Peter Glocko, Martin Kellenberger: Kto nosí kominárom šťastie

22.05.2020 10:00

Príbehy majstra kominára a jeho nezbedného pomocníka, kocúra Sadzu sú putovaním po známych mestách a miestach, ale predovšetkým stretnutiami s ľuďmi, s ľudskou hlúposťou, no aj múdrosťou a dobrom.

Príbehy majstra kominára a jeho nezbedného...
Príbehy majstra kominára a jeho nezbedného pomocníka, kocúra Sadzu. Autor: Vydavateľstvo Daxe

A práve tieto vlastnosti sú tým najväčším bohatstvom. Kniha sa opiera sa o prameň ľudovej slovesnosti, ale obohacuje aj súčasné moderné, „počítačové“ deti. Podnecuje ich fantáziu, slovnú zásobu, hravosť a tvorivosť. Vťahuje ich do neľahkého procesu samostatného čítania. Knihu napísal Peter Glocko. V súlade s textom je aj vysoká umelecká hodnota ilustrácií Martina Kellenbergera.

Kniha je určená najmä začínajúcim čitateľom, a preto má ľahko čitateľné a väčšie písmo, výrazné medzery medzi slovami a slová na konci riadkov nie sú rozdelené.

Vydalo vydavateľstvo Daxe.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Peter Glocko #Martin Kellenberger
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku