. úprava Juraj Blaško, vyd. Petrus, tlač TBB, Banská Bystrica
L. Almášiová – Z. Šidlíková – R. Kučera Guzmán: Karol Kállay – Zaostrené na krásu Fot. Karol Kállay, graf. úprava Richard Kučera Guzmán, vyd. RICHIE, Bratislava, Vydavateľstvo SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, Český Těšín
Miroslav Haľák, Zuzana Kizáková a kol.: Marek Ormandík Il. Marek Ormandík, fot. kolektív a archív, graf. úprava Juraj Blaško, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica
Z. Dušičková: Obchodná ulica Fot. Juraj Bartoš, graf. úprava Jakub Dušička, vyd. Zum Zum production, Bratislava, tlač BB print, Bratislava
T. Križka: Pokojní v nepokoji Fot. Timotej Križka, graf. úprava Slávka Pauliková, vyd. Zum Zum production, Bratislava v spolupráci s Amateur, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, Brno
P. Lajdová: Slovenská renesancia Fot. Petra Lajdová, graf. úprava Peter Nosáľ, vyd. Fortuna Libri, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl:
Africa Il. a graf. úprava Marion Iveta Chrtová, vyd. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
J. de La Fontaine: Bájky Il. a graf. úprava Ivana Miháliková, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
A. Gáborová: Bez práce nie sú koláče Il. a graf. úprava Alžbeta Gáborová, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
Gwendoline Il. a graf. úprava Berenika Ryboňová, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
N. Hochholczerová: Kde Il. a graf. úprava Nicol Hochholczerová, vyd. Akadémia umení v Banskej Bystrici, tlač Monotypia, Banská Bystrica
M. Válek: Nite Il. a graf. úprava Zuzana Kamhalová, vyd. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
A. Chromá: Splnený sen (2 verzie) Il. a graf. úprava Gabriela Chromá, vyd. a tlač SOŠ Polygrafická, Bratislava
B. Argaláš: Storytime Il. a graf. úprava Bohuslav Argaláš, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
V. Tatarková: Šťastná náhoda Il. a graf. úprava Veronika Tatarková, vyd. Súkromná spojená škola J. Lettricha, Martin, tlač Tlačareň P+M, s.r.o., Turany
E. A. Poe: Tell Tale Heart Il. a graf. úprava Tereza Mazúrová, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina K. Kudláčková: Začarovaná blcha Il. a graf. úprava Kamila Kudláčková, vyd. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
Zrodenie Il. a graf. úprava Natália Štefániková, vyd. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #najkrajšie knihy Slovenska #Bibiana
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy